Ana Sayfa | Site Ağacı | Site Hakkında | Site İçi Arama  
Analitik Kimya
Anorganik Kimya
Fizikokimya
Polimer Kimyası
Organik Kimya
Genel Kimya
Enstrümental Kimya
Su ve Çevre Kimyası
Gıda Kimyası
Ambalaj Kimyası
Deney Öncesi Hazırlık
Gıda Analizleri
Yem Analizleri
Su Analizleri
Temizlik Mad. Analizleri
Arsenik

Sembol: As

Atom
numarası
: 33

Atom ağırlığı
: 74.9216 g/mol

Oda koşullarında (25
°C 298 K):
Metalik gri katı 

Metal 

Yarıiletken p-blok elementi

1250 yılında ilk kez Albertus Magnus tarafından izole edilmiştir.1649 yılında Johann Schroeder arseniğin eldesi hakkında iki methot yayınladı. 

Arsenik ve arsenik içeren mineraller ısıtıldıkları zaman süblimleşirler (katı halden sıvı hale geçmeksizin gaz hale geçmek) 

Realgar (As4S4), orpigment (As2S3), arsenolit (As2O3), arsenopyrite (FeAsS) ve demirli arsenik(FeAs2) gibi minerallerinin oksijensiz ortamda ısıtılması ile saf arsenik süblimleşerek elde edilir. Arsenik buharının 100-200º lik bir yüzeyde soğurulması ile siyah renkli cam gibi amorf bir halde elde edilir.

FeAsS (700°C) àFeS + As(g) à As(k)

Sülfür bileşiklerinin ve oksitlerinin indirgenmesi ile elde edilir. Bu reaskiyon sıcakta yapıldığında arsenik süblimleşerek ayrılır.

2As2S3 + 6Fe à6FeS + As4

2As2O3 + 3C à3CO2 + As4

 
  Fiziksel Özellikleri
  Kimyasal Özellikler
  Kullanım Alanı
  Reaksiyonları
  Bileşikleri
  AsH3
   As2H4
   AsF3 
   AsF5
   AsCl3 
   AsCl5
   AsBr3
   AsI3 
   [AsI2]2 
   As2O3 
   As2O5
   As2S3 
   As2S5 
   As4S4 
   As2Se3 
   As2Te3Toplam Ziyaretci: 6965
Son Eklenen Belge Tarihi: 07.08.2021 • Toplam Ziyaretçi Sayısı : 25206564
Her hakkı saklıdır © Kimyaevi
 
Merck Orlab