Ana Sayfa | Site Ağacı | Site Hakkında | Site İçi Arama  
Analitik Kimya
Anorganik Kimya
Fizikokimya
Polimer Kimyası
Organik Kimya
Genel Kimya
Enstrümental Kimya
Su ve Çevre Kimyası
Gıda Kimyası
Ambalaj Kimyası
Deney Öncesi Hazırlık
Gıda Analizleri
Yem Analizleri
Su Analizleri
Temizlik Mad. Analizleri
Bor

Sembol: B

Atom numarası: 5

Atom ağırlığı: 10.811g/mol

Oda koşullarında (25
°C 298 K):
Siyah renkli yarı-metalik katı veya gri halde 

 

Yarı metalik 

 

p-blok elementi

 

1808 yılında  Humphry Davy, Gay-Lussac ve L. J. Thenard tarafından ilk defa  50% saflıkta izole edilmiştir. Fakat bu kişiler bu maddeyi element olarak tanımlayamamışlardır. 1824 yılından Jöns Jacob Berzelius  tarafından ilk kez tanımlanmıştır. Saf bor üretimi ilk kez Amerikalı kimyacı W. Weintraub tarafından 1909 yılında gerçekleştirilmiştir.

 

Bor elementinin en çok bulunduğu mineraller borax [Na2B4O5(OH)4.8H2O], kernite [Na2B4O5(OH)4.2H2O], borokalsit (CaB4O7.4H2O), pandermit (Ca2B6O11.3H2O), borasit  2Mg3B8O15.MgCl tir.  

 

 

Erime noktasının yüksek oluşundan ve korozif özelliğinden dolayı saf elementel Bor’un eldesi çok zordur. Kristal yapıda bor , BCl3’ün hidrojen ile indirgenmesi ile elde edilir.

2BCl3 + 3H2à 2 B +6HCl

 

 

Amorf bor ise B2O3’ün magnezyum ile indirgenmesi ile elde edilir.  

 

 

B2O3 (k)+ 3Mg(k) à 2B (k)+ 3MgO(k)

 

KBF4’ün elektrolizi ile çok saf Bor elde edilebilir.


 
  Fiziksel Özellikleri
  Kimyasal Özellikler
  Kullanım Alanı
  Reaksiyonları
  Bileşikleri
  B2H6
   B4H10
   B5H9 
   B5H11
   B6H10
   B10H14
   BF3
   B2F4
   BCl3
   B2Cl4
   BBr3
   BI3
   B2O3
   B2S3
   BNToplam Ziyaretci: 18368
Son Eklenen Belge Tarihi: 07.08.2021 • Toplam Ziyaretçi Sayısı : 25206374
Her hakkı saklıdır © Kimyaevi
 
Merck Orlab