Ana Sayfa | Site Ağacı | Site Hakkında | Site İçi Arama  
Analitik Kimya
Anorganik Kimya
Fizikokimya
Polimer Kimyası
Organik Kimya
Genel Kimya
Enstrümental Kimya
Su ve Çevre Kimyası
Gıda Kimyası
Ambalaj Kimyası
Deney Öncesi Hazırlık
Gıda Analizleri
Yem Analizleri
Su Analizleri
Temizlik Mad. Analizleri
Tez No Tez Adı Yazar Tez Türü Yıl Üniversite Danışma
178638 Yeni tip oligomer schıff bazlarının ve metal kompleklerinin sentezi ve karakterizasyonu Mürüvvet KARAKAPLAN Yüksek Lisans 2008 Çukurova Üniversitesi Prof.Dr. Selahattin SERİN
213555 Atık suların elektrokimysal yöntemle arıtılması Yıldız KARAER Yüksek Lisans 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi Prof.Dr. Ulvi AVCIATA
232985 Platin elektrot yüzeylerine tutturulmuş organik moleküllerin elektrokimyasal tekniklerle pKa değerlerinin tayini Seçil TEKİN Yüksek Lisans 2008 Ankara Üniversitesi Prof.Dr. Ali Osman SOLAK
178640 Pektinaz enziminin farklı iki destek üzerine immobilizasyonu ve karakterizasyonu Fadile YENER Yüksek Lisans 2008 Çukurova Üniversitesi Doç.Dr. Güzide YÜCEBİLGİÇ
232664 Benzoksazepin türevlerinin sentezi ve yapısal özelliklerinin incelenmesi Berat KEMAL Yüksek Lisans 2008 Kocaeli Üniversitesi Prof.Dr. Hikmet AĞIRBAŞ
216236 Tiyoüre- ve Üre-formaldehit reçineleri ile Gümüş iyonlarının geri kazanılması Serap KIRCI Yüksek Lisans 2008 Sakarya Üniversitesi Y.Doç.Dr. Mustafa GÜLFEN
178452 Karışık ligandlı geçiş metal kompleksleri sentezi ve karakterizasyonu Serpil KARAKUŞ Yüksek Lisans 2008 Çukurova Üniversitesi Prof.Dr. Osman SERİNDAĞ
178822 Camsı karbon elektrot yüzeyine çeşitli flavonoid türevlerinin modifikasyonu, yüzey karakterizasyonu, elektrokimyasal ve spektroskopik özelliklerinin incelenmesi İbrahim Ender MÜLAZIMOĞLU Doktora 2008 Selçuk Üniversitesi Prof.Dr. Erdal ÖZKAN
220876 Bazı fenolik asit bileşiklerinin kapiler elektroforez yöntemi ile tayini Ayşe Ceren AKKAN Yüksek Lisans 2008 Anadolu Üniversitesi Doç.Dr. Ülkü Dilek UYSAL
213636 Katışıklı zeytin yağlarında katıştırılan yağın cinsi ve oranının FTIR spektroskopisi ve kemometrik yöntemlerle belirlenmesi Tülin TAŞ Yüksek Lisans 2008 Adnan Menderes Üniversitesi Prof.Dr. Ali Ersin KARAGÖZLER
178454 Nikel-bakır ve nikel-kobalt kaplı bakır elektrotlarda hidrojen eldesi Ali DÖNER Yüksek Lisans 2008 Çukurova Üniversitesi Doç.Dr. Gülfeza KARDAŞ
179832 Akış-enjeksiyon analizi ile su numunelerinden kurşunun giderilmesi ve önzenginleştirilmesi Muhammet KUŞCU Yüksek Lisans 2008 Trakya Üniversitesi Doç.Dr. Yasemin BAKIRCIOĞLU
178662 Ganoderma lucidum mantarlarından konvansiyonel ve süperkritik ekstraksiyon yöntemleri ile elde edilen ekstrelerin bileşenlerinin tanımlanması Osman Malik ATANUR Doktora 2008 Çukurova Üniversitesi Prof.Dr. Oktay ERBATUR
232980 Alkil çinko ve -magnezyum bileşiklerinin allilik sübstitüsyon reaksiyonlarının sentetik ve alkil çinko bileşiklerinin allilik sübstitüsyon reaksiyonlarının mekanistik araştırılması Melike KOÇOĞLU Doktora 2008 Ankara Üniversitesi Prof.Dr. Ender ERDİK
232202 Bakır(II)–alfa benzoin oksim kompleksi kullanılarak birlikte çöktürme yöntemi ile eser elementlerin zenginleştirilmesi ve ayrılması Murat ALTAN Yüksek Lisans 2008 Erciyes Üniversitesi Y.Doç.Dr. Uğur ŞAHİN
177746 Bazı likenlerden izole edilen maddelerin sıçanlarda indometazin ile oluşturulan ülser modelinde antiülser mekanizmalarının araştırılması Mesut B. HALICI Doktora 2008 Atatürk Üniversitesi Prof.Dr. İrfan KÜFREVİOĞLU,Y.Doç.Dr. Fehmi ODABAŞOĞLU
213397 Bazı sülfonamitlerin elektrokimyasal ve kromatografik davranışlarının incelenmesi Sabriye PERÇİN Doktora 2008 Süleyman Demirel Üniversitesi Prof.Dr. Güleren ALSANCAK,Doç.Dr. Yücel ŞAHİN
213017 (1-(1H-benzoimidazol-2-yl)-ethanone tiyosemikarbazon) ligantinin ve Co, ZN komplekslerinin sentezi, yapısal karakterizasyonu ve biyolojik aktivitelerinin incelenmesi Ayşe GÜNEY Yüksek Lisans 2008 Afyon Kocatepe Üniversitesi Y.Doç.Dr. Mehmet POYRAZ
232322 Fındıktan (Corylus maxima miller) glukoz-6-fosfat dehidrogenazın saflaştırılması ve bazı özelliklerinin incelenmesi Bertan Boran BAYRAK Yüksek Lisans 2008 İstanbul Üniversitesi Prof.Dr. Refiye YANARDAĞ
179149 Mono-substitüe NH-grubu içeren siklotrifosfazenlerden siklofosfazen dimerlerinin eldesi Ayşen Orhan ERKOVAN Yüksek Lisans 2008 Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Doç.Dr. Serap BEŞLİ
178612 Klorürlü ortamdaki betonarme çeliğinin korozyonuna asetat ve yapı kimyasalının etkisinin araştırılması Caner MENEKŞE Yüksek Lisans 2008 Çukurova Üniversitesi Y.Doç.Dr. Güray KILIÇÇEKER
232201 Dimetilokzalat bileşiğinin çeşitli aromatik ketonlarla reaksiyonu Tuğba ARSLANTAŞ Yüksek Lisans 2008 Erciyes Üniversitesi Prof.Dr. Behzat ALTURAL
232984 Schiff bazlarının bor bileşikleri ile verdiği komplekslerin sentezi ve yapılarının aydınlatılması Rauf BİLGİÇ Doktora 2008 Ankara Üniversitesi Prof.Dr. Adnan KENAR
232088 5-alkil-2-amino-1,3,4-tiyadiyazolilditiyokarbamat sentezi ve geçiş metal kompleksleri Fatma ÖZ Yüksek Lisans 2008 Fırat Üniversitesi Prof.Dr. Mustafa ARSLAN
179867 Bazı azot dönor ligandları ile Mo(0) ve Pd(II) komplekslerinin sentezi ve MMA polimerizasyonuna etkilerinin incelenmesi Murat Emre HANHAN Doktora 2008 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Doç.Dr. Ayfer MENTEŞ
 Sayfalar:
1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 
Son Eklenen Belge Tarihi: 22.10.2022 • Toplam Ziyaretçi Sayısı : 26294449
Her hakkı saklıdır © Kimyaevi
 
Merck Orlab