Ana Sayfa | Site Ağacı | Site Hakkında | Site İçi Arama  
Analitik Kimya
Anorganik Kimya
Fizikokimya
Polimer Kimyası
Organik Kimya
Genel Kimya
Enstrümental Kimya
Su ve Çevre Kimyası
Gıda Kimyası
Ambalaj Kimyası
Deney Öncesi Hazırlık
Gıda Analizleri
Yem Analizleri
Su Analizleri
Temizlik Mad. Analizleri
Reaksiyonları

Hava ile Reaksiyonu 

Alüminyum korozyona dayanıklı bir elementtir. Çünkü yüzeyi ince bir tabaka şeklinde oksitlenerek metalin hava ile etkileşmesine engel olur. Normalde Alüminyum hava ile reaksiyona girmez. Oksijen ile yanması sonucunda beyaz parlak bir alevle Alüminyum (III) oksit Al2O3 oluşturur. 

4Al(k) + 3O2(g) à 2Al2O3(k) 

Asit ile reaksiyonu 

Alüminyum seyreltik sülfürik asit ve hidroklorik asit ile hızlı bir şekilde reaksiyona girer. 

2Al(k) + 3H2SO4(aq) à 2Al3+(aq) + 2SO42-(aq) + 3H2(g)

2Al(k) + 6HCl(aq) à 2Al3+(aq) + 6Cl-(aq) + 3H2(g)

Baz ile reaksiyonu

2Al(s) + 2NaOH(aq) + 6H2O à 2Na+(aq) + 2[Al(OH)4]- + 3H2(g)

Sulu amonyak çözeltisi ile reaksiyonu

Al3+(aq)+ 3NH3(aq)+3H2O(aq)<==> Al(OH)3(s) + 3NH4+(aq)

Halojenlerle reaksiyonu 

2Al(k) + 3Cl2(s) à 2AlCl3(k)
2Al(k) + 3Br2(s) à Al2Br6(k)
2Al(k) + 3I2(s) à Al2I6(k)

 
  Fiziksel Özellikleri
  Kimyasal Özellikler
  Kullanım Alanı
  Reaksiyonları
  Bileşikleri
AlH3
AlF3
AlCl3
AlCl3.H2O
[AlBr3]2
AlBr3.6H2O
[AlI3]2
AlO3
AlS3Toplam Ziyaretci: 12143
Son Eklenen Belge Tarihi: 26.10.2017 • Toplam Ziyaretçi Sayısı : 18377179
Her hakkı saklıdır © Kimyaevi
 
Merck Orlab