Ana Sayfa | Site Ağacı | Site Hakkında | Site İçi Arama  
Analitik Kimya
Anorganik Kimya
Fizikokimya
Polimer Kimyası
Organik Kimya
Genel Kimya
Enstrümental Kimya
Su ve Çevre Kimyası
Gıda Kimyası
Ambalaj Kimyası
Deney Öncesi Hazırlık
Gıda Analizleri
Yem Analizleri
Su Analizleri
Temizlik Mad. Analizleri
Kalsiyum

Sembol: Ca

Atom
numarası
: 20

Atom ağırlığı
:40.078 g/mol

Oda koşullarında (25
°C 298 K):
Gümüşümsü beyaz renkli metalik katı

Toprak Alkali metal 

s-blok elementi

İlk olarak 1808 yılında Berzelius ve Pontin, civa içerisindeki CaO’in  (lime) elektrolizi ile kalsiyum amalgam (civalı maden alaşımı) elde etmiş. Daha sonra Humphry Davy tarafından ilk defa saf olarak izole edilmiştir.

Kalsiyum doğada saf olarak bulunmaz. En fazla  kireç taşında (CaCO3) bulunur. Mermer ve kalsit te aynı formüle sahiptir. En önemli mineralleri dolomit (CaCO3 MgCO3), apatit (3Ca3(PO4)2), gibs (CaSO4.2H2O) dir. 

Kalsiyum saf olarak erimiş kalsiyum klorürün elektroliz ile elde edilir.

Katot : Ca2+(s) + 2e-à Ca
Anot: Cl- (s) à 1/2Cl2 (g) + e-

Kalsiyum klorür aşağıdaki reaksiyon ile elde edilir.

CaCO3 + 2HCl à CaCl2 + H2O + CO2

Diğer bir elde ediliş yöntemi ise kalsiyum oksidin (CaO)  alüminyum ile veya kalsiyum klorürün metalik sodyum ile indirgenmesi ile elde edilir.

6CaO + 2Al à 3Ca + Ca3Al2O6
CaCl2 + 2Na à Ca + 2NaCl

 
  Fiziksel Özellikleri
  Kimyasal Özellikler
  Kullanım Alanı
  Reaksiyonları
  Bileşikleri
   CaH2
   CaF2
   CaCl2 
   CaCl2.6H2O
   CaBr2
   CaI2
   CaO
   CaO2
   CaS
   CaSe
   CaTe
   Ca3N2Toplam Ziyaretci: 15434
Son Eklenen Belge Tarihi: 07.08.2021 • Toplam Ziyaretçi Sayısı : 25206321
Her hakkı saklıdır © Kimyaevi
 
Merck Orlab