Ana Sayfa | Site Ağacı | Site Hakkında | Site İçi Arama | Bize Ulaşın  
Analitik Kimya
Anorganik Kimya
Fizikokimya
Polimer Kimyası
Organik Kimya
Genel Kimya
Enstrümental Kimya
Su ve Çevre Kimyası
Gıda Kimyası
Ambalaj Kimyası
Deney Öncesi Hazırlık
Gıda Analizleri
Yem Analizleri
Su Analizleri
Temizlik Mad. Analizleri
Poliprotik Asitler ve pH

Çözeltide iyonlaştığında birden fazla hidronyum iyonu (H3O+ ) veren asitlere poliprotik veya polifonksiyonlu asitler denir. Poliprotik asitlere, fosforik asit (H3PO4), karbonik asit (H2CO3) sülfürik asit (H2SO4), okzalik asit ( H2C2O4) örnek verilebilir.


Örnek olarak fosforik asiti verecek olursak , fosforik asit iyonlaştığı zaman 3 tane H3O+ iyonu verebiliyor.


H3PO4 + H2O ↔ 
H2PO4- + H3O+ Ka1 = 7,11x10-3


H2PO4- + H2O ↔
HPO42- + H3O+ Ka2 = 6,34x10-8


HPO42- + H2O ↔
PO43- + H3O+ Ka3 = 4,20x10-13


Ka1 >> Ka2 >> Ka3


Genel gösterimi;


H2A + H2O ↔
HA- + H3O+


HA- + H2O ↔
A2- + H3O+


olan poliprotik asitlerde zayıf asitlere benzer şekilde bir takım yaklaşımlarda bulunmamız gerekiyor Eğer Ka değerleri 10-4 – 10-9 arasında ve derişim 1-10-3 M arasında ise suyun ayrışma dengesini düşünmemize gerek yoktur.


Diğer taraftan Ka1 ve Ka2 arasındaki oran 103 ve daha fazla ise 1.dengeyi düşünür, ikinci dengeyi ihmal edebiliriz. Ve problem monoprotik bir asit çözeltisindeki pH hesaplaması problemine dönüşür.


Örnek:


0,10 M karbonik asit (H2CO3) çözeltisinin pH sı nedir?


Ka1 = 4,45x10-5


Ka2 = 4,69x10-11


Çözüm:


H2CO3 + H2O ↔  
HCO3- + H3O+ Ka1 = 4,45x10-5


HCO3- + H2O ↔
CO32- + H3O+ Ka2 = 4,69x10-11


Ka değerlerinden görüldüğü gibi suyun ayrışma dengesinin etkisini düşünmeye gerek yoktur. Ka1 / Ka2 >> 103
olduğundan sadece 1.iyonlaşma dengesini düşünerek [H3O+] bulunabilir ve pH hesaplanır.


H2CO3 + H2O ↔
HCO3- + H3O+


Başlangıç: 0,10 M 0 0


Değişim -x +x +x


Dengede: (0,10-x) M +x +x


Ka1= [HCO3-] x [H3O+] / [H2CO3] x [H2O]


[H2O] ihmal ediliyor.


Ka1 = 4,45x10-5 = (x2) / (0,10-x)


Bu eşitliğin çözümünden x bulunur.


x2 + 4,45x10-5x- 4,45x10-6= 0


x = 0,0298 = [H3O+]


pH = -log 2,98x10-2 = 2-log 2,98 = 1,53


Eğer poliprotik asitlerde Ka2, Ka1’e göre ihmal edilebilecek kadar küçük olmakla beraber asitlik değeri oldukça yüksekse yani 10-4 den büyükse problemi monoprotik asit sistemine indirgeyerek çözümleyemeyiz.

Bunun en iyi örneğini H2SO4 çözeltilerinde görüyoruz.

Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader


Belge Ziyaretçi Sayısı: 4274
Kitaplar
Tezler
Tez Arama
Sözlük
Yenilenen ORLAB katalogu için info@orlab.com.tr adresinden istekte bulunabilirsiniz.
Ayrıntılar
NMR kimyasalları hakkında herşey www.nmrkimyasallari.com
Ayrıntılar
LabSafe Laboratuvar ve İş Güvenliği Kataloğu
Ayrıntılar
Merck Laboratuvar El Kitabı II. baskısı çıktı.
Ayrıntılar
 
Son Eklenen Belge Tarihi: 07.08.2021 • Toplam Ziyaretçi Sayısı : 25025778
Her hakkı saklıdır © Kimyaevi
 
Orlab Merck