Ana Sayfa | Site Ağacı | Site Hakkında | Site İçi Arama | Bize Ulaşın  
Analitik Kimya
Anorganik Kimya
Fizikokimya
Polimer Kimyası
Organik Kimya
Genel Kimya
Enstrümental Kimya
Su ve Çevre Kimyası
Gıda Kimyası
Ambalaj Kimyası
Deney Öncesi Hazırlık
Gıda Analizleri
Yem Analizleri
Su Analizleri
Temizlik Mad. Analizleri
Hess Yasası

Bir reaksiyon birden fazla basamakta gerçekleşiyorsa reaksiyonun entalpi değişimi, her basamaktaki entalpi değişiminin toplamına eşittir. Bu olay HESS kanunu olarak bilinir.

Etil alkolun oksijen ile reaksiyonu sonunda CO2  ve H2O oluşur. Bu tepkimenin standart oluşma entalpisini Hess kanunundan faydalanarak bulabiliriz.


2C(grafit)+ 3H2(g)+ (1/2)O2(gà
  C2H5OH(l)        Do= -277.7 kJ

C(grafit)+O2(gà CO2(g)                                  Do= -393.5 kJ

H2(g) + (1/2)O2(g) àH2O(l)                                Do= -285.8 kJ


C2H5OH(l) + 3O2(gà  2CO2(g) + 3H2O(l)

Yukarıdaki 3 ara tepkimeden alttaki ana tepkimeyi elde edebilmemiz için öncelikle bir takım düzeltmeler yapmamız gerekiyor. Ana tepkimede 2 mol CO2 ve 2 mol H2O oluşması gerektiğini görüyoruz. Fakat bunlar ara basamaklarda 1’ er mol .Bu nedenle II. ve III.ara basamaktaki bütün molekülleri ve Do değerini 2 ile çarpmalıyız . Bir diğer yapmamız gereken işlem C2H5OH ana reaksiyonda girenler tarafında fakat ara basamakta ürünler yönünde .Bu nedenle bu reaksiyonu ters çevirmeliyiz. Bu da Do değerininde işaretini değiştireceğiz demektir.

C2H5OH(l)+ 3O2(g) à  2C(grafit)+3H2(g)+(7/2)O2(g)        Do= +277.7 kJ

2C(grafit)+2O2(gà    2CO2(g)                                    Do= -787 kJ

3H2(g) + (3/2)O2(g) à3H2O(l)                                     Do= -857.4 kJ

C2H5OH(l) + 3O2(gà 2CO2(g) + 3H2O(l)                       Do= +277.7 kJ +  (-787 kJ)  + ( 857.4 kJ )     

                                                                              Do= + 1366.7 kJ

 

Başka bir örnek C3H8’in oksijen ile yanması sonunda oluşan reaksiyonun standart oluşum entalpisinin hesaplanması, şematik olarak aşağıda  verilmiştir.


 

Örnek:  3H2O (g)  + 4N2 (g) à2NH3 (g) + 3NO2 (g) tepkimesinin 25º C deki enerji değişimini hesaplayınız. 

 Bu problemi   DHº = DEº + (Dn)RT formülü ile çözmeliyiz . Bu nedenle öncelikle reaksiyonun DHº değerini bulmalıyız.

DHº = [2 x DNH3 + 3 x DNO2] – [ 3 x DH2O – 4 xDN2]

DHº = [2 x (-46,19) + 3 x (81,56)] – [ 3 x (-285,9) + 4 x 0]

DHº = + 1010 kJ

DHº = DEº + (Dn)RT

DEº = DHº - (Dn)RT

Dn = (2+3) – (4+3) = -2  Burada dikkat edilmesi gereken şey Dn hesaplanırken gaz olan element ve bileşikler  hesaba katılırken sıvı ve katı formda olan bileşikler ve elementler hesaplamaya katılmaz

 

DEº = 1010 kJ –[(-2) x 8,314 JK-1mol-1 x 298 K]

DEº = 5965,14 kJmol-1

 


Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader


Belge Ziyaretçi Sayısı: 64510
Kitaplar
Tezler
Tez Arama
Sözlük
NMR kimyasalları hakkında herşey www.nmrkimyasallari.com
Ayrıntılar
LabSafe Laboratuvar ve İş Güvenliği Kataloğu
Ayrıntılar
Merck Laboratuvar El Kitabı II. baskısı çıktı.
Ayrıntılar
 
Son Eklenen Belge Tarihi: 13.08.2018 • Toplam Ziyaretçi Sayısı : 20230872
Her hakkı saklıdır © Kimyaevi
 
Orlab Merck