Ana Sayfa | Site Ağacı | Site Hakkında | Site İçi Arama | Bize Ulaşın  
Analitik Kimya
Anorganik Kimya
Fizikokimya
Polimer Kimyası
Organik Kimya
Genel Kimya
Enstrümental Kimya
Su ve Çevre Kimyası
Gıda Kimyası
Ambalaj Kimyası
Deney Öncesi Hazırlık
Gıda Analizleri
Yem Analizleri
Su Analizleri
Temizlik Mad. Analizleri
Zayıf bir Asidin Kuvvetli bir Bazla Titrasyonu

Asit baz titrasyonlarında hesaplanması gereken dört temel nokta vardır.

  1. Başlangıç pH sı
  2. Eşdeğerlik noktasından önceki hesaplamalar
  3. Eşdeğerlik noktasındaki hesaplamar
  4. Eşdeğerlik noktasından sonraki hesaplamalar

Örnek:

100 ml 0,05 M asetik asidin (CH3COOH) 0,05 M sodyum hidroksit (NaOH) çözeltiis ile yaptığı titrasyon sonucunda oluşan titrasyon eğrisini inceliyelim.


aşlangıçta ortamda sadece asetik asit (HA) vardır. Eklenen baz hacmi 0 olduğundan ortamın pH’sını bulurken HA’nın iyonlaşma denkleminden yararlanırız.


HA + H2O
H3O+ + A-


0,05 x x


Ka = 1,75x10-5


Ka = ([H3O+] [A-]) / [HA]


Ka = x2 / 0,05


[H3O+] = (1,75x10-5 x 0,05)1/2


[H3O+] = 9,35x10-4


pH = -log 9,35x10-4


pH= 4-log 9,35


pH= 3,03


50 mL 0,05 M sodyum hidroksit (NaOH) eklendiğinde (eşdeğerlik öncesi)


Zayıf asidin üzerine baz eklenmesi ile HA/NaA tampon çözeltisi oluşuyor. Eklenen baz kadar HA derişimi azalacak ve eklene baz kadar A- oluşacak. Bu durumda ilk olarak yeni derişimler hesaplanır. Çözeltinin son hacminin değiştiği için ortamdaki asidin mol sayısı bulunarak (M x V) toplam hacme (L) bölünerek son derişimi bulunur.


[ HA] =(0,100 x 0,05)- (0,050 x 0,05) / (0,100+0,05)


[ HA] = 0,017


[ A-] = (0,050 x 0,05) / (0,100+0,05)


[ A-] = 0,017


Ka = ([H3O+] [A-]) / [HA] formülünde bulunanlar yerine koyulursa


[H3O+] = 1,75x10-5 x 0,017/0,017


[H3O+] = 1,75x10-5


pH = 5 – log 1,75


pH = 4,76


100 mL 0,05 M sodyum hidroksit (NaOH) eklendiğinde (eşdeğerlik noktasında)


Eşdeğerlik noktasında HA’ nın tamamı A- dönüşür.


A- + H2O
OH- + HA


Burada Ka x Kb = Kw


Kb= Kw / Ka denklemleri hatırlanmalı.


Kb= 1 x10 –14/ 1,75x10-5


Kb= 5,71x10-10


Kb = ([OH-] [HA] ) / [A-]


Eşdeğerlik noktasında ortamda yalnızca A- var fakat hacim 200 mL olduğu için A- derişimi yarıya düşer (hacim iki katına çıktı)


Kb = x2 / 0,025


[OH-] = (5,71x10-10 x 0,025)1/2


[OH-] = 3,78 x 10-6


pOH = 6 – log 3,78


pOH = 5,42


pOH + pH = 14


pH = 14 – 5,42 = 8,58


150 mL 0,05 M sodyum hidroksit (NaOH) eklendiğinde (eşdeğerlik noktasından sonra)


Eşdeğerlik noktasından sonra ortamda bulunan [OH-] kaynağı hem eklenen baz hemde A- iyonudur. Ortamda kuvvetli ba baskın olduğu için A- iyonundan gelecek olan [OH-] katkısı azdır.


[OH-] = [(0,150 x 0,05) - (0,100 x0,05)] /0,250


[OH-] = 0,01


pOH = 2


pOH + pH = 14


pH = 14 –2 =12

Zayıf bazlarda yukarıdaki şekilde çözülür.

Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader


Belge Ziyaretçi Sayısı: 93686
Kitaplar
Tezler
Tez Arama
Sözlük
Yenilenen ORLAB katalogu için info@orlab.com.tr adresinden istekte bulunabilirsiniz.
Ayrıntılar
NMR kimyasalları hakkında herşey www.nmrkimyasallari.com
Ayrıntılar
LabSafe Laboratuvar ve İş Güvenliği Kataloğu
Ayrıntılar
Merck Laboratuvar El Kitabı II. baskısı çıktı.
Ayrıntılar
 
Son Eklenen Belge Tarihi: 07.08.2021 • Toplam Ziyaretçi Sayısı : 25025743
Her hakkı saklıdır © Kimyaevi
 
Orlab Merck