Ana Sayfa | Site Ağacı | Site Hakkında | Site İçi Arama | Bize Ulaşın  
Analitik Kimya
Anorganik Kimya
Fizikokimya
Polimer Kimyası
Organik Kimya
Genel Kimya
Enstrümental Kimya
Su ve Çevre Kimyası
Gıda Kimyası
Ambalaj Kimyası
Deney Öncesi Hazırlık
Gıda Analizleri
Yem Analizleri
Su Analizleri
Temizlik Mad. Analizleri
Tampon Çözeltiler

pH sı belli olan, seyrelmeyle veya az miktarda kuvvetli asit veya baz ilavesi sonucu pH sı değişmeyen çözeltilere tampon çözeltiler denir.


Tampon çözelti zayıf bir asit ve konjüge bazını veya zayıf baz ve konjüge asidini içeren bir çözeltidir

Zayıf bir asit olan HA çözeltisi ile NaA tuzu ile karıştırılarak tampon çözeltisi hazırlanır

Genellikle oldukça derişik çözeltilerle çalışıldığından, Ka değeri de 10-4 -10-9 arasında düşünüldüğünden suyun iyonlaşma etkisini düşünmeye gerek yoktur.


[H3O+] = Ka x [ HA] / [A-]


formülünden [H3O+] iyonunun derişimi oradan da ortamın pH’sı hesaplanır.


Tampon hazırlamayı değişik örneklerle açıklayabiliriz.


Örnek 1.


1 M sodyum format (NaHCOO) ve 0,5 M formik asit (HCOOH) içeren çözeltinin pH’sı nedir?


Ka = 1,80x10-4


Öncelikle formik asidin (HCOOH) tepkimesi yazılır.

HCOOH+H2O→HCOOO-+H3O+

[HCOO-] = [NaHCOO]


Ka = [HCOO-] x [H3O+] / [ HCOOH]


[H3O+] = Ka x [ HCOOH] / [HCOO-]


[H3O+] = 1,80x10-4( 0,5/1)


[H3O+] = 9,0x10-5


pH= 4,04


Örnek 2.


200 mL 0,4 M NH3 ve 0,1 M NH4+çözeltisine 50 mL 0,025 M HCl asit eklendiğinde oluşacak tampon çözeltinin pH’ sı nedir?


Baz çözeltisine HCl asit çözeltisi ekleniyor. Bu demektir ki NH3 çözeltisinin derişimi eklenen asit kadar azalacak ve konjüge asidi olan NH4+ iyonunun derişimi de eklenen asit kadar artacaktır.


Diğer bir dikkat edilmesi gereken konu ise çözeltinin son hacminin değiştiği. Toplam hacim arttığı için NH4+ ve NH3 derişimleri de değişecek.


[NH3] = (0,4 x 0,2) – (0,05 x 0,025)] /0,250


[NH3] = 0,315


[NH4+] = (0,1 x 0,2) + (0,05 x 0,025)] /0,250


[NH4+] = 0,085

NH3+H2O↔NH4++OH-


Ka x Kb = Kw


Kb= Kw / Ka


Kb= 1,0x10-14 /5,70x10-10


Kb= 1,75x10-5


Kb= [NH4+] x [OH-] /[NH3]


[OH-] =Kb x [NH3] / [NH4+]


[OH-] = 0,315 x 1,75x10-5 / 0,085


[OH-] = 6,48x10-5


pOH = 4,19


pOH + pH =14


pH = 14 - 4,19 = 9,81

Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader


Belge Ziyaretçi Sayısı: 17875
Kitaplar
Tezler
Tez Arama
Sözlük
MERCK BESİNSEL LİF KİTİ
Ayrıntılar
NMR kimyasalları hakkında herşey www.nmrkimyasallari.com
Ayrıntılar
LabSafe Laboratuvar ve İş Güvenliği Kataloğu
Ayrıntılar
Merck Laboratuvar El Kitabı II. baskısı çıktı.
Ayrıntılar
LabMedya: Kimya, gıda, sağlık ve günlük hayattan oluşan bir karışım...
Ayrıntılar
 
Son Eklenen Belge Tarihi: 26.10.2017 • Toplam Ziyaretçi Sayısı : 17990246
Her hakkı saklıdır © Kimyaevi
 
Orlab Merck