Ana Sayfa | Site Ağacı | Site Hakkında | Site İçi Arama | Bize Ulaşın  
Analitik Kimya
Anorganik Kimya
Fizikokimya
Polimer Kimyası
Organik Kimya
Genel Kimya
Enstrümental Kimya
Su ve Çevre Kimyası
Gıda Kimyası
Ambalaj Kimyası
Deney Öncesi Hazırlık
Gıda Analizleri
Yem Analizleri
Su Analizleri
Temizlik Mad. Analizleri
Zayıf Asitler ve Zayıf Bazların pH

Tamamen iyonlaşmayan asitlere ve bazlara zayıf asit veya baz denir. Zayıf asitler HA, zayıf bazlarda B ile gösterilir.


HA + H2O ↔
H3O+ + A- Ka = [H3O+] [A-] / [HA]


2H2O ↔
H3O+ + OH- Ksu = [H3O+] [OH-]


Eğer Ka değeri 10-4 ile 10-9 arasında ve asidin başlangıç derişimi 1-10-3 M arasında ise, suyun iyonlaşma dengesinin pH ye etkisini olmadığı kabul edilir. Sadece Ka denge ifadesini kullanarak hidronyum derişimi hesaplanabilir. Dengede


[HA] = CHA - [H3O+] yazılabilir. Aynı zamanda


[A-] = [H3O+] olduğundan


Ka = [H3O+]2 / (CHA - [H3O+])


Formülünden H3O+ iyonunun derişimi bulunur.


Bu tür problemlerin çözümünde diğer bir kabul ise başlangıç derişiminin Ka ya oranı,

(CHA / Ka)³ 10 ise asidin iyonlaşması ile başlangıç derişiminin fazla değişmediği düşünülebilir ve paydadaki H3O+ derişimi CHA yanında ihmal edilebilir.


Ka = [H3O+]2 / CHA
formülünden [H3O+] çekilerek,


[H3O+] = (Ka . CHA)
bağıntısı bulunur.


Örnek:


Derişimi 0.10 M olan Asetik asit ( CH3COOH) çözeltisinin pH si nedir?

Ka = 1,75x10-5 (25oC)


Çözüm:


CH3COOH veya genel formülü ile HA suda

               HA  +  H2O  ↔  A+  H3O+

Başlangıç: 0,10 M              0       0


Değişim      -x                  +x      +x


Dengede: (0,10-x) M         +x       +x


Ka = [H3O+]2 / CHA


Ka =1,75x10-5 = x2 / (0,10-x)


Son kabulümüzün uygulanabilirliği test edildiği zaman


0,10 / 1,75.10-5 >103


Asidin iyonlaşması ile başlangıç derişiminin fazla değişmediği düşünülebilir ve paydadaki H3O+ derişimi CHA yanında ihmal edilebilir.


1,75x10-5 = x2 / 0,10


x2 = 1,75x10-6


[H3O+] = x = 1,32x10-3M


pH = -log 1,32x10-3


pH = 2,88


Aynı kurallar zayıf bazlar içinde geçerlidir.


B + H2O ↔ 
BH+ + OH-     Kb = ([BH+] [OH-] / [B]


2H2O ↔ 
H3O+ + OH-        Ksu = [H3O+] [OH-]


Kb = [OH-]2 / CB – [OH-]


Kb = [OH-]2 / CB


Eğer Kb değeri 10-9 dan küçük ve bazın derişimi de 10-3 M dan daha küçük ise suyun iyonlaşma etkisini göz önüne almak zorundayız.


B + H2O ↔  
BH+ + OH-        Kb = ([BH+] [OH-] / [B]


2H2O ↔
H3O+ + OH-           Ksu = [H3O+] [OH-]


[OH-] = [OH-]zayıf baz + [OH-]su


Zayıf bazdan gelen [OH-] aynı zamanda [BH+] ya, sudan gelen [OH-] ise suyun [H3O+] ya eşittir. Dolayısıyla


[OH-] = [BH+] + [H3O+] yazılabilir.


[BH+] = Kb [B] / [OH-]


[H3O+] = Ksu / [OH-]


Bu değerler yerine konulduğunda


[OH-] = Kb [B] / [OH-] + Ksu / [OH-]


[OH-]2 = Kb[B] + Ksu


[OH-] = (Kb[B] + Ksu)1/2


Baz zayıf olduğundan dengedeki B derişimi, bazın başlangıç derişimine eşit olarak düşünülebilir. Böylece eşitlik


[OH-] = (KbCB + Ksu)1/2


haline gelir.


KbCB >> Ksu olduğunda eşitlik


[OH-] = (KbCB) 1/2 şeklini alır.


Örnek:


2,5x10-5 M anilin, C6H5NH2, çözeltisindeki türlerin derişimlerini ve pH değerlerini bulunuz.


Kb = 4,30x10-10


Dikkat edilmesi gereken husus
Kb değerinin 10-9 dan, baz derişimin ise 10-3 M dan küçük olduğudur.


C6H5NH2 + H2O ↔
C6H5NH3+ + OH-


[OH-] = (KbCB) 1/2


[OH-] = (4,30x10-10 x 2,5x10-5 + 1,00x10-14)1/2 = (1,08x10-14 + 1,00x10-14) 1/2


[OH-] = 1,44x10-7 M


[OH-] = [C6H5NH3+] = 1,44x10-7 M


[C6H5NH2] = 2,5x10-5–1,44x10-7 = 2,49x10-5 M


[H3O+] = Ksu / [OH-] = 1,00x10-14 / 1,44x10-7 = 6,94x10-8 M


pH= -log 6,94x10-8 = 7,16

 

Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader


Belge Ziyaretçi Sayısı: 93123
Kitaplar
Tezler
Tez Arama
Sözlük
NMR kimyasalları hakkında herşey www.nmrkimyasallari.com
Ayrıntılar
LabSafe Laboratuvar ve İş Güvenliği Kataloğu
Ayrıntılar
Merck Laboratuvar El Kitabı II. baskısı çıktı.
Ayrıntılar
LabMedya: Kimya, gıda, sağlık ve günlük hayattan oluşan bir karışım...
Ayrıntılar
 
Son Eklenen Belge Tarihi: 26.10.2017 • Toplam Ziyaretçi Sayısı : 18377171
Her hakkı saklıdır © Kimyaevi
 
Orlab Merck