Ana Sayfa | Site Ağacı | Site Hakkında | Site İçi Arama | Bize Ulaşın  
Analitik Kimya
Anorganik Kimya
Fizikokimya
Polimer Kimyası
Organik Kimya
Genel Kimya
Enstrümental Kimya
Su ve Çevre Kimyası
Gıda Kimyası
Ambalaj Kimyası
Deney Öncesi Hazırlık
Gıda Analizleri
Yem Analizleri
Su Analizleri
Temizlik Mad. Analizleri
Kuvvetli Asitler ve Kuvvetli Bazların pH

Derişimi 1x10-6 Mdan daha büyük kuvvetli asit çözeltilerinde kuvvetli asit veya kuvvetli baz tamamen iyonlaştığı için derişimi, H3O+(hidronyum) iyonu veya OH- (hidroksit) iyonu derişimine eşittir.

pH = -log CA dır.


Örnek:


0,05 M HCl çözeltisinin pH sını bulunuz.


Çözüm:

HCl   +  H2 O  →   H3O+   Cl-


[H3O+] = [HCl] = 0,05 M


pH = -log 0,05 = 1,30


Aynı durum kuvvetli bazlar için de geçerlidir.


pOH = -log CB dir.


Derişimin 10-6 M dan küçük olması durumunda suyun iyonlaşma etkisini göz önüne alacağımızdan çözeltideki OH- derişimi için aşağıdaki eşitliliği yazmamız gerekir.


[OH-] = CB + [OH-]su


[OH-]su = [H3O+]su = C olduğundan


Ksu = (CB+C) . C = 1,00.10-14


C2 + CB . C – 1,00.10-14 = 0 dır.


Bu eşitliğin çözümü ile C yani sudan gelen hidroksit iyonu derişimi bulunur, CB ye eklenerek çözeltideki hidroksit derişimine geçilir ve pOH hesaplanır.


Örnek:

100 ml 0,050 M NaOH ile 100 ml 0,020 M Ca(OH)2 çözeltileri karıştırılıyor. Elde edilen çözeltinin pOH ve pH değerleri nedir?


Çözüm:

NaOH  +  H2O  →  Na+  OH-
0,05                     0,05     0,05

Ca(OH)2    →     Ca2+      +     2OH- 

0,020               0,020        2x(0,020)


İki tane ayrı baz çözeltisinin karıştırılması ile oluşan yeni çözeltide hidroksit iyonu derişimi şöyle bulunur.

Çözeltideki toplam OH- iyonu, NaOH ve Ca(OH)2 tarafından verilir. Her iki çözeltiden 100’er mL alındığından çözeltinin son hacmi 200 mL olur.


M = n/V formülünde hacim değiştiği için molarite de değişecek. Öncelikle M x V formülünden yeni mol sayısı (n) bulunur. Daha sonra bu mol sayısı (n) toplam hacime (V) bölünerek yeni derişim bulunur.


[OH-] = (100 x 0, 050+ 100 x 0, 040) / 200 = 4,50.10-2 M


pOH = -log 4,50.10-2 = 2-log 4,50 = 2-0,65 = 1,35


pH = 14-pOH = 14-1,35 = 12,65

Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader


Belge Ziyaretçi Sayısı: 97969
Kitaplar
Tezler
Tez Arama
Sözlük
Yenilenen ORLAB katalogu için info@orlab.com.tr adresinden istekte bulunabilirsiniz.
Ayrıntılar
NMR kimyasalları hakkında herşey www.nmrkimyasallari.com
Ayrıntılar
LabSafe Laboratuvar ve İş Güvenliği Kataloğu
Ayrıntılar
Merck Laboratuvar El Kitabı II. baskısı çıktı.
Ayrıntılar
 
Son Eklenen Belge Tarihi: 07.08.2021 • Toplam Ziyaretçi Sayısı : 25052957
Her hakkı saklıdır © Kimyaevi
 
Orlab Merck