Ana Sayfa | Site Ağacı | Site Hakkında | Site İçi Arama | Bize Ulaşın  
Analitik Kimya
Anorganik Kimya
Fizikokimya
Polimer Kimyası
Organik Kimya
Genel Kimya
Enstrümental Kimya
Su ve Çevre Kimyası
Gıda Kimyası
Ambalaj Kimyası
Deney Öncesi Hazırlık
Gıda Analizleri
Yem Analizleri
Su Analizleri
Temizlik Mad. Analizleri
Kuvvetli Asit ve Zayıf Asit Bulunan Bir Çözeltinin Kuvvetli Bazla Titrasyonu

Örnek


0,15 M HCl asit ve 0,10 M HA zayıf asidi bulunmaktadır. Toplam hacmi 25 mL olan bu çözelti 0,12 M NaOH çözeltisi ile titre ediliyor. Bu titrasyonun titrasyon eğrisini oluşturalım.


Ka =1,75 x10-5


Başlangıçta
hiç baz eklenmediği zaman ortamdaki [H3O+], HCl asitten ve HA asitinin iyonlaşması sonucu ortaya çıkan [H3O+]’ nun toplamlarına eşittir.


[H3O+] = CHCl + [A-]


Başlangıç anında HA dan gelen [H3O+] kuvvetli asidin yanında ihmal edilebilecek kadar azdır. Böylelikle ortamın


pH = - log 0,15


pH = 0,82


Ama yinede HA dan gelen [H3O+] derişimine bir bakalım. Kuvvetli asit yanında HA dan gelen A- iyonu ihmal edilebileceğinden ortamdaki [H3O+] sadece kuvvetli asitten geliyormuş gibi düşünülür.


HA + H2O
H3O+ + A- [H3O+] = [A-]


Ka = [H3O+] x [A-] / [HA]


[A-] / [HA] = Ka / [H3O+]


[A-] / [HA] =1,75 x10-5 / 0,15


[A-] / [HA] = 2,62 x10-6


0,10 = [HA] + [A-]


0,10 = [A-] / 2,62 x10-6 + [A-]


[A-] = 1,31 x10-7 bu değer gerçekten 0,15 M yanında ihmal edilebilecek bir değer.


10 mL 0,12 M sodyum hidroksit (NaOH) eklendiğinde (eşdeğerlik noktasından önce)


Burada hala ilk basamakta yaptığımız varsayım geçerlidir. Ortamdaki [H3O+] sadece kuvvetli asitten geliyormuş gibi düşünülür. Fakat baz ilave edildiği için derişiminde bir azalma olacaktır.


CHCl = (0,15 x 0,025) – (0,12 x 0,010) / 0,035


CHCl = 0,0729 M


pH = – log 0,0729


pH = 1,14


Burada da her ihtimale karşı HA’nın iyonlaşmasından gelen [H3O+] derişimi hesaplanır.


30 mL 0,12 M sodyum hidroksit (NaOH) eklendiğinde


Bu tür tepkimelerde eşdeğerlik noktasını şu hesapla bulabiliriz.


Masit x Vasit = Mbaz x Vbaz


Vbaz bulunarak eşdeğerlik noktasına gelmek için kaç mL baz eklenmelidir sorusuna yanıt bulabiliriz.


0,15 x 0,025 = 0,12 x Vbaz


Vbaz = 0,03125 L = 31,25 mL baz harcandığı zaman eşdeğerlik noktasına ulaşılacak.


Eğer 30 mL baz eklersek eşdeğerlik noktasına çok yaklaşılacak ve artık HA dan gelen [H3O+] ihmal edilemeyecek. Eklenen baz hala HCl’yi nötrleştirdiği için


CHCl = (0,15 x 0,025) – (0,12 x 0,030) / 0,055


CHCl = 2,72x10-4


HA = (0,1 x 0,025) / 0,055


HA = 0,045


[H3O+] = [A-]


[H3O+] =CHCl + [A-]


[H3O+] = 2,72x10-4 + [A-]


Ka = [H3O+] x [A-] / [HA]


[A-] / [HA] = Ka / [H3O+]


[HA] = [H3O+] x [A-] / Ka


([H3O+] x [A-] / 1,75x10-5) + [A-] = 0,045


[A-] = 7,85x10-7 / ( [H3O+] + 1,75x10-5 eşitliğini


[H3O+] = 2,72x10-4 + [A-] eşitliğinde yerine koyarsak


[H3O+] = 2,72x10-4 +[ 7,85x10-7 / ( [H3O+] + 1,75x10-5 ]


[H3O+]2 - 2,54x10-4[H3O+] –7,90x10-7 = 0 eşitliğinden


[H3O+] = 1,30x10-3


pH = -log 1,30x10-3


pH = 2,87


Eşdeğerlik noktasında eklenen bazın hepsi kuvvetli asiti nötürleştirecektik . Ortamda sadece zayıf asit kalacaktır. Bundan sonra problemin çözümü
zayıf asit baz titrasyonu gibi yapılacaktır.

Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader


Belge Ziyaretçi Sayısı: 8500
Kitaplar
Tezler
Tez Arama
Sözlük
Yenilenen ORLAB katalogu için info@orlab.com.tr adresinden istekte bulunabilirsiniz.
Ayrıntılar
NMR kimyasalları hakkında herşey www.nmrkimyasallari.com
Ayrıntılar
LabSafe Laboratuvar ve İş Güvenliği Kataloğu
Ayrıntılar
Merck Laboratuvar El Kitabı II. baskısı çıktı.
Ayrıntılar
 
Son Eklenen Belge Tarihi: 07.08.2021 • Toplam Ziyaretçi Sayısı : 25052854
Her hakkı saklıdır © Kimyaevi
 
Orlab Merck