Ana Sayfa | Site Ağacı | Site Hakkında | Site İçi Arama | Bize Ulaşın  
Analitik Kimya
Anorganik Kimya
Fizikokimya
Polimer Kimyası
Organik Kimya
Genel Kimya
Enstrümental Kimya
Su ve Çevre Kimyası
Gıda Kimyası
Ambalaj Kimyası
Deney Öncesi Hazırlık
Gıda Analizleri
Yem Analizleri
Su Analizleri
Temizlik Mad. Analizleri
Kuvvetli Bir Asidin Kuvvetli Bir Bazla Titrasyonu

Asit baz titrasyonlarında hesaplanması gereken dört temel nokta vardır.

  1. Başlangıç pH sı
  2. Eşdeğerlik noktasından önceki hesaplamalar
  3. Eşdeğerlik noktasindaki hesaplamar
  4. Eşdeğerlik noktasından sonraki hesaplamalar

Örnek


100 mL 0,025 M HCl asidin 0,050 M NaOH ile titrasyonu sonucunda oluşacak titrasyon eğrisinin çizilmesi

Başlangıçta asit üzerine hiç baz eklenmediği zaman ortamın pH’ sı direk asidin pH’sına eşittir.


pH = -log[H3O+]


pH =-log 0,025


pH = 1,60


25 mL NaOH eklendiği zaman (Eşdeğerlik noktasından önce)


Asit üzerine baz eklendiğinde, eklenen baz asidin bir kısmını nötralleştirecektir. Böylelikle ortamdaki asit derişimi azalacaktır. Kalan asidin derişimide direk ortamın pH’sına eşit olacaktır.


Diğer dikkat edilmesi gereken konu ise çözeltinin son hacminin değiştiğidir. Bunun için asidin mol sayısı bulunarak (M x V) toplam hacme (L) bölünerek son derişim bulunur.


[HCl] = (0,1 x 0,025 –0,025 x 0,050) / 0,1+0,025


[HCl] = 0,01


pH = -log 0,01


pH = 2


50 mL NaOH eklendiği zaman (Eşdeğerlik noktasında)


[HCl] = (0,1 x 0,025 –0,050 x 0,050) / 0,1+0,050


[HCl] = 0


Bu da asit baz konsantrasyonlarının o anda eşit olduğunu gösterir. Ortam nötrdür.


Ksu= [H3O+] x [OH-]


[H3O+] = √ Ks


[H3O+] = √ 1x10-14


[H3O+] = 1x10-7


pH = 7


75 mL NaOH eklendiği zaman (Eşdeğerlik noktasından sonra)


Eklenen baz miktarı, asit miktarından fazla olduğu için ortamdaki bütün asidi nötrleştirir ve ortamda sadece baz kalır.


[NaOH] = (0,075 x 0,050 –0,10 x 0,025) / 0,1+0,075


[NaOH] = 0,0071


pOH = -log7,1x10-3


pOH = 2,15


pH = 14,00- 2,15 =11.85Aynı mantık ve kurallar kuvvetli bir bazın kuvvetli bir asitle titrasyonunda da geçerlidir. Sadece başlangıçta ortam bazik olacak ve asit eklendikçe ortamdaki bazın derişimi eklenen asit kadar azalacak

Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader


Belge Ziyaretçi Sayısı: 5221
Kitaplar
Tezler
Tez Arama
Sözlük
Yenilenen ORLAB katalogu için info@orlab.com.tr adresinden istekte bulunabilirsiniz.
Ayrıntılar
NMR kimyasalları hakkında herşey www.nmrkimyasallari.com
Ayrıntılar
LabSafe Laboratuvar ve İş Güvenliği Kataloğu
Ayrıntılar
Merck Laboratuvar El Kitabı II. baskısı çıktı.
Ayrıntılar
 
Son Eklenen Belge Tarihi: 07.08.2021 • Toplam Ziyaretçi Sayısı : 25030054
Her hakkı saklıdır © Kimyaevi
 
Orlab Merck