Ana Sayfa | Site Ağacı | Site Hakkında | Site İçi Arama | Bize Ulaşın  
Analitik Kimya
Anorganik Kimya
Fizikokimya
Polimer Kimyası
Organik Kimya
Genel Kimya
Enstrümental Kimya
Su ve Çevre Kimyası
Gıda Kimyası
Ambalaj Kimyası
Deney Öncesi Hazırlık
Gıda Analizleri
Yem Analizleri
Su Analizleri
Temizlik Mad. Analizleri
02. Alkenler

Alkenler (Olefinler), karbon-karbon çift bağı içerirler ve CnH2n genel formülüne sahiptirler. Alken molekülünde C=C bağından birden fazla da bulunabilir. Ayrıca alkenler halkalı yapıda da bulunabilirler. Halkalı yapı gösteren alkenlere “sikloalkenler” adı verilir.

                        


Alkenler, fiziksel özellikleri bakımından alkanlara benzerlik göstermektedir.
 

02.01.  Etilen sentezi

 

Deneyin Yapılışı: 500 ml lik kuru bir balona 50 ml etanol konulur. Balonu soğutarak ve aynı zamanda karıştırarak 100 ml derişik H2SO4 yavaş yavaş ve sıcaklık fazla yükseltilmeden ilave edilir. Tepkime esnasında köpürme olmaması için balona 7 g susuz AlCl3 ilave edilir. Deney düzeneği aşağıdaki gibi hazırlanır. Balondaki karışım yaklaşık 180 oC ye ısıtıldığında etilen oluşur. Oluşan etilen şekilde de görüldüğü gibi bir ölçü kabında toplanabilir. Eğer miktar tayini yapılmayacaksa, etilen gazı doğrudan seyreltik KMnO4 çözeltisinden geçirilir. Bu esnada KMnO4 ün menekşe rengi zamanla kaybolacaktır. Bu reaksiyonun E2 mekanizması şöyledir;

 


Toplam reaksiyon:

 

CH2=CH2          +        KMnO4           ®                  HOCH2-CH2OH   

Etilen             Potasyum Permanganat                      Etilen glikol

 

KMnO4 güçlü bir yükseltgeyicidir. Gerek asidik ortamda ve gerekse al ortamda alkenleri tümüyle yükseltgeyerek parçalar. Ama bazik ortamda seyreltik ve soğuk KMnO4 çözeltisi bağa katılmaktadır.

 

Bu oluşumun mekanizması da aşağıdaki gibidir. Mekanizmadan anlaşılacağı gibi, katılma bir cis (Aynı yönde) katılmadır.

 

 

  

                

 


02.02. Siklohekzanolden Siklohekzen Sentezi

 

100 ml lik iki boyunlu bir balona kısa bir ayrım başlığı ve bir damlatma hunisi takılır. Üçüncü ağız bir mantar ile kapatıldıktan sonra (büyük ölçekte bir termometre takılır) ayrım başlığının üzerine damıtma için bir soğutucu takılır ve buzla soğutulan bir toplama kabı hazırlanır. Balona 5 g H3PO4 konur ve bir kum banyosunda 160-170 oC ye kadar ısıtılır. Damlatma hunisine siklohekzanol (2.5 g) konularak 30 dakika içinde damla damla akıtılır. Daha sonra sıcaklık 200 oC ye çıkarılarak 10 dakika kadar bu sıcaklıkta tutulur. Bu işlemler esnasında ayrım başlığı üzerindeki termometrede okunan sıcaklık 90 oC yi geçmemelidir. Siklohekzen damıtılmış sıvıdan “tuz ile doyurma “ ile ayrılır, kurutulur ve yeniden ayrımsal damıtılır. KN: 80-82 oC ve verim: 1.5 g dır.

                                  

 

 

 
Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader


Belge Ziyaretçi Sayısı: 11746
Kitaplar
Tezler
Tez Arama
Sözlük
Yenilenen ORLAB katalogu için info@orlab.com.tr adresinden istekte bulunabilirsiniz.
Ayrıntılar
NMR kimyasalları hakkında herşey www.nmrkimyasallari.com
Ayrıntılar
LabSafe Laboratuvar ve İş Güvenliği Kataloğu
Ayrıntılar
Merck Laboratuvar El Kitabı II. baskısı çıktı.
Ayrıntılar
 
Son Eklenen Belge Tarihi: 07.08.2021 • Toplam Ziyaretçi Sayısı : 25025580
Her hakkı saklıdır © Kimyaevi
 
Orlab Merck