Ana Sayfa | Site Ağacı | Site Hakkında | Site İçi Arama | Bize Ulaşın  
Analitik Kimya
Anorganik Kimya
Fizikokimya
Polimer Kimyası
Organik Kimya
Genel Kimya
Enstrümental Kimya
Su ve Çevre Kimyası
Gıda Kimyası
Ambalaj Kimyası
Deney Öncesi Hazırlık
Gıda Analizleri
Yem Analizleri
Su Analizleri
Temizlik Mad. Analizleri
03. Alkinler

Alkinler doymamış hidrokarbonlardan olup, asetilen sınıfı hidrokarbonlar olarak da adlandırılırlar. Genel formülleri CnH2n-2 dir.

 

HCºCH                               HCºCCH3          

Asetilen                             Metilasetilen

 

Alkinlerin ilk dört karbonlu üyesi gaz, beş karbonlu dahil olmak üzere daha yüksek molekül ağırlıklı türevleri sıvıdır.

 

Alkinlerin en basit üyesi olan asetilenin sentezi genel olarak üç farklı yolla olmaktadır,

 

1. Uygun bir dihalojenür bileşiği ile NaNH2 veya KOH in tepkimesi sonucu iki mol halojen ayrılarak asetilen elde edilir.

 

      RCH-CHR’    +    2KOH         à         RCºCR’  +   2KBr   +    2H2

 

2. Bir molekül içinde bulunan dört adet halojen atomunun metalik Zn ile tepkimesi sonucu asetilen elde edilir.

                                                       (Etanol)    

        RCX2-CR’X2   +   2Zn               à          RCºCR’   +ZnX2

 

 

3.  Kalsiyum karbürün hidrolizi ile asetilen elde edilir,

 

   CaC2    +    2H2O          à              Ca(OH)2     +    HCºCH

 

Asetilen molekülü sanayide kalsiyum karbürün hidrolizi ile ucuz olarak elde edilebilmektedir. Bu yöntemle laboratuvarda da asetilen sentez edilebilir. Laboratuvarda çalışırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Üründe safsızlık maddesi olarak fosfor, arsenik ve kükürdün hidrürleri az miktarda da bulunmaktadır. Örneğin, kalsiyum karbür içinde safsızlık olarak bulunan kalsiyum fosfat ile su bir araya gelince çok zehirli bir bileşik olan fosfin gazını oluştururlar. Oluşan fosfin, bakır-1-sülfatın (Cu2SO4) seyreltik sülfürik asit çözeltisinden geçirilerek tutulur.

 

03.01. Asetilen Sentezi

 

Deneyin Yapılışı:

Deney düzeneği şekildeki gibi hazırlandıktan sonra, kuru bir deney balonunun içine iyice yıkanıp kupkuru hale getirilmiş kum iyice yayılır ve  bunun üzerine çok küçük parçalar haline getirilmiş 2 g CaC2 ilave edilerek kum ile iyice karışması sağlanır. Damlatma hunisine 20 ml su ilave edilir. Balonun ağzına, hava almayacak şekilde, damlatma hunisi bir mantar tıpa ile yerleştirilir. Çıkış borusu da ölçü kabının tam altına getirilmiş olmalı, ki çıkan gaz dışarıya kaçmasın. Deney başlamadan önce düzeneğin yakınlarında ateş olup olmadığı kontrol edilir. Asetilen hava karışımının ateşli ortamda patlayıcı olduğu unutulmamalıdır. Ayırma hunisindeki su yavaşça damla damla balona ilave edilir. Asetilen oluşumu, çözeltiye amonyaklı AgNO3 ilave edilerek gözlenebilir.

 

Asetilen gazı ile AgNO3 çözeltisi tepkimeye girerek esmer renkli gümüş asetilenür oluşturur,

     

HCºCH    +    2NH3      +    2AgNO3        à           Ag-CºC-Ag   +   2NH4NO3

 

Eğer amonyaklı gümüş nitrat çözeltisi yerine, amonyaklı bakır-1-klorür çözeltisi kullanılırsa ürün olarak bakır-1-asetilenür çöker.

 

    HCºCH     +    2NH3    +   2CuCl               à           Cu-CºC-Cu   +   2NH4Cl

               

Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader


Belge Ziyaretçi Sayısı: 33495
Kitaplar
Tezler
Tez Arama
Sözlük
Yenilenen ORLAB katalogu için info@orlab.com.tr adresinden istekte bulunabilirsiniz.
Ayrıntılar
NMR kimyasalları hakkında herşey www.nmrkimyasallari.com
Ayrıntılar
LabSafe Laboratuvar ve İş Güvenliği Kataloğu
Ayrıntılar
Merck Laboratuvar El Kitabı II. baskısı çıktı.
Ayrıntılar
 
Son Eklenen Belge Tarihi: 07.08.2021 • Toplam Ziyaretçi Sayısı : 25052622
Her hakkı saklıdır © Kimyaevi
 
Orlab Merck