Ana Sayfa | Site Ağacı | Site Hakkında | Site İçi Arama | Bize Ulaşın  
Analitik Kimya
Anorganik Kimya
Fizikokimya
Polimer Kimyası
Organik Kimya
Genel Kimya
Enstrümental Kimya
Su ve Çevre Kimyası
Gıda Kimyası
Ambalaj Kimyası
Deney Öncesi Hazırlık
Gıda Analizleri
Yem Analizleri
Su Analizleri
Temizlik Mad. Analizleri
03.05. Su Arıtma

Dünya çapında su kıtlığı çekilen birçok alanda deniz suyu ve diğer az tuzlu sulardan (kuyu ve nehir suları) içme suyu elde etmek için TO kullanılır. İçilebilir su 500 ppm’den daha az çözünmemiş katı içermelidir az tuzlu sularda bu oran 1000-10000 ppm arasındayken deniz suyunda 35000 ppm’in üzerine çıkar. Bu nedenle az tuzlu suların arıtılması % 95 katı tutulma oranıyla gerçekleşebilirken deniz suyunda tutulma % 99 olmalıdır. Deniz suyunun az tuzlu sulara göre işlenmesi daha zordur çünkü az tuzlu suların 5 barlık ozmotik basıncına karşılık deniz suyunun ozmotik basıncı 40 bar’dır, bu ozmotik basınca dayanacak membranlar olmadığı içinde 1960’ların sonuyla 1970’lerin başındaki uygulamalarda yalnızca az tuzlu sular işlenebilmiştir. Ayrıca uzun dönemde membran performansı üzerinde daha ciddi etkiler meydana getirir. Her iki kullanım için de kirlenme ve konsantrasyon polarizasyonunu önlemek için beslemenin çökelme ve pH ayarlaması için ön işlemlerden geçirilmesi ve içindeki kumun uzaklaştırılması gerekir.

Tek geçişli, çok aşamalı tasarımlar su kazanım faktörü yüksek, spiral ve oyuk lif membranların kullanıldığı yüksek kapasiteli işletmelerin kurulmasına öncü olmuştur. Ancak yine de deniz suyu arıtmasındaki problemlerin üstesinden yüksek basınca (70 bar’ın üzerinde) dayanıklı ve yüksek tuz tutma oranına sahip membranlarla gelinmiştir. Böylelikle deniz suyunda 35000 ppm olan çözünmemiş katı miktarı 500 ppm’e kadar düşürülmüştür.
Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader


Belge Ziyaretçi Sayısı: 2265
Kitaplar
Tezler
Tez Arama
Sözlük
Yenilenen ORLAB katalogu için info@orlab.com.tr adresinden istekte bulunabilirsiniz.
Ayrıntılar
NMR kimyasalları hakkında herşey www.nmrkimyasallari.com
Ayrıntılar
LabSafe Laboratuvar ve İş Güvenliği Kataloğu
Ayrıntılar
Merck Laboratuvar El Kitabı II. baskısı çıktı.
Ayrıntılar
 
Son Eklenen Belge Tarihi: 07.08.2021 • Toplam Ziyaretçi Sayısı : 25025437
Her hakkı saklıdır © Kimyaevi
 
Orlab Merck