Ana Sayfa | Site Ağacı | Site Hakkında | Site İçi Arama | Bize Ulaşın  
Analitik Kimya
Anorganik Kimya
Fizikokimya
Polimer Kimyası
Organik Kimya
Genel Kimya
Enstrümental Kimya
Su ve Çevre Kimyası
Gıda Kimyası
Ambalaj Kimyası
Deney Öncesi Hazırlık
Gıda Analizleri
Yem Analizleri
Su Analizleri
Temizlik Mad. Analizleri
25ºC deki Termodinamik Tablosu

İnorganik Maddeler

ΔHool kJ mol-1

ΔGool kJ mol-1

Sool J mol-1 K-1

AluminyumAl(k)

0

0

28,33

Al3+ (aq)

-531

-485

-321,7

AlCl3(k)

-704,2

-628,8

110,7

Al2Cl6(g)

-1291

-1220

490

AlF3(k)

-1504

-1425

66,44

Al2O3(a katı)

-1676

-1582

50,92

Al(OH)3(k)

-1276

-

-

Al2(SO4)3(k)

-3441

-3100

239

BaryumBa(k)

0

0

62,8

Ba2+(aq)

-537,6

-560,8

9,6

BaCO3(k)

-1216

-1138

112,1

BaCl2(k)

-858,6

-810,4

123,7

BaF2(k)

-1207

-1157

96,36

BaO(k)

-553,5

-525,1

70,42

Ba(OH)2(k)

-944,7

-

-

Ba(OH)2.8H2O(k)

-3342

-2793

427

BaSO4(k)

-1473

-1362

132,2

BerilyumBe(k)

0

0

9,50

BeCl2(k)

-490,4

-445,6

82,68

BeF2(k)

-1027

-979,4

53,35

BeO(k)

-609,6

-580,3

14,14

BizmutBi(k)

0

0

56,74

BiCl3(k)

-379,1

-315,0

177,0

Bi2O3(k)

-573,9

-493,7

151,5

BorB(k)

0

0

5,86

BCl3(s)

-427,2

-387,4

206,3

BF3(g)

-1137

-1120

254,1

B2H6(g)

35,3

86,7

232,1

B2O3(k)

-1273

-1194

53,97

BromBr(g)

111,9

82,40

175,0

Br -(aq)

-121,6

-104,0

82,4

Br2(g)

30,91

3,11

245,5

Br2(s)

0

0

152,2

BrCl(g)

14,64

-0,98

240,1

BrF3(g)

-255,6

-229,4

292,5

BrF3(s)

-300,8

-240,5

178,2

KadmiyumCd(k)

0

0

51,76

Cd2+(aq)

-75,90

-77,61

-73,2

CdCl2(k)

-391,5

-343,9

155,3

CdO(k)

-258,2

-228,4

54,8

KalsiyumCa(k)

0

0

41,42

Ca2+(aq)

-542,8

-553,6

-53,1

CaCO3(k)

-1207

-1129

92,9

CaCl2

795,8

-748,1

104,6

CaF2(k)

-1220

-1167

68,87

CaH2(k)

-186,2

-147,2

42

Ca(NO3)2(k)

-938,4

-743,1

193,3

CaO(k)

-635,1

-604,0

39,75

Ca(OH)2(k)

-986,1

-898,5

83,39

Ca3(PO4)2(k)

-4121

-3885

236,0

CaSO4(k)

-1434

-1322

106,7

KarbonC(g)

716,7

671,3

158,0

C(elmas)

1,90

2,90

2,38

C(grafit)

0

0

5,74

CCl4(g)

-102,9

-60,59

309,9

CCl4(s)

-135,4

-65,21

216,4

C2N2(g)

309,0

297,4

241,9

CO(g)

-110,5

-137,2

197,7

CO2(g)

-393,5

-394,4

213,7

CO32-(aq)

-677,1

-527,8

-56,9

C3O2(g)

-93,72

-109,8

276,5

C3O2(s)

-117,3

-105,0

181,1

COCl2(g)

-218,8

-204,6

283,5

COS(g)

-142,1

-169,3

231,6

CS2(s)

89,70

65,27

151,3

KlorCl(g)

121,7

105,7

165,2

Cl-(aq)

-167,2

-131,2

56,5

Cl2(g)

0

0

223,1

ClF3(g)

-163,2

-123,0

281,6

ClO2(g)

102,5

120,5

256,8

Cl2O(g)

80,3

97,9

266,2

KromCr(k)

0

0

23,77

[Cr(H2O)6]3+(aq)

-1999

-

-

Cr2O3(k)

-1140

-1058

81,2

CrO42-(aq)

-881,2

-727,8

50,21

Cr2O72-(aq)

-1490

-1301

261,9

KobaltCo(k)

0

0

30,04

CoO(k)

-237,9

-214,2

52,97

Co/OH)2

-539,7

-454,3

79

BakırCu(k)

0

0

33,15

Cu2+(aq)

64,77

65,49

-99,6

CuCO3.Cu(OH)2(k)

-1051

-893,6

186,2

CuO(k)

-157,3

-129,7

42,63

Cu(OH)2(k)

-449,8

-

-

CuSO4.5H2O(k)

-2280

-1880

300,4

FlorF(g)

78,99

61,91

158,8

F-(aq)

-332,6

-278,8

-13,8

F2(g)

0

0

202,8

HelyumHe(g)

0

0

126,2

HidrojenH(g)

218,0

203,2

114,7

H+(aq)

0

0

0

H2(g)

0

0

130,7

HBr(g)

-36,40

-53,45

198,7

HCl(g)

-92,31

-95,30

186,9

HCl(aq)

-167,2

-131,3

56,5

HCLO2(aq)

-51,9

5,9

188,3

HCN(g)

135,1

124,7

201,8

HF(g)

-271,1

-273,2

173,8

HI(g)

26,48

1,70

206,6

HNO3(s)

-174,1

-80,71

155,6

HNO3(aq)

-207,4

-113,3

146,4

H2O(g)

-241,8

-228,6

188,8

H2O(s)

-285,8

-237,1

69,91

H2O2(g)

-136,3

-105,6

232,7

H2O2(s)

-187,8

-120,4

109,6

H2S(g)

-20,63

-33,56

205,8

H2SO4(s)

-814,0

-690,0

156,9

H2SO4(aq)

-909,3

-744,5

20,1

İyotI(g)

106,8

70,25

180,8

I-(aq)

-55,19

-51,57

111,3

I2(g)

62,44

19,33

260,7

I2(k)

0

0

116,1

IBr(g)

40,84

3,69

258,8

ICl(g)

17,78

-5,46

247,6

ICl(s)

-23,89

-13,58

135,1

DemirFe(k)

0

0

27,28

Fe2+(aq)

-89,1

-78,90

-137,7

Fe3+(aq)

-48,5

-4,7

-315,9

FeCO3(k)

-740,6

-666,7

92,9

FeCl3(k)

-399,5

-334,0

142,3

FeO(k)

-272,0

-

-

Fe2O3(k)

-823,0

-742,2

87,40

Fe3O4(k)

-1118

-1015

146,4

Fe(OH)3(k)

-823,0

-696,5

106,7

KurşunPb(k)

0

0

64,81

Pb2+(aq)

-1,7

-24,43

10,5

PbI2(k)

-175,5

-173,6

174,9

PbO2(k)

-277,4

-217,3

68,6

PbSO4(k)

-919,9

-813,1

148,6

LityumLi(g)

159,4

126,7

138,8

Li(k)

0

0

29,12

Li+(aq)

-278,5

-293,3

13,4

LiCl(k)

-408,6

-384,4

59,33

LiOH(k)

-484,9

-439,0

42,80

LiNO3(k)

-483,1

-381,1

90,0

MagnezyumMg(k)

0

0

32,68

Mg2+(aq)

-466,9

-454,8

-138,1

MgCl2(k)

-641,3

-591,8

89,62

MgCO3(k)

-1096

-1012

65,7

MgF2(k)

-1123

-1070

57,24

MgO(k)

-601,7

-569,4

26,94

Mg(OH)2(k)

-924,5

-883,5

63,18

MgS(k)

-346,0

-341,8

50,33

MgSO4(k)

-1285

-1171

91,6

ManganMn(k)

0

0

32,01

Mn2+(aq)

-220,8

-228,1

-73,6

MnO2(k)

-520,0

-465,1

53,05

MnO4-(aq)

-541,4

-447,2

191,2

CivaHg(g)

61,32

31,82

175,0

Hg(s)

0

0

76,02

HgO(k)

-90,83

-58,54

70,29

AzotN(g)

472,7

455,6

153,3

N2(g)

0

0

191,6

NF3(g)

-124,7

-83,2

260,7

NH3(g)

-46,11

-16,45

192,5

NH3(aq)

-80,29

-26,50

111,3

NH4+(aq)

-132,5

-79,31

113,4

NH4Br(k)

-270,8

-175,2

113

NH4Cl(k)

-314,4

-202,9

94,6

NH4F(k)

-464,0

-348,7

71,96

NH4HCO3(k)

-849,4

-665,9

120,9

NH4I(k)

-201,4

-112,5

117

NH4NO3(k)

-365,6

-183,9

151,1

NH4NO3(aq)

-339,9

-190,6

259,8

-NH4)2SO4(k)

-1181

-901,7

220,1

N2H4(g)

95,40

159,4

138,5

N2H4(s)

50,63

149,3

121,2

NO(g)

90,25

86,55

210,8

N2O(g)

82,05

104,2

219,9

NO2(g)

33,18

51,31

240,1

N2O4(g)

9,16

97,89

304,3

N2O4(s)

-19,50

97,54

209,2

N2O5(g)

11,3

115,1

355,7

NO3-(aq)

-205,0

-108,7

146,4

NOBr(g)

82,17

82,42

273,7

NOCl(g)

51,71

66,08

261,7

OksijenO(g)

249,2

231,7

161,1

O2(g)

0

0

205,1

O3(g)

142,7

163,2

238,9

OH-(aq)

-230,0

-157,2

-10,75

OF2(g)

24,7

41,9

247,4

FosforP(beyaz)

0

0

41,09

P(kırmızı)

-17,6

-12,1

22,80

P4(g)

58,91

24,44

280,0

PCl3(g)

-287,0

-267,8

311,8

PCl5(g)

-374,9

-305,0

364,6

PH3(g)

5,4

13,4

210,2

P4O10(k)

-2984

-2698

228,9

PO43-(aq)

-1277

-1019

-222

PotasyumK(g)

89,24

60,59

160,3

K(k)

0

0

64,18

K+(aq)

-252,4

-283,3

102,5

KBr(k)

-393,8

-380,7

95,90

KCN(k)

-113,0

-101,9

128,5

KCl(k)

-436,7

-409,1

82,59

KClO3(k)

-397,7

-296,3

143,1

KClO4(k)

-432,8

-303,1

151,0

KF(k)

-567,3

-537,8

66,57

KI(k)

-327,9

-324,9

106,3

KNO3(k)

-494,6

-394,9

133,1

KOH(k)

-424,8

-379,1

78,9

KOH(aq)

-482,4

-440,5

91,6

K2SO4(k)

-1438

-1321

175,6

SilisyumSi(k)

0

0

18,83

SiH4(g)

34,3

56,9

204,6

Si2H6(g)

80,3

127,3

272,7

SiO2

-910,9

-856,6

41,84

GümüşAg(k)

0

0

42,55

Ag+(aq)

105,6

77,11

72,68

AgBr(k)

-100,4

-96,90

107,1

AgCl(k)

-127,1

-109,8

96,2

AgI(k)

-61,84

-66,19

115,5

AgNO3(k)

-124,4

-33,41

140,9

Ag2O(k)

-31,05

-11,20

121,3

Ag2SO4(k)

-715,9

-618,4

200,4

SodyumNa(g)

107,3

76,76

153,7

Na(k)

0

0

51,21

Na+(aq)

-240,1

-261,9

59,0

Na2(g)

142,1

103,9

230,2

NaBr(k)

-361,1

-349,0

86,82

NaCO3(k)

-1131

-1044

135,0

NaHCO3(k)

-950,8

-851,0

101,7

NaCl(k)

-411,2

-384,1

72,13

NaCl(aq)

-407,3

-393,1

115,5

NaClO3(k)

-365,8

-262,3

123,4

NaClO4(k)

-383,3

-254,9

142,3

NaF(k)

-573,6

-543,5

51,46

NaH(k)

-56,28

-33,46

40,02

NaI(k)

-287,8

-286,1

98,53

NaNO3(k)

-467,5

-367,0

116,5

NaNO3(aq)

-447,5

-373,2

205,4

Na2O2(k)

-510,9

-447,7

95,0

NaOH(k)

-425,6

-379,5

64,46

NaOH(aq)

-470,1

-419,2

48,1

NaH2PO4(k)

-1537

-1386

127,5

Na2HPO4(k)

-1748

-1608

150,5

Na3PO4(k)

-1917

-1789

173,8

NaHSO4(k)

-1126

-992,8

113,0

Na2SO4(k)

-1387

-1270

149,6

Na2SO4(aq)

-1390

-1268

138,1

Na2SO4.10H2O(k)

-4327

-3647

592,0

Na2S2O3(k)

-1123

-1028

155

SülfürS(g)

278,8

238,3

167,8

S(rombik)

0

0

31,80

S8(g)

102,3

49,63

431,0

S2Cl2(g)

-18,4

-31,8

331,5

SF6(g)

-1209

-1105

291,8

SO2(g)

-296,8

-300,2

248,2

SO3(g)

-395,7

-371,1

256,8

SO42-(aq)

-909,3

-744,5

20,1

S2O32-(aq)

-648,5

-522,5

67

SO2Cl2(g)

-364,0

-320,0

311,9

SO2Cl2(s)

-394,1

-

-

KalaySn(beyaz)

0

0

51,55

Sn(gri)

-2,09

0,13

44,14

SnCl4(s)

-511,3

-440,1

258,6

SnO(k)

-285,8

-256,9

56,5

SnO2(k)

-580,7

-519,6

52,3

TitanyumTi(k)

0

0

30,63

TiCl4(g)

-763,2

-726,7

354,9

TiCl4(s)

-804,2

-737,2

252,3

TiO2(k)

-944,7

-889,5

50,33

UranyumU(k)

0

0

50,21

UF6(g)

-2147

-2064

377,9

UF6(g)

-2197

-2069

277,6

UO2(k)

-1085

-1032

77,03

ÇinkoZn(k)

0

0

41,63

Zn2+(aq)

-153,9

-147,1

112,1

ZnO(k)

-348,3

-318,3

43,64

Organik MaddelerAdı

ΔHool kJ mol-1

ΔGool kJ mol-1

Sool J mol-1 K-1

CH4(g)

Metan(g)

-74,81

-50,72

186,3

C2H2(g)

Aetilen(g)

226,7

209,2

200,9

C2H4(g)

Etilen(g)

52,26

68,15

219,6

C2H6(g)

Etan(g)

-84,68

-32,82

229,6

C3H8(g)

Propan(g)

-103,8

-23,3

270,3

C4H10(g)

Butan(g)

-125,6

-17,1

310,2

C6H6(g)

Benzen(g)

82,6

129,8

269,3

C6H6(s)

Benzen(s)

49,0

124,5

173,4

C6H12(g)

Sikloheksan(g)

-123,4

32,0

298,4

C6H12(s)

Sikloheksan(s)

-156,4

26,9

204,4

C10H8(g)

Naftalin(g)

150,6

224,2

333,2

C10H8(k)

Naftalin(k)

77,9

201,7

167,5

CH2O(g)

Formaldehit(g)

-108,6

-102,5

218,8

CH3CHO(g)

Asetaldehit(g)

-166,2

-128,9

250,3

CH3CHO(s)

Asetaldehit(s)

-192,3

-128,1

160,2

CH3OH(g)

Netanol(g)

-200,7

-162,0

239,8

CH3OH(s)

Metanol(s)

-238,7

-166,3

126,8

CH3CH2OH(g)

Etanol(g)

-235,1

-168,5

282,7

CH3CH2OH(s)

Etanol(s)

-277,7

-174,8

160,7

C6H5OH(k)

Fenol(k)

-165,1

-50,4

144,0

(CH3)2CO(g)

Aseton(g)

-216,6

-153,0

295,0

(CH3)2CO(s)

Aseton(s)

-247,6

-155,6

200,5

CH3COOH(g)

Asetik asit(g)

-432,3

-374,0

282,5

CH3COOH(s)

Asetik asit(s)

-484,5

-389,9

159,8

CH3COOH(aq)

Asetik asit(aq)

-485,8

-396,5

178,7

C6H5COOH(k)

Benzoik asit(k)

-385,2

-245,3

167,6

CH3NH2(g)

Metilamin(g)

-22,97

32,16

243,4

C6H5NH2(g)

Anilin(g)

86,86

166,8

319,3

C6H5NH2(s)

Anilin(s)

31,6

149,2

191,3

Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader


Belge Ziyaretçi Sayısı: 4765
Kitaplar
Tezler
Tez Arama
Sözlük
Yenilenen ORLAB katalogu için info@orlab.com.tr adresinden istekte bulunabilirsiniz.
Ayrıntılar
NMR kimyasalları hakkında herşey www.nmrkimyasallari.com
Ayrıntılar
LabSafe Laboratuvar ve İş Güvenliği Kataloğu
Ayrıntılar
Merck Laboratuvar El Kitabı II. baskısı çıktı.
Ayrıntılar
 
Son Eklenen Belge Tarihi: 07.08.2021 • Toplam Ziyaretçi Sayısı : 25042117
Her hakkı saklıdır © Kimyaevi
 
Orlab Merck