Ana Sayfa | Site Ağacı | Site Hakkında | Site İçi Arama | Bize Ulaşın  
Analitik Kimya
Anorganik Kimya
Fizikokimya
Polimer Kimyası
Organik Kimya
Genel Kimya
Enstrümental Kimya
Su ve Çevre Kimyası
Gıda Kimyası
Ambalaj Kimyası
Deney Öncesi Hazırlık
Gıda Analizleri
Yem Analizleri
Su Analizleri
Temizlik Mad. Analizleri
02. Volhard Metodu ile Yapılan Analizler
02.01. Volhard Yöntemi ile Klorür ( CI- ) Analizi
02.02. Volhard Yöntemi ile Bromür ( Br - ) Analizi

Volhard yöntemi bazı halojenür iyonlarının analizini sağlayan dolaylı bir titrasyondur. Bunun için belirli miktarda aşırı AgNO3 çözeltisi, analit çözeltisine eklenir, aşırı Ag, standart SCN3- çözeltisi ile geri titre edilir.

X- + Ag   à  AgX + Ag+ (aşırı)

Ag+ (aşırı) + SCN-  à   AgSCN (k)

Eşdeğer nokta, indikatör olarak ilave edilen Fe3+ ün, SCN- nin aşırısı ile oluşacağı renkli kompleksle belirlenir.

Fe3+ + SCN-  Fe(SCN)2+                       Ko1 = 1,40.102

Volhard yönteminin dolaylı kullanımında tepkime ortamında oluşan AgI, AgBr, AgSCN çökeleklerinin, geri titrasyonundan önce ortamdan uzaklaştırılmasına gerek yoktur. Fakat AgCl çökeleğinin geri titrasyondan önce ortamdan uzaklaştırılması gerekir.

 
Çünkü AgCl (Kçç = 1,82.10-10), AgSCN (Kçç = 1,10-10-12) den daha çok çözünür. Dolayısıyla geri titrasyon sırasında
aşağıdaki tepkime gerçekleşir.

AgCl (k) + SCN- Cl- + AgSCN (k)


 

Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader


Belge Ziyaretçi Sayısı: 11385
Kitaplar
Tezler
Tez Arama
Sözlük
Yenilenen ORLAB katalogu için info@orlab.com.tr adresinden istekte bulunabilirsiniz.
Ayrıntılar
NMR kimyasalları hakkında herşey www.nmrkimyasallari.com
Ayrıntılar
LabSafe Laboratuvar ve İş Güvenliği Kataloğu
Ayrıntılar
Merck Laboratuvar El Kitabı II. baskısı çıktı.
Ayrıntılar
 
Son Eklenen Belge Tarihi: 07.08.2021 • Toplam Ziyaretçi Sayısı : 25025398
Her hakkı saklıdır © Kimyaevi
 
Orlab Merck