Ana Sayfa | Site Ağacı | Site Hakkında | Site İçi Arama | Bize Ulaşın  
Analitik Kimya
Anorganik Kimya
Fizikokimya
Polimer Kimyası
Organik Kimya
Genel Kimya
Enstrümental Kimya
Su ve Çevre Kimyası
Gıda Kimyası
Ambalaj Kimyası
Deney Öncesi Hazırlık
Gıda Analizleri
Yem Analizleri
Su Analizleri
Temizlik Mad. Analizleri
03. İyodometrik Yöntemle Askorbik Asit Miktar Tayini

03.01. Kullanılan Kimyasallar

% 0,2 lik nişasta çözeltisi

%10’luk H2SO4 çözeltisi

Yaklaşık 0.1 N İyot Çözeltisinin Hazırlanması: 100 ml lik bir behere yaklaşık 40 g KI ve 12.7 g I2 tartılarak koyulur. 15 ml damıtık suda çözününceye kadar çalkalanır. Çözelti l litrelik balonjojeye aktarılır, hacim çizgisine kadar saf su ile seyreltilir. Koyu renkli bir şişede ve ışık almayan serin bir yerde ağzı sıkıca kapatılarak saklanır.

İyot Çözeltisinin As(III) Kullanarak Ayarlanması: Primer standart kalitede As2O3 etüvde 110 °C da yaklaşık l saat kurutulur. 0,2 gram kadar (m) hassas tartım alınarak 300 ml lik bir erlene aktarılır. 10 ml 0.1 N NaOH de çözülür. 15 ml damıtık su ve 2 damla fenolftalein belirteci eklenir. Bekletilmeden, çözelti rengi kayboluncaya kadar 6 N HCI (l ml fazlasıyla) ilave edilir. 4 g katı NaHCO3 küçük parçacıklar halinde eklenerek CO2 gaz çıkışıyla oluşabilecek madde kaybı önlenir. 5 ml % 2 lik nişasta belirteci eklenir. Ayarlanacak 0.1 N iyot çözeltisiyle titre edilir. Önce kaybolan mavi renk l dakika dayanıklı kaldığı anda titrasyon durdurulur. Harcanan titrant hacmi not edilir (Vtitrant).

H3AsO3 + I2 + H2   H3AsO4 + 2 H+ + 2 I-

As2O3' in  Formül Ağırlığı = 197.8 

As2O3' in  Eşdeğer Ağlığı = 197.8/4 = 49.46 

NI2 = (m / 0.04967) / Vtitrant

03.02. Deneyin Yapılışı

Hazırlanan ayarlı iyot çözeltisi çok dikkatlice seyreltilerek 0.005 N’lik  çözeltisi hazırlanır. Seyreltmeden emin olunamazsa gerekli hesaplamalar yapılarak tekrar ayar yapılmalıdır.

Meyve suyu sıkılarak süzgeç kağıdından süzülür. 10 ml lik bir kısım (Va) pipet yardımıyla 300 ml lik erlene aktarılır. Daha önce kaynatılıp soğutulmuş 25 ml saf su, 5 ml % 10 luk H2SO4 çözeltisi ve 5 ml % 0,2 lik nişasta belirteci ilave edilir. Hazırlanan 0.005 N’lik   iyot çözeltisiyle titre edilir. Mavi belirteç renginin l dakika kadar izlenebildiği anda titrasyon durdurulur ve harcanan titrant hacmi not edilir.

Askorbik asit iyot tarafından yükseltgenerek dehidroaskorbik aside dönüştürülür.

Titrasyon tepkimesi :

            I2 + 2e  →    2I-   

             C6H8O6     C6H6O6 + 2e + 2 H+

03.03. Hesaplamalar

Askorbik Asit Miktarı (mg/ml) = 88.07 x Ntitrant x Vtitrant /Va

Ntitrant = Ayarlı I2  çözelti normalitesi, 5x10-3 N

Vtitrant = Eklenen titrant, I2 hacmi, ml

Askorbik Asidin Formül  Ağırlığı = 176.13

Askorbik Asidin Eşdeğer Ağırlığı = 88.07

 

Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader


Belge Ziyaretçi Sayısı: 12337
Kitaplar
Tezler
Tez Arama
Sözlük
NMR kimyasalları hakkında herşey www.nmrkimyasallari.com
Ayrıntılar
LabSafe Laboratuvar ve İş Güvenliği Kataloğu
Ayrıntılar
Merck Laboratuvar El Kitabı II. baskısı çıktı.
Ayrıntılar
LabMedya: Kimya, gıda, sağlık ve günlük hayattan oluşan bir karışım...
Ayrıntılar
 
Son Eklenen Belge Tarihi: 26.10.2017 • Toplam Ziyaretçi Sayısı : 18377174
Her hakkı saklıdır © Kimyaevi
 
Orlab Merck