Ana Sayfa | Site Ağacı | Site Hakkında | Site İçi Arama | Bize Ulaşın  
Analitik Kimya
Anorganik Kimya
Fizikokimya
Polimer Kimyası
Organik Kimya
Genel Kimya
Enstrümental Kimya
Su ve Çevre Kimyası
Gıda Kimyası
Ambalaj Kimyası
Deney Öncesi Hazırlık
Gıda Analizleri
Yem Analizleri
Su Analizleri
Temizlik Mad. Analizleri
I.Grup Katyonların Analizi

I. grupta yer alan  katyonlar, gümüş (Ag+), kurşun (Pb2+ ) ve civa(I)( Hg22+) dir. Bu katyonlar  sulu ortamda klorürleri şeklinde çöktürülerek ayrılır. (AgCl, PbCl2, Hg2Cl2). Bu grup katyonların çöktürülmesi seyreltik 3M HCl çözeltisi ile gerçekleştirilir. Çöktürme işlemi gerçekleştirilirken  ortamının pH’ sı iyi ayarlanmalıdır.  Çünkü HCl çözeltisinin aşırısında AgCl ve PbCl2 aşağıdaki tepkimelere göre kompleks iyonlarını oluşturarak çözünürler.

AgCl + HCl  à  AgCl2-+ H+
PbCl2 + 2HCl  à  PbCl4-2 +2H+

Oluşan klorürlerin çözünürlük çarpımı (Kçç) değerleri aşağıda verilmiştir.

 

PbCl2                   2.0x10-5

AgCl                    1.8x10-10

Hg2Cl2                       1.6x10-18

 

PbCl2  bileşiğinin çözünürlüğü AgCl ve PbCl2’e göre oldukça büyük olduğundan, Pb2+ iyonu klorürü halinde çözeltiden tamamen çöktürülüp ayrılamaz. Bu nedenle Pb2+ iyonu II. grup katyon analizinde gözlenebilir.

Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader


Belge Ziyaretçi Sayısı: 36412
Kitaplar
Tezler
Tez Arama
Sözlük
NMR kimyasalları hakkında herşey www.nmrkimyasallari.com
Ayrıntılar
LabSafe Laboratuvar ve İş Güvenliği Kataloğu
Ayrıntılar
Merck Laboratuvar El Kitabı II. baskısı çıktı.
Ayrıntılar
LabMedya: Kimya, gıda, sağlık ve günlük hayattan oluşan bir karışım...
Ayrıntılar
 
Son Eklenen Belge Tarihi: 26.10.2017 • Toplam Ziyaretçi Sayısı : 18377173
Her hakkı saklıdır © Kimyaevi
 
Orlab Merck