Ana Sayfa | Site Ağacı | Site Hakkında | Site İçi Arama | Bize Ulaşın  
Analitik Kimya
Anorganik Kimya
Fizikokimya
Polimer Kimyası
Organik Kimya
Genel Kimya
Enstrümental Kimya
Su ve Çevre Kimyası
Gıda Kimyası
Ambalaj Kimyası
Deney Öncesi Hazırlık
Gıda Analizleri
Yem Analizleri
Su Analizleri
Temizlik Mad. Analizleri
Anyon Analizleri
I. Grup Anyon Analizi
II. ve III. Grup Anyon Analizi
IV ve V. Grup Anyon Analizi

Anyonlar, negatif yüklü iyonlardır. Florür, klorür, iyodür ve sülfürün dışındaki anyonlar iki ya da daha çok elementin kimyasal bileşiminden oluşur. Anyonların gruplandırılması kalsiyum, baryum, kadmiyum ve gümüş iyonlarının anyonlarla oluşturduğu tuzlarının çözünürlüklerinin farklı olması temeline dayanır.

 

Anyonlar katyonlardan daha aktiftirler. Bu özellikleri yükseltgenme indirgenme tepkimelerinde daha çok görülür. Uygulanan yöntemde, yükseltgen ve indirgen anyonların birbirleriyle etkileşmesini önlemek veya azaltmak amacıyla, analiz edilen örnek sistematik analiz süresince hafif bazik tutulur. Yükseltgen ve indirgen anyonlar aynı ortamda bulunduğunda, bunlar aralarında tepkimeye girerek yükseltgeyici ve indirgeyici özelliklerini kaybederler. Sülfit iyonu (SO32- ) ile klorat iyonu (ClO3- ) nun tepkimeye girerek sülfat (SO42-)ve klorür (Cl-) iyonlarını oluşturması bu duruma örnektir. İlk üç grup anyonlarda ortamın pH ını 7 veya daha büyük tutmakla bu tepkimelerin oluşması önlenebilir.

 

Sodyum, potasyum ve amonyum dışındaki katyonların ortamda bulunması anyonların aranmasında güçlükler doğurabilir. İstenmeyen katyonlar, ortamda fazla miktarda sodyum karbonat çözeltisi eklenerek ortamdan çöktürülerek uzaklaştırılmalıdır. Bu nedenle karbonat iyonu orijinal örnekten (çözelti vay toz örnekten) doğrudan aranmalıdır. Çünkü toz örnekler asitte çözünüyorsa, karbonat iyonu karbondioksit vererek ortamdan uzaklaşır.

Anyonların grublandırılması aşağıda toplu halde verilmiştir.

Grup

 no

Çöktürücü reaktif

Anyon

Oluşan Çökelek

Çökme ortamı

 

I.

 

Ca(CH3COO)2

CO32-

PO43-

C2O42-

F-

CaCO3

Ca3(PO4)2

Ca C2O4

CaF2

Nötr yada hafif bazik ortamda kalsiyum tuzları halinde çökerler.

 

II.

 

Ba(CH3COO)2

 

SO42-

CrO42-

 

BaSO(beyaz)

BaCrO4 (sarı)

Hafif bazik ortamda baryum tuzları halinde çökerler.

 

III.

 

 

Cd(CH3COO)2

 

S2-

Fe(CN)64-

 

CdS  (Sarı)

Cd2[Fe(CN)6] (bej)

Nötr yada hafif bazik ortamda kadmiyum tuzları halinde çökerler.

IV.

 

 

AgCH3COO

SCN-

Cl

Br

I

AgSCN (beyaz)

AgCl (beyaz)

AgBr (Turuncu)

AgI (Sarı)

Asidik ortamda gümüş tuzları halinde çökerler.

V.

 

 

NO3

 

Önceki gruplarda

çökemeyen anyonlardır.

 
Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader


Belge Ziyaretçi Sayısı: 49486
Kitaplar
Tezler
Tez Arama
Sözlük
Yenilenen ORLAB katalogu için info@orlab.com.tr adresinden istekte bulunabilirsiniz.
Ayrıntılar
NMR kimyasalları hakkında herşey www.nmrkimyasallari.com
Ayrıntılar
LabSafe Laboratuvar ve İş Güvenliği Kataloğu
Ayrıntılar
Merck Laboratuvar El Kitabı II. baskısı çıktı.
Ayrıntılar
 
Son Eklenen Belge Tarihi: 07.08.2021 • Toplam Ziyaretçi Sayısı : 25052823
Her hakkı saklıdır © Kimyaevi
 
Orlab Merck