Ana Sayfa | Site Ağacı | Site Hakkında | Site İçi Arama | Bize Ulaşın  
Analitik Kimya
Anorganik Kimya
Fizikokimya
Polimer Kimyası
Organik Kimya
Genel Kimya
Enstrümental Kimya
Su ve Çevre Kimyası
Gıda Kimyası
Ambalaj Kimyası
Deney Öncesi Hazırlık
Gıda Analizleri
Yem Analizleri
Su Analizleri
Temizlik Mad. Analizleri
01. Giriş

Çöktürme titrasyonu volumetrik bir  analizdir. Burada analit (analizi yapılan çözelti) ile titrant arasındaki reaksiyon sonucunda ortamda çözünen ve  çökelek oluşur. Çökelme tepkimesinin volumetrik analizde kullanılabilmesi için tepkimenin çabuk ve çökelmenin tam olması gerekir. Çünkü eşdeğer noktaya yaklaştıkça yani titrant daha yavaş ilave edildikçe yeterince aşırı doygunluk oluşmaz ve çökelme çok yavaş olur. Çökme rekasiyonunun gözlenebilmesi için uygun bir indikatör kullanılması gerekmektedir. Çöktürme titrasyonlarında kullanılan en önemli titrant gümüş nitrattır (AgNO3). Bu nedenle çöktürme titrasyonlarına arjantometrik yöntemler denir. 

 

Çöktürme tepkimelerinde eşdeğer ağırlık, tepkimeye giren katyon yüküve titrasyon tepkimesinin stokiyometrisiesas alınarak hesaplanır. Örneğin metal katyonlarının çoğunu, az çözünen hidroksitler oluştururlar. Dolayısı ile bu elementlerin standart sodyum hidroksit çözeltisi ile çöktürme titrasyonu yöntemi ile tayin edilebileceği düşünülebilmelidir, ancak oluşan hidroksitler, önemli miktarda safsızlık absorpladıklarından bu yöntem bu katyonların analizinde kullanılamaz.

 

Çöktürme tepkimesine giren bir maddenin bir formül gramının verdiği veya tepkidiği katyon +1 değerlikli ise formül ağırlığına, +2 değerlikli ise formül ağırlığının yarısına, +3 değerlikli ise formül ağırlığının üçte birine eşittir.

 

Bazı örnek titrasyonların da eşdeğer ağırlık (E.A.) hesaplamaları


Titrasyon tepkimesi : Ag+ + Cl-    à     AgCl (k)

           
AgNO3 için : E.A. = Formül Ağırlığı (F.A.)

 

            Ag2SO4 için : E.A. = F.A. / 2

 

            BaCl2. 2H2O için: E.A. = F.A. / 2   (nBaCl2 = ½ nCl-)

 

            AlOCl için: E.A. = F.A.   (nAlOCI = nCl-)

 

            AlCl3 için: E.A. = F.A. / 3   (nAlCl3 = 1/3 nCl-)

 

Titrasyon Tepkimesi (Analit çinko katyonu) :

3Zn++ + 2K4Fe(CN)6     à   6 K+ + K2Zn3 (Fe(CN)6)2 (k)

ZnSO4 için : E.A. = F.A. / 2

 

            K4Fe(CN)6 için : E.A. = F.A. / 3   (nK4Fe(CN)6 = 2/3 nZn++)

 

Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader


Belge Ziyaretçi Sayısı: 11193
Kitaplar
Tezler
Tez Arama
Sözlük
Yenilenen ORLAB katalogu için info@orlab.com.tr adresinden istekte bulunabilirsiniz.
Ayrıntılar
NMR kimyasalları hakkında herşey www.nmrkimyasallari.com
Ayrıntılar
LabSafe Laboratuvar ve İş Güvenliği Kataloğu
Ayrıntılar
Merck Laboratuvar El Kitabı II. baskısı çıktı.
Ayrıntılar
 
Son Eklenen Belge Tarihi: 07.08.2021 • Toplam Ziyaretçi Sayısı : 25025717
Her hakkı saklıdır © Kimyaevi
 
Orlab Merck