Ana Sayfa | Site Ağacı | Site Hakkında | Site İçi Arama | Bize Ulaşın  
Analitik Kimya
Anorganik Kimya
Fizikokimya
Polimer Kimyası
Organik Kimya
Genel Kimya
Enstrümental Kimya
Su ve Çevre Kimyası
Gıda Kimyası
Ambalaj Kimyası
Deney Öncesi Hazırlık
Gıda Analizleri
Yem Analizleri
Su Analizleri
Temizlik Mad. Analizleri
03. Mohr Metodu ile Yapılan Analizler
03.01. Mohr Metodu ile Bromür (Br -)Tayini
03.02. Mohr Metodu ile Klorür (Cl-) Tayini

Bu yöntem en çok Cl- ve Br- iyonlarının analizinde kullanılır, eşdeğer nokta titrant (AgNO3) ile indikatör (CrO42-) arasında oluşan tuğla kırmızısı rengi Ag2CrO4 çökeleğinin oluşumu ile belirlenir.

Ag+ + Cl-   AgCl (k)

2Ag+ + CrO42-   Ag2CrO4 (k)

Titrasyon işleminde analit çözeltisine K2CrO4 eklendiğinde, çözeltinin rengi sarı olur. Titrasyon başladığında tuğla renkli Ag2CrO4 çökeleği oluşsa bile çabucak kaybolur, çünkü Ag2CrO4, daha az çözünen AgCl haline dönüşür. Eşdeğer noktada ise ortamda Cl- bulunmadığından, Ag2CrO4 oluşumu gözlenebilir.

Bu titrasyonda iki önemli faktör vardır. Bunlardan biri CrO42- derişimi, ikincisi ise çözelti pH’sıdır.

 

Mohr yönteminin kullanıldığı titrasyonların pH 7 ile 8 dolayında yapılması gerekir. Eğer pH 6 dan küçükse, kromatın bir kısmı HCrO4 haline dönüşür ve Ag2CrO4 ün çökebilmesi için daha fazla AgNO3 kullanmak gerekir. pH 10 dan büyükse, AgOH çökebilir. pH nin uygun değerde tutulması için çözeltiye katı CaCO3 eklenmesinde yarar vardır, doygun CaCO3 eklenmesinde yarar vardır, doygun CaCO3 çözeltisinde CO32- iyonunun su ile tepkimesinden dolayı pH yaklaşık 9 dolayındadır.

 

Mohr yöntemi Cl- ve Br- iyonlarının tayininde tercihli olarak kullanılır, I- analizinde tercih edilmez, çünkü CrO42-, I- yi I2 ye yükseltger.
Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader


Belge Ziyaretçi Sayısı: 21012
Kitaplar
Tezler
Tez Arama
Sözlük
Yenilenen ORLAB katalogu için info@orlab.com.tr adresinden istekte bulunabilirsiniz.
Ayrıntılar
NMR kimyasalları hakkında herşey www.nmrkimyasallari.com
Ayrıntılar
LabSafe Laboratuvar ve İş Güvenliği Kataloğu
Ayrıntılar
Merck Laboratuvar El Kitabı II. baskısı çıktı.
Ayrıntılar
 
Son Eklenen Belge Tarihi: 07.08.2021 • Toplam Ziyaretçi Sayısı : 25030217
Her hakkı saklıdır © Kimyaevi
 
Orlab Merck