Ana Sayfa | Site Ağacı | Site Hakkında | Site İçi Arama | Bize Ulaşın  
Analitik Kimya
Anorganik Kimya
Fizikokimya
Polimer Kimyası
Organik Kimya
Genel Kimya
Enstrümental Kimya
Su ve Çevre Kimyası
Gıda Kimyası
Ambalaj Kimyası
Deney Öncesi Hazırlık
Gıda Analizleri
Yem Analizleri
Su Analizleri
Temizlik Mad. Analizleri
Özel Çözeltilerin Hazırlanması

 

Aşağıda adı geçen çözeltilerin hazırlanısı icin"Özel Analitik Reaktiflerin Hazırlanması" dosyasına tıklayınız.

Alüminon (alüminyum tayini için)
Bang’s Reaktifi (glukoz testi için)
Barfoed’s Reaktifi (glukoz testi için)
Baudisch’s Reaktifi (demir analizi için)
Benedict’s Çözeltisi (nitel glukoz tayini)
Benzidin Hidroklorür Çözeltisi (sülfit tayini için)
Bertrand’s Reaktifi (glukoz tanımlanması için)
Bial’s Reaktifi (pentoz için)
Brucke’s Reaktifi (protein çöktürücü)
Çinko klorür çözeltisi ( ipek için reaktif)
Çinko uranil asetat (sodyum reaktifi)
Dimetilglioksim 0.01 N
Difenilamin (suni ipek rekatifi)
Difenilamin sülfonat (K2Cr2O7 ile birlikte demir titrasyonu için)
Difenil karbazit
Esbach’s reaktifi (protein tayini için)
Eschka’s Bileşiği
Fehling’s Çözeltisi
Fenantrolin ferroz iyon indikatörü
Fenolsülfonik asit (azot tayini için)
Ferrik-alum indikatörü
Floroglukinol çözeltisi
Folin’s karışımı (ürik asit için)
Formaldehit-Sülfürik asit karışımı ( alkoloidler için Marquis’ reaktifi)
Froehde’s reaktifi
Fuchsin (keten için reaktif)
Fuchsin-Sülfüroz asit (aldehitler için Schiff’s reaktifi)
Gunzberg’s reaktifi (mide suyundaki HCl tespiti için)
Hager’s reaktifi
İyot eriyiği
Kobaltciyanid kağıdı (Zn tayini, Rinnmann’s testi için)
Kongo kırmızısı
Kupferron ( Baudisch’s reaktifi)
Küprik asetat ( monosakkaritleri indirgemek için Barfoed’s reaktifi)
Küpron (Cupron) (bakırı çöktürmek için)
Magnezyum oksit karışımı (magnesia) ( fosfat ve arsenat reaktifi)
Magnezyum uranil asetat
Marme’s reaktifi
Marquis’ reaktifi
Metil oranj indikatörü
Modifiye metil oranj
Metil kırmızısı indikatörü
Metil kırmızısı modifiye
Millon’s reaktifi (albümin ve fenoller için)
Molisch’s reaktifi
1- Naftol
Nessler’s reaktifi
Nikel oksit (ipek için reaktif)
Nitron (nitrat radikal tanımlanması için)
Nylander’s çözeltisi (karbohidratlar)
Obermayer’s reaktifi
Oksin
Pasteur’s tuz çözeltisi
Pavy’s çözeltisi (glukoz reaktifi)
Pirogallol, alkalin
Potasyum antimonat (sodyum reaktifi)
Potasyum-kalsiyum iyodat (alkoloidler için Marme’s reaktifi)
Potasyum iyodat-civa iyodat (proteinler için Brucke’s reaktifi)
Schiff’s reaktifi
Sodyum bizmutat (mangan oksidasyonu için)
Sodyum nitroprusit (hidrojen sülfit ve tahta analizleri reaktifi)
Sodyum plumbit (Na2PbO2)
Sodyum Polysülfür
Stoke’s reaktifi
Sülfanilik asit (nitrit reaktifi)
Sülfomolibdik asit (alkaloidler ve glikozidler için Froehde’s reaktifi)
Tannik Asit ( albumin, alkoloid ve jelatin reaktifi)
Titrasyon karışımı ( su içerisindeki kalıntı klor analizi için)
Uffelmann’ reaktifi (laktik asit varlığında renk sarıya döner)
Wagner’s reaktifi
Wagner’s çözeltisi (kaya içerisindeki fosfat analizinde demir ve aliminyumu çöktürmek için)
Wij’s özel çözeltisi (İyot sayisi tayini için
Zimmermann-Reinhardt reaktifi (demir analizi için)

 

Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader


Belge Ziyaretçi Sayısı: 24289
Kitaplar
Tezler
Tez Arama
Sözlük
Yenilenen ORLAB katalogu için info@orlab.com.tr adresinden istekte bulunabilirsiniz.
Ayrıntılar
NMR kimyasalları hakkında herşey www.nmrkimyasallari.com
Ayrıntılar
LabSafe Laboratuvar ve İş Güvenliği Kataloğu
Ayrıntılar
Merck Laboratuvar El Kitabı II. baskısı çıktı.
Ayrıntılar
 
Son Eklenen Belge Tarihi: 07.08.2021 • Toplam Ziyaretçi Sayısı : 25031630
Her hakkı saklıdır © Kimyaevi
 
Orlab Merck