Ana Sayfa | Site Ağacı | Site Hakkında | Site İçi Arama | Bize Ulaşın  
Analitik Kimya
Anorganik Kimya
Fizikokimya
Polimer Kimyası
Organik Kimya
Genel Kimya
Enstrümental Kimya
Su ve Çevre Kimyası
Gıda Kimyası
Ambalaj Kimyası
Deney Öncesi Hazırlık
Gıda Analizleri
Yem Analizleri
Su Analizleri
Temizlik Mad. Analizleri
Kimyasalların Yanma Isısısı

Maddelerin 25 ºC’deki yanma ısıları (DcHº), oluşum entalpileri (DfHº) yardımı ile hesaplanır. 

X + O2 àCO2(g) +H2O (s) + diğer ürünler 

Eğer bileşik sadece C, H, ve O oluşuyor ise standart yanma ısısı (DcHº),  negatif entalpi değişimi olarak tanımlanır.  

CaHbOc + (a + ¼  b - ½  c)O2 à a CO2 (g)  + ½ b H2O (s) 

DcHº = -aDfHº (CO2)- ½ bDfHº (HO2) + DfHº (CaH bOc) 

Molekül Formülü

İsim

DcHº / kJ mol-1

İnorganik Bileşikler

C

Karbon (grafit)

393.5

CO

Karbon monoksit (g)

283.0

H2

Hidrojen (g)

285.8

H3N

Amonyak (g)

382.8

H4N2

Hidrazin (g)

667.1

N2O

Nitroz oksit (g)

82.1

 

 

 

Hidrokarbonlar

CH4

Metan (g)

890.8

C2H2

Asetilen (g)

1301.1

C2H4

Etilen (g)

1411.2

C2H6

Etan (g)

1560.7

C3H6

Propilen (g)

2058.0

C3H6

Siklopropan (g)

2091.3

C3H8

Propan (g)

2219.2

C4H6

1,3-Bütadien (g)

2541.5

C4H10

Bütan (g)

2877.6

C5H12

Pentan (s)

3509.0

C6H6

Benzen (s)

3267.6

C6H12

Siklohekzan (s)

3919.6

C6H14

Hekzan (s)

4163.2

C7H8

Toluen (s)

3910.3

C7H16

Heptan (s)

4817.0

C10H8

Naftalin (k)

5156.3

 

 

 

Alkoller  ve eterler

CH4O

Metanol (s)

726.1

C2H6O

Etanol (s)

1366.8

C2H6O

Dimetil eter (g)

1460.4

C2H6O2

Etilen glikol (s)

1189.2

C3H8O

1-Propanol (s)

2021.3

C3H8O3

Gliserol (s)

1655.4

C4H10O

Dietileter (s)

2723.9

C5H12O

1-Pentanol (s)

3330.9

C6H6O

Fenol (k)

3053.5

 

 

 

Karbonil Bileşikler

CH2O

Formaldehit (g)

570.7

C2H2O

Keten (g)

1025.4

C2H4O

Asetaldehit (s)

1166.9

C3H6O

Aseton (s)

1789.9

C3H6O

Propanol (s)

1822.7

C4H8O

2-Bütanon (s)

2444.1

 

 

 

Asitler ve Esterler

CH2O2

Formik Asit (s)

254.6

C2H4O2

Asetik Asit (s)

874.2

C2H4O2

Metil Format (s)

972.6

C3H6O2

Metil Asetat (s)

1592.2

C4H8O2

Etil Asetat (s)

2238.1

C7H6O2

Benzoik Asit (k)

3226.9

 

 

 

Azotlu Bileşikler

CHN

Hidrojen Siyanür (g)

671.5

CH3NO2

Nitrometan (s)

709.2

CH5N

Metilamin (g)

1085.6

C2H3N

Asetonitril (s)

1247.2

C2H5NO

Asetamid (k)

1184.6

C3H9N

Trimetilamin (g)

2443.1

C5H5N

Piridin (s)

2782.3

C6H7N

Anilin (s)

3392.8

 

Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader


Belge Ziyaretçi Sayısı: 33774
Kitaplar
Tezler
Tez Arama
Sözlük
Yenilenen ORLAB katalogu için info@orlab.com.tr adresinden istekte bulunabilirsiniz.
Ayrıntılar
NMR kimyasalları hakkında herşey www.nmrkimyasallari.com
Ayrıntılar
Merck Laboratuvar El Kitabı II. baskısı çıktı.
Ayrıntılar
 
Son Eklenen Belge Tarihi: 07.08.2021 • Toplam Ziyaretçi Sayısı : 25216609
Her hakkı saklıdır © Kimyaevi
 
Orlab Merck