Ana Sayfa | Site Ağacı | Site Hakkında | Site İçi Arama | Bize Ulaşın  
Analitik Kimya
Anorganik Kimya
Fizikokimya
Polimer Kimyası
Organik Kimya
Genel Kimya
Enstrümental Kimya
Su ve Çevre Kimyası
Gıda Kimyası
Ambalaj Kimyası
Deney Öncesi Hazırlık
Gıda Analizleri
Yem Analizleri
Su Analizleri
Temizlik Mad. Analizleri
IV. Grup Katyon Analizi

Bu grubun katyonları baryum (II) (Ba+²), kalsiyum (II)(Ca+²), magnezyum(II) (Mg+²) ve stronsiyum (II) (Sr+²) dur. IV. grup katyonları genel olarak çöken dört element, periyodik cetvelin II A grubu elementleridir. Kimyasal özellikleri birbirine benzeyen bu katyonlar sadece 2+ yükseltgenme basamağına sahiptir. Kompleks iyon oluşturma eğilimleri çok zayıftır. Ayrıca Ba+², Ca+² ve Sr+² katyonları karakteristik alev renkleri verirler.

 
IV. grup katyonlarının karbonat ve fosfat tuzlarının sudaki çözünürlükleri çok azdır (10-3 g/100mL)

 

IV. grup çöktürücüsü olarak kullanılan reaktifler

 

Karbonat (CO32-) iyonu

 

BaCO3, SrCO3 ve CaCO3 içeren IV. grup çökeleği asitte kolay çözünür ve çözme işlemi sırasında CO32-   iyonu parçalanır. Dolayısıyla alev testi bu iyonlara kolaylıkla uygulanır. Fakat NH4+ iyonu içeren amonyaklı bir çözeltide IV. grup iyonları tam olarak CO32- anyonu ile çöktürülemez. Örnek çözeltisinden I. , II.  ve III. Grup katyonlarının ayrılması işlemi sırasında ortama NH4+ iyonu aşağıdaki tepkime gereğince karbonat iyonuna proton vererek karbonat iyonunun etkinliğini azaltmaktadır.

NH4+ + CO3-2  «  NH3 + HCO3-

Fosfat (PO43-) iyonu

 

Fosfat anyonu Ba2+ , Ca2+ ve Sr2+  katyonlarını NH4+  ve NH3 ortamında tersiyer fosfat tuzları halinde tam olarak çöktürür. Mg2+  iyonu ise MgNH4PO4 şeklinde tam olarak çöker. Bu reaktifin kullanıldığı durumda karbonat anyonu reaktifinde olduğu gibi fazla NH4+ iyonlarını uzaklaştırmak gerekmez.

 

Fakat fosfat iyonunun çöktürücü olarak kullanılmasının dezavantajları vardır. Fosfat tuzları, asidik ortamda karbonat tuzları gibi kolay çözünmediği için derişik asidin aşırısının kullanılması ve tam bir çözünme sağlamak için örnek çözeltisinin seyreltilmesi gerekir. Ayrıca ayırma için fosfat anyonu kullanılması alev testini güçleştirir.

 

Fosfat- karbonat karışımı

 

Fosfat veya karbonat iyonlarının grup reaktifi olarak tek başlarına kullanılması yukarıda açıklandığı gibi bazı sakıncaları ortaya çıkarır. Diğer yandan fosfat – karbonat karışımının

Kullanılması avantajlardan bazılarını korurken, dezavantajların hepsini de taşımaz. Bu nedenle IV. grup çöktürücüsü olarak  (NH4)2HPO4 ve (NH4)2 CO3 karışımı kullanılır.

Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader


Belge Ziyaretçi Sayısı: 33269
Kitaplar
Tezler
Tez Arama
Sözlük
Yenilenen ORLAB katalogu için info@orlab.com.tr adresinden istekte bulunabilirsiniz.
Ayrıntılar
NMR kimyasalları hakkında herşey www.nmrkimyasallari.com
Ayrıntılar
LabSafe Laboratuvar ve İş Güvenliği Kataloğu
Ayrıntılar
Merck Laboratuvar El Kitabı II. baskısı çıktı.
Ayrıntılar
 
Son Eklenen Belge Tarihi: 07.08.2021 • Toplam Ziyaretçi Sayısı : 25052832
Her hakkı saklıdır © Kimyaevi
 
Orlab Merck