Ana Sayfa | Site Ağacı | Site Hakkında | Site İçi Arama | Bize Ulaşın  
Analitik Kimya
Anorganik Kimya
Fizikokimya
Polimer Kimyası
Organik Kimya
Genel Kimya
Enstrümental Kimya
Su ve Çevre Kimyası
Gıda Kimyası
Ambalaj Kimyası
Deney Öncesi Hazırlık
Gıda Analizleri
Yem Analizleri
Su Analizleri
Temizlik Mad. Analizleri
Kurutucular

Kurutma ve Kullanılan Kurutucular


01. Giriş 

Organik maddelerin veya bunların organik çözücülerdeki çözeltilerinin sudan uzaklaştırılması olayına kurutma denir. Bu olayı gerçekleştirmek için çeşitli kimyasallar kullanılır. Bu kimyasallara kurutucu maddeler denir. Kurutucular çözeltideki suyu iki şekilde ortamdan uzaklaştırırlar.

1. Kurutucu maddeler ortamdaki suyu zayıf bir bağ ile kristal suyu şeklinde yapılarına  bağlarlar.

2. Ortamdaki su ile  reaksiyona girerek kurutma işlemini yaparlar. Fakat bu reaksiyon sonucunda kurutucunun kimyasal yapısı tamamen  bozulur.

 02. Organik Katı Maddelerin Kurutulması

Organik katı maddelerin kurutulması, sıvı veya çözelti içindeki organik maddelerin kurutulmasından daha kolay bir şekilde olur. Bunun için basit yöntemler vardır. Örneğin bir saat camı üzerinde açık havada kurutma işlemi gerçekleştirilebilir. Diğer bir yöntem ise kimyasalların erime sıcaklığının 20-30 º C altındaki bir sıcaklıkta belli bir süre etüvde tutularak kurutulabilirler. Aslında bu tür katı maddeler için en güvenilir yol vakum desikatöründe suyun uzaklaştırılmasıdır. Bu tür desikatörlerde kurutucu olarak kalsiyum klorür, silka jel veya sodyum hidroksit kullanılabilir. Desikatörün içerisine kurutulacak örnek koyularak vakum uygulanır.

 03. Organik Sıvıların ve Organik Madde Çözeltilerinin Kurutulması 

Organik çözeltilerden su uzaklaştırmak için kullanılacak kurutucular  direkt olarak çözeltinin içerisine atılır. Bu nedenle seçilmesi gereken kurutucu çok önemlidir. Seçilecek olan kurutucu ile çözelti arasında hiç bir şekilde kimyasal bağ oluşmamalıdır, çözelti içerisinde çözülmemelidir,  çözeltide katalizör görevi görmemelidir ve son olarak hızlı ve etkili bir kurutma yapmalıdır. 

Bir kurutucu için iki önemli kavram vardır. Bunlardan birincisi su tutma kapasitesidir. Kendi ağırlığına oranla absorbladığı su miktarına  su tutma kapasitesi denir. Diğer bir kavram ise kurutma gücüdür. Kurutucuların su ile verdikleri buhar basınçları ne kadar düşükse kurutma gücü o kadar fazladır. 


04. Organik Çözeltiler için Uygun Kurutucular

Kurutucu Maddeler

Yeniden kullanımı / Sabit ağırlığa gelme sıcaklığı (°C)

Uygulanabilir

Uygulanamaz

Kalıntı su: (subuharı, mg / kuru hava, lt)

Uzaklaştırılan su, g / kurutucu (g)

Alüminyum

yok

Alkoller

 

 

 

Alüminyum oksit

var / 650**

** Peroksiti uzaklaştırmak için kullanılan alüminyum oksitler yeniden kullanılmamalıdır.

Hidrokarbonlar eterler ve diğer çözücüler

Epoksit, karbonil veya tio grupları, karbondioksit içeren bileşikler

0.003

0.2

Kalsiyum

yok

Alkoller

 

 

 

Kalsiyum klorür

var / 250

Doymuş, olefilik ve aromatik hidrokarbonlar, alkil halojenler, esterler

Amonyak, aminler, alkoller, aldehitler, fenoller, bazı esterler, ketonlar

0.14-0.25

0.15-0.30

Kalsiyum hidrür

yok

Organik çözücüler, ketonlar, esterler

Aktif hidrojen içeren bileşikler

 

0.85

Kalsiyum oksit

var / 1000

Amonyak, aminler, alkoller, nitro oksit

Asitler, asit türevleri, aldehitler, ketonlar

0.2

0.3

Kalsiyum sülfat

var / 190-230

Genel uygulamalar

 

0.07

0.07

Magnezyum

yok

Alkoller

 

 

 

Magnezyum oksit

var/ 800

Bazik sıvılar, hidrokarbonlar, alkoller

Asidik bileşikler

0.008

0.45

Magnezyum Perklorat

var / 240 @ 0.1 mbar

Hava, amonyak

Organik bileşikler (patlayıcı, tehlikeli)

0.0005

0.24

Magnezyum sülfat

var / ilk olarak 200, ardindan kırmızı olana kadar

Asit, asit türevleri, aldehit ve ketonları içeren hemen hemen tüm bileşikler

 

1.0

0.15-0.75

Potasyum karbonat

var / 100 den daha yüksek sıcaklıklarda

Bazik çözücüler (amonyak, aminler) nitriller, klorlanmış hidrokarbonlar, aseton

Asitler

 

0.16

Potasyum hidroksit

yok

Bazik sıvılar (aminler gibi)

Asitler, esterler, amidler, fenoller

0.002

 

Sikapent fosfor pentoksit

yok

Gazlar, nötral ve asidik doymuş alifatik ve aromatik hidrokarbonlar, asetilen, anhidritler, nitriller, alkil ve aril halojenler, karbon disülfitler

Alkoller, aminler, asitler, ketonlar, eterler, hidrojen klorit, hidrojen florit

Maksimum

0.00025

 

Silika jel

var / 150-250

Organik sıvılar için geniş kullanım alanı var

Hidrojen florit

0.002

0.2

Sodyum

yok

Eterler, doymuş alifatik ve aromatik hidrokarbonlar, üçüncül aminler

Asitler, asit türevleri, alkoller, aldehitler, ketonlar

 

 

Sodyum hidroksit

yok

Bazik sıvılar (aminler gibi)

Asitler, asit türevleri, fenoller

 

 

Sodyum oksit

yok

Eterler, aminler, nitriller, amidler, alkoller

Asitler, asit türevleri, fenoller

 

 

Sodyum sülfat

var / 150

Alkil ve aril halojenler, yağ asitleri, esterler, aldehitler, ketonlar

 

12

1.25

Sodyum-potasyum karışımı

yok

Eterler, doymuş alifatik ve aromatik hidrokarbonlar

Asitler, asit türevleri, alkoller, aldehitler, ketonlar, alkil ve aril halojenler

 

0.08Merk Kurutucu Maddeleri

Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader


Belge Ziyaretçi Sayısı: 39236
Kitaplar
Tezler
Tez Arama
Sözlük
Yenilenen ORLAB katalogu için info@orlab.com.tr adresinden istekte bulunabilirsiniz.
Ayrıntılar
NMR kimyasalları hakkında herşey www.nmrkimyasallari.com
Ayrıntılar
Merck Laboratuvar El Kitabı II. baskısı çıktı.
Ayrıntılar
 
Son Eklenen Belge Tarihi: 07.08.2021 • Toplam Ziyaretçi Sayısı : 25216664
Her hakkı saklıdır © Kimyaevi
 
Orlab Merck