Ana Sayfa | Site Ağacı | Site Hakkında | Site İçi Arama | Bize Ulaşın  
Analitik Kimya
Anorganik Kimya
Fizikokimya
Polimer Kimyası
Organik Kimya
Genel Kimya
Enstrümental Kimya
Su ve Çevre Kimyası
Gıda Kimyası
Ambalaj Kimyası
Deney Öncesi Hazırlık
Gıda Analizleri
Yem Analizleri
Su Analizleri
Temizlik Mad. Analizleri
Siyanür Tayini
Titrasyon Metodu
Kolorimetrik Metod

Numunedeki siyanür iyonlarının tayini için, başlangıç tasfiyesi yapılarak kobalt siyanürlerin dışında bütün siyanürler basit siyanürler haline çevrilmesi ve engelleyici sağsızlıkların giderilmesi için aşağıdaki yöntem önerilir. Yöntem normal akarsu, kanalizasyon suyu ve kaplamacılık, petrol rafinerileri kok ve gaz fabrikaları vs.gibi endüstriyel artık sulara uygulanabilir. Eğer numunede diğer engelleyici safsızlıklar bulunmuyorsa ve kapsamında basit-alkali siyanürlerin bulunduğu biliniyorsa destilasyondan vazgeçilir.

Numunenin başlangıçta damıtılmasından sonra titrasyon metodu ve kolorimetrik metot uygulanarak siyanür iyonları tayin edilir. Siyanür konsantrasyonunun 1 mg / lt değerinin altında her iki metot da hassastır. Eğer numunedeki siyanür konsantrasyonu bilinmiyorsa, destilattan alınan bir örnek titre edilerek 1 mg / lt den az siyanür kapsıyorsa, kolorimetrik metot uygulanabilir.

Titrasyon metodu, yüksek konsantrasyonlardaki siyanürün tayininde, destilattan alınan küçük bir hacim numunenin titrasyondan önce seyreltilmesi veya destilasyondan önce alınacak bir kısım numunenin seyreltilmesi ile AgNO3 in kuvveti artırılarak uygulanabilir.

Numunelere Uygulanan Ön İşlem

Numunenin kapsamında bulunan safsızlık çeşidi ve miktarına göre tavsiyesi farklı olacaktır. Sülfürler, yağ asitleri ve yükseltgeyici maddeler özel yöntemler uygulayarak giderilmelidir. Diğer safsızlıklar gereği kadar distilasyon yapılarak giderilebilir.

Rengin absorblanması, pH değerinin 3 - 8 aralığında, ortamdaki çeşitli tuz konsantrasyonlarına göre farklılıklar gösterir. Bu nedenle ortamdaki tuzların giderilmesi gerekir.

Ortamdaki H2SO4 bulunması halinde, numunenin destilasyon ile basit siyanürler HCN haline çevrilirler. Demir siyanür kompleksleri ve diğer birkaç tanesi kolaylıkla bozunmazlar. Ancak Cd, Cu, Ni, Ag ve Zn asitli ortamda kaynatılarak HCN e çevrilirler. Ortamdaki Hg ve Mg tuzlarının bulunuşu reaksiyonu hızlandırır. Bu tuzlar ferrosiyanürler ve ferrisiyanürleri basit Mg ve Hg siyanürlere çevirir ki, bunlar asitli ortamda kolaylıkla ayrışarak HCN asidine çevrilir. Bütün siyanürün HCN haline geçmesi için ilave destilasyon süresi gereklidir. Benzer şartlarda kobalt siyanürün bozunmasının tamamlanması 24 saatten fazla bir süre içerisinde tamamlanır.

Kaynayan numuneden su buharı ve HCN gazı çıkar, Hava akımı kullanarak geri soğutucu altında, su buharı destilasyon kabına geri döner ve HCN gazı alkali çözelti içerisinde tutulur. Basit sodyum siyanür şekline dönüştürülür.

Engelleyiciler

Sülfür, ağır metal iyonları, yağ asitleri ve destillenebilen diğer organik bileşikler titrasyon metodunda engelleyici rol oynar, Tiyosiyanat, siyanat, üre ve diğer şansızlıklar aynı şartlarda siyanür vererek hidrolize olabilirler. Renk ve bulanıklık, titrasyonu ve rengin meydana gelmesini etkiler.

a) Sülfür : pH 11 olan alkali numuneye, toz halde kurşun karbonat ilave edilerek giderilebilir. Sülfür, siyah renkli kursun sülfür halinde çöker, numuneye daha fazla kurşun sülfür çökmeyinceye kadar kurşun karbonat ilâvesine devam edilir. Çökelti çalkalanarak süzülür. Kurşun karbonatın fazlasından ve çökeltinin siyanürlü olması veya kompleks meydana getirerek siyanür gidermesinin en az düzeyde olması, yönünden, çökeltinin fazla durmasından sakınmalıdır.

b) Yağ asitleri : Alkali titrasyon şartlarında sabunlaşan yağ asitleri ve onların tasfiyesi zordur. Veya son noktası belirtilemez. Böyle bir engelleme asidik asitle pH 6,7 ye getirilerek izooktan, hekzan veya kloroformla ekstrakte edilir. 1 defa numune hacminin % 20 si kadar ekatraksiyon çözeltisi ilave edilerek yağ asitlerinin engelleyici miktarın altına düşmesi sağlanır. HCN kaybının en az düzeyde olması için düşük pH da ekstraksiyonun tekrarı ve ekstraksiyonun süresinin uzatılmasından sakınılmalıdır.

c) Yükseltgeyici maddeler : Numuneler, nişasta-iyodür kâğıdı ile pozitif neticeler veriyorsa, negatif netice verene kadar (12 gr Na2SO3 / lt ) sodyum sülfit ilave edilmelidir,

d) Diğer safsızlıklar : Yukarıdaki safsızlıklar giderildikten sonra numune destillenilerek giderilir.

Numuneler siyanürün aktif ve kararsız olması nedeniyle, mümkün olan en kısa sürede analiz edilmelidir. Bir süre bekletmek gerekiyorsa, NaOH çözeltisi ile pH 11,0 değerliğine getirilir. Serin bir yerde saklanır.

02.03. Kullanılan Aletler

 

 

Kullanılan Kimyasallar

1 N Sodyum Hidroksit Çözeltisi: 4 gr NaOH ,100 ml damıtık suda çözülür.

Cıva Klorür Çözeltisi : 35 gr HgCl2,500 ml damıtık suna çözü­lür.

Magnezyum Klorür Çözeltisi : 51 gr magnezyum klorür (6 mol su) 100 ml damıtık su içerisinde çözülür.

Konsantre Sülfürik Asit

02.05. Deneyin Yapılışı

1. Destilasyon balonuna, kapsamında 500 mg dan daha az miktarda siyanür bulunan numune konur.(Gerekli ise numunenin uygun miktarı 250 - 500 ml ye seyreltilir)

2. Gaz yıkayıcı kısma tam 50 ml 1N NaOH çözeltisi konur ve sıvı yüksekliği damıtık su ile ayarlanır.

3. Sistemin bağlantı yerleri şekilde görüldüğü gibi bağlanır.

4. Hava akımı, kaynayan çözelti içerisinden saniyede 1 kabarcık geçecek şekilde ayarlanır. Böylece HCN absorblayıcı içerisine daha kolaylıkla taşınır.

5. Hava geçirici tüp içerisinden destilasyon balonuna 10 mg magnezyum klorür ve 20 ml cıva klorür çözeltisi ilave edilir.

6. Tüp damıtık su ile yıkanarak hava geçirmeye devam edilir.

7. Destilasyon balonu 3 dakika çalkalanır.

8. Destilasyon balonundaki her 100 ml çözelti için 5 ml konsantre H2SO4 hesabı ile yavaş bir şekilde yavaş bir şekilde sülfürik asit ilâve edilir.

9. Soğutucu içerisinde sıvı akışı olmayacak kadar hızlı bir şekilde numune ısıtılarak, kaynatılır.

10. 1 saat geri soğutucu altında tutulur, ısıtma kesilir. Hava akımı devam eder.

11. 15 dakika soğutulduktan sonra, gaz yıkayıcı içerisindeki çözelti ayrı kap içerisine aktarılır. Toplayıcı tüp, gaz yıkayıcı damıtık su ile yıkanır ve balon jojede 250 ml ye tamamlanır.

12. Siyanür miktarı, eğer CN olarak 1 mg / lt den daha büyük ise titrasyon metodu, daha az ise kolorimetrik metot ile tayin edilir.

13. Siyanür miktarı bilinmiyorsa, destilatın 200 ml si ile titrasyon yapılır. 1 mg / lt den az CN bulunursa geriye kalan 50 ml destilatta kolorimetrik metot tekrarlanır.

14. Gaz tıkayıcıya yeniden 1N NaOH ilave edilerek geri soğutucu altında destilleme yöntemi tekrarlanır.

15. Numune sadece hidrolize olmuş siyanürleri kapsıyorsa, absorblayıcıda bütün siyanürler birinci damıtılmada tutulacaklardır. Eğer numunede kompleks siyanürler varsa, kompleksin kararlılık derecesine göre uygun periyotlar veya ikinci absorpsiyonda siyanür bulunacaktır.

 

Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader


Belge Ziyaretçi Sayısı: 10604
Kitaplar
Tezler
Tez Arama
Sözlük
MERCK BESİNSEL LİF KİTİ
Ayrıntılar
NMR kimyasalları hakkında herşey www.nmrkimyasallari.com
Ayrıntılar
LabSafe Laboratuvar ve İş Güvenliği Kataloğu
Ayrıntılar
Merck Laboratuvar El Kitabı II. baskısı çıktı.
Ayrıntılar
LabMedya: Kimya, gıda, sağlık ve günlük hayattan oluşan bir karışım...
Ayrıntılar
 
Son Eklenen Belge Tarihi: 26.10.2017 • Toplam Ziyaretçi Sayısı : 17990233
Her hakkı saklıdır © Kimyaevi
 
Orlab Merck