Ana Sayfa | Site Ağacı | Site Hakkında | Site İçi Arama | Bize Ulaşın  
Analitik Kimya
Anorganik Kimya
Fizikokimya
Polimer Kimyası
Organik Kimya
Genel Kimya
Enstrümental Kimya
Su ve Çevre Kimyası
Gıda Kimyası
Ambalaj Kimyası
Deney Öncesi Hazırlık
Gıda Analizleri
Yem Analizleri
Su Analizleri
Temizlik Mad. Analizleri
05. Boyarmadde Uyumluluğu

Genelde boyarmadde uyumluluğu tanımı boyama şartları ve boyadığımız renk aynı kalmak üzere seçtiğimiz  renkte herhangi bir değişiklik olmaksızın renk derinliği artışı olarak verilir.  

Uyumsuzluğu gösteren boyarmaddeler absorbsiyon esnasında aynı kimyasal yapı, aynı tanecik büyüklüğüne sahip aynı büyüklükteki moleküller gibi hareket ederler. Teoride bunun doğruluğunu bulmak ve karşılaştırmak mümkündür.  Ancak pratikte değişen parametrelerin çok oluşu ve diğer çalışma ortamı nedenleri ile absorbsiyon karışımını oluşturan boyarmaddeler her biri için aynı hız ve aynı sayıda molekülle oluşmayabilir. Boyarmaddeler temparatür, zaman ve seçilen yönteme bağlı olarak birbirini etkileyebilirler. Boyarmaddelerin herbirini etkilemeden boyamaya tek renk alarak ürünü oluşturmaları renk ölçümü ve absorbtivite tayini ile incelenebilir.  

Uyumsuzluk değerleri boyamada kullanılan boyarmadde çözeltisinin iyonik karakterine, dispers özelliğine, substantivite, afinite, kararlılık, hidroliz olabilirliğine, difüzyon, pretrasyon, migrasyon, fikse olabilirlik değerlerine bağlı olarak değişir. Substantivite yüksek olması halinde afinite nihai rengi etkileme şansı çok azalır.

Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader


Belge Ziyaretçi Sayısı: 6721
Kitaplar
Tezler
Tez Arama
Sözlük
Yenilenen ORLAB katalogu için info@orlab.com.tr adresinden istekte bulunabilirsiniz.
Ayrıntılar
NMR kimyasalları hakkında herşey www.nmrkimyasallari.com
Ayrıntılar
Merck Laboratuvar El Kitabı II. baskısı çıktı.
Ayrıntılar
 
Son Eklenen Belge Tarihi: 07.08.2021 • Toplam Ziyaretçi Sayısı : 25216471
Her hakkı saklıdır © Kimyaevi
 
Orlab Merck