Ana Sayfa | Site Ağacı | Site Hakkında | Site İçi Arama | Bize Ulaşın  
Analitik Kimya
Anorganik Kimya
Fizikokimya
Polimer Kimyası
Organik Kimya
Genel Kimya
Enstrümental Kimya
Su ve Çevre Kimyası
Gıda Kimyası
Ambalaj Kimyası
Deney Öncesi Hazırlık
Gıda Analizleri
Yem Analizleri
Su Analizleri
Temizlik Mad. Analizleri
Gıdalarda Kullanılan Doğal ve Yapay Renk Maddeleri

01. Giriş

02. Gıdalarda Rengin Önemi

03. Renklendiricilerin Sınıflandırılması

03.01. Doğal Renklendiriciler

03.01.01. Organik Doğal Renklendiriciler

03.01.02. İnorganik Doğal Renklendiriciler

03.02. Yapay Renklendiriciler

03.02.01. Gıdalarda Kullanılan Suda Çözünen Yapay Renklendiriciler

03.02.02. Yağda Çözünen Yapay Renklendiriciler

03.03.03. Lake Renklendiriciler

04. Renklendiricilerin Gıdalarda Kullanım Alanları

01. Giriş

Uluslararası Gıda Kodeks Komisyonu renklendiricileri “gıdanın rengini düzenleyen veya renk vermek amacıyla katılan madde” olarak tanımlamaktadır.Renk verme özelliğine sahip pek çok madde kimyasal yapılarındaki farklılıklar nedeniyle farklı fiziksel,kimyasal ve fizikokimyasal özelliklere sahiptirler ve bu özellikler onların hangi tip ürünlerde ve hangi amaçla ne şekilde kullanılacaklarını belirlemektedir.

Günümüzde uygulanan gıda işleme tekniklerinin,gıdaların görünüş özellikleri üzerinde meydana getirdikleri olumsuz etkiler, gıdaların teknolojik nedenlerle renklendirilmesi gereksinimini ortaya çıkarmıştır.

Yapay renklendiricilerin, doğal renklendiricilere göre renk tonlarının ve renk şiddetlerinin kuvvetli olması, faklı pH seviyelerinde stabilitelerinin yüksek olması, uygulama kolaylığı ve ucuzluğu gibi özelliklerinden dolayı gıdalarda kullanımları hızla artmış ve doğal renklendiricilere ilgi azalmıştır.

02. Gıdalarda Rengin Önemi

Renk, ışığın spektral dağılımından meydana gelen görsel bir özelliktir.Doğal gıdaların renkleri içerdikleri çok çeşitli kimyasal formlara sahip olan ve pigment olarak tanımlanan maddelerden kaynaklanmaktadır.Meyveler ve sebzeler gibi doğal kaynaklı birçok ürün çeşitli renklere sahip olup, çekicilikleri renkleri ile ilgilidir.Renk gıdaların duyusal özellikleri yönünden ele alındığında, tüketici tercihi açısından, gıdanın çekiciliğinde önemli bir rol oynamaktadır.Bir gıda ile ilgili ilk izlenim görseldir ve gıdanın tercih edilmesi onun renginin kabul veya red edilmesine bağlıdır.Konu ile ilgili olarak yapılan pek çok çalışma renk ile lezzet arasında pozitif yönde bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur.Duyusal açıdan renk lezzet üzerinde bir beklenti yaratmaktadır.Bu konuda yapılan bir çalışmada, eğitilmiş panelistlere sunulan beyaz renkli çikolata arımalı ve kahverengi vanilya aromalı dondurmaların lezzetleri hemen hemen tüm panelistler tarafından ters olarak algılanmış, beyaz renkli dondurmalar vanilyalı, kahverengi dondurmalar çikolatalı olarak değerlendirilmiştir.

 

Günümüzde gelişen gıda üretim teknolojileri dikkate alındığında gıdalar; işleme, depolama ve satışa sunma gibi çeşitli aşamalarda ısı, ışık, pH, oksijen gibi fiziksel ve kimyasal koşullara bağlı olarak renk solması veya kaybına uğramaktadırlar.Ancak gıda üreticileri gıda işleme sırasında ortaya çıkan renk farklılıklarını ve kayıplarını karşılayarak gıdanın orijinal rengini koruma, ürünün renk tekdüzeliğini sağlama, çekiciliğini arttırma, geliştirilmiş bir formulasyona bağlı olarak üretilen renksiz veya az renkli gıdalara (şekerleme, alkolsüz içecekler, karışım toz ürünler) renk kazandırma gibi amaçlarla renklendirici katkı maddelerini ürünlerinde kullanma yoluna gitmektedirler.

03. Renklendiricilerin Sınıflandırılması

Çeşitli sektörler dikkate alındığında (gıda, ilaç, kozmetik, kimya, tekstil vb.) herbir sektörün gereksiniminin karşılanması açısından birçok renk maddesinin kullanıldığı görülmektedir.Ancak bu renk maddeleri kimyasal yapıları, elde ediliş kaynakları, kullanılış özellikleri gib birçok kimyasal ve fiziksel faktörler ile birbirlerinden ayrılmaktadırlar.Gıda sanayii açısından da herbir gıda ürününün yapısına bağlı olarak gıdaların renklendirilmesi amacıyla kullanılacak renk maddelerinin özellikleri de değişmektedir.Teknolojik uygulamalarda bir renklendiricinin gıdalarda kullanımına izin verilmiş olmasının yanısıra, hangi ürün için daha uygun kullanım özelliği göstereceğinin de belirlenmesi gerekmektedir.Aynı ürün için farklı yapısal özelliklere sahip renklendirici maddeler kullanılabilmektedir.Renklendirici maddeler için verilen genel bir sınıflandırmada bu maddeler elde ediliş şekillerine göre doğal ve yapay renklendiriciler olmak üzere iki ana gruba ayrılmaktadır.Bununla birlikte bazı doğal kaynaklı renklendiriciler yapay olarak da elde edilebilmektedir.Bu durumda bu maddeler “doğala özdeş renklendirici” olarak ifade edilmektedirler.Renklendiriciler elde ediliş şekillerine göre:

· Doğal renklendiriciler

· Yapay renklendiriciler

Olmak üzere iki temel grup altında toplanabilmektedirler.

 

03.01. Doğal Renklendiriciler

 

Doğal renklendirici maddeler mikrobiyal, bitkisel, hayvansal ve mineral kaynaklardan elde edilen pigmentlerdir.Renk aralıkları sınırlı olan bu renk maddeleri genel olarak zayıf bir stabilite ile zayıf bir renklendirme gücüne sahiptirler, ısı ve pH’tan etkilenirler.

Doğal renk maddelerinin birçok fiziksel ve kimyasal etkilere karşı (ısı, ışık, pH) stabilitelerinin düşük olması ve gıdalarda kullanımlarında çeşitli problemler yaşanmasına karşın, son yıllarda yapılan araştırmalarda sağlık üzerinde olumlu etkileri nedeniyle bu maddelerin kullanımlarının arttığı gözlenmektedir.

 

Gıdalarda doğal olarak oluşan ve bu kaynaklardan elde edilen renk maddeleri farklı kimyasal yapılara sahip olmaları nedeniyle bir kısmı suda çözünür nitelikte olup pek çoğu ise suda çözünmemektedir.Bu durum doğal renk maddelerinin gıda uygulamalarında renk çeşitliliğinin sınırlanmasına neden olmaktadır.Organik esaslı doğal renklendiricilerin yanısıra mineral kaynaklı bazı renklendiricilerin de bulunması nedeniyle, doğal renklendirici maddeler kimyasal yapılarına göre organik ve inorganik olarak sınıflandırılmaktadır.

03.01.01. Organik Doğal Renklendiriciler

Anatto: Güney Amerika, Doğu Afrika ve Hindistan’da yetişen Bixa orellana L. Ağacının tohumlarından elde edilen ve turuncu-sarı renkli yağda çözünen doğal bir renklendiricidir.

Antosiyaninler: Pek çok meyve, sebze ve çiçeklerin mavi, kırmızı ve mor renklerinden sorumlu olan polifenolik bileşiklerdir. Antosiyaninler sebze ve meyvelerin sülfitlenmiş su, asitlendirilmiş su, karbondioksit, metanol veya etanol ile ekstraksiyonuyla elde dilirler.Bu bileşiklerin renkleri pH’ya bağlı olarak değişmekte olup, asidik ortamda kırmızı, nötral ortamda mor ve bazik ortamda mavi renk verirler.Alkali koşullarda oldukça kararsızdırlar.Suda çözünürler, sıvı veya toz halinde bulunmaktadırlar.

Bitkisel Karbon: Bitkisel materyalin tamamen karbonizasyonu sonucu ve çok ince toz halinde öğütülmesiyle üretilmektedir. Siyah toz şeklinde ısı ve ışığa karşı çok stabil yapılı bir renklendiricidir.

Kantaksantin: Koyu menekşe renginde kristaller veya kristalin toz halinde bulunur.Oksijene ve ışığa karşı duyarlıdır, bu nedenle ısıya dirençli ambalajlarda inert gaz altında korunması gerekmektedir.

Sade Karamel: Yüksek sıcaklıklarda ısıtılan karbonhidratlerın karamelizasyonu sonucunda oluşan, koyu kahverengiden siyaha kadar renk veren bir maddedir. Sıvı veya katı formlarda bulunur.Suda çözünür.

Kostik Sülfit Karamel: Karbonhidratların amonyum bileşikleri varlığında kontrollü ısıl işlemiyle elde edilmektedir. Koyu kahverengiden siyaha doğru sıvı veya katı formlarda bulunmaktadır.

Amonyum Karamel: Karbonhidratların amonyum bileşikleri varlığında kontrollü ısıl işlemiyle elde edilmektedir. Koyu kahverengiden siyaha kadar olan renklerde sıvı veya katı formlarda bulunmaktadır.

Karotenler: Anatto, havuç, palmyağı gibi karaton içeren çeşitli bitkisel kaynaklardan ve yenilebilir yağlardan ekstraksiyonla elde edilirler.

Klorofiller: Çimen, ısırganotu gibi çeşitli bitkilerden ekstraksiyonla elde edilen yağda çözünen pigmentlerdir. Mg içeriğine bağlı olarak zeytin yeşilinden koyu yeşile kadar değişen renk tonlarında bulunurlar.

03.01.02. İnorganik Doğal Renklendiriciler

Alüminyum Tozu: Çok ince bölünmüş alüminyum partiküllerinden oluşmaktadır. Gümüşümsü gri renkte toz şeklinde bulunur. Suda ve organik çözücülerde çözünmemekte, seyreltik hidroklorik asitte çözünmektedir.

Altın: Altının kendine has renginde, toz veya çok küçük yapraklar halinde bulunmaktadır.

Demir Oksitler: Sarı, kırmızı, kahverengi veya siyah renkte toz halinde bulunan bu maddeler suda ve organik çözücülerde çözünmeyip, konsantre mineral asitlerde çözünmektedirler. Isı ve ışığa karşı stabiliteleri yüksektir.

Gümüş: Gümüşün tipik renginde toz veya çok küçük yapraklar halinde bulunmaktadır.

Titanyum Dioksit: Beyaz renkte toz halde bulunmaktadır. Suda ve organik çözücülerde çözünmez. Isı ve ışık stabilitesi yüksektir.

Kalsiyum Karbonat: Doğada kireç taşı, tebeşir ve mermer olarak yaygın bir şekilde bulunmaktadır. Opak beyaz bir görünüş verir, tatsız ve kokusuzdur. Suda ve alkolde pratik olarak çözünür olmayıp, seyreltik asetik asit, seyreltik hidroflorik asit ve seyreltik nitrik asitte köpürerek çözünmektedir.

03.02. Yapay Renklendiriciler

Yapay renklendiriciler, kimyasal yapıları itibarıyla doğada bulunmayan ancak kimyasal sentez yoluyla üretilebilen renk maddeleridir. Hemen hemen hepsinin sentezinde başlangıç materyali olarak kömür kullanılır.

Doğal renklendiricilerle karşılaştırıldığında yapay renklendiricilerin; renk verme güçleri, renk aralıkları, stabiliteleri, kullanım kolaylıkları ve fiyat uygunlukları gibi faktörler açısından üstünlük sağladıkları gözlenmektedir. Yapay gıda renklendiricilerinin gıda işleme koşullarına karşı stabilitelerinin yüksek olmasına karşın, bu renklendiricilerin stabiliteleri, renklendiricinin kullanıldığı ortama, renklendiricinin konsantrasyonuna, kullanılan çeşitli gıda katkı maddelerinin konsantrasyonuna, sıcaklık, süre gibi çeşitli faktörlere bağlıdır.Bu faktörler herbir renklendirici için farklılık göstermektedir ve bu nedenle kullanılacak renklendiricinin seçimi önem kazanmaktadır.

Yapay renklendiriciler çok yüksek oranlarda suda çözünme özelliğine sahiptirler. Pek çoğu ısıya, ışığa, asitlere, alkalilere ve koruyucu maddelere karşı stabildirler ve bu nedenle raf ömürleri de oldukça uzundur.Birçok farklı formda yapay renklendirici üretilebilmesi nedeniyle bu maddelerin renk tonu aralıkları geniştir ve renklendirme güçleri yüksektir.

Yapay renklendiricilerin sınıflandırılmasında kimyasal özellikleri açısından çözünürlük özellikleri önem kazanmaktadır. Yapay renklendiriciler çözünürlüklerine göre:

  • Suda çözünenler
  • Yağda çözünenler
  • Lake renklendiriciler

olmak üzere üç grupta toplanmaktadır.

 

03.02.01. Gıdalarda Kullanılan Suda Çözünen Yapay Renklendiriciler

Alura Red AC: Koyu kırmızı renkte toz veya granül halde bulunmaktadır. Suda çözünür nitelikte olan bu madde, etanolde çözünmemektedir.

Amarant: Kırmızımsı kahverengi/koyu kırmızımsı kahverengi toz veya granül halde bulunmaktadır. Suda çözünür nitelikte olan bu madde, etanolde çok az çözünmektedir.

Azorubin: Kırmızı renkte toz veya granül halde bulunmaktadır. Suda çözünür nitelikte olan bu madde, etanolde çok az çözünmektedir.

Brilliant Black BN: Siyah renkte toz veya granül halde bulunmaktadır. Suda çözünür nitelikte olan bu madde, etanolde çok az çözünmektedir.

Brilliant Blue FCF: Mavi renkte toz veya granüller halinde bulunmaktadır. Suda çözünür nitelikte olan bu madde, etanolde az çözünmektedir.

Brown HT: Kahverengi toz veya granüller halinde bulunmaktadır. Suda çözünür nitelikte olan bu madde, etanolde çözünmemektedir.

Eritrosin: Kırmızı renkte toz veya granüller halinde bulunmaktadır. Suda ve etanolde çözünmektedir.

Green S: Koyu yeşil renkte toz veya granüller halinde bulunmaktadır. Suda çözünür nitelikte olan bu madde, etanolde az çözünmektedir.

İndigatin: Mavi renkte toz veya granüller halinde bulunmaktadır. Suda çözünür nitelikte olan bu madde, etanolde çok az çözünmektedir.

Kinolin Sarısı:Sarı renkte toz veya granüller halinde bulunmaktadır. Suda çözünür nitelikte bulunan bu madde, etanolde çok az çözünmektedir.

Litolrubin BK:Kırmızı renkte toz halde bulunmaktadır. Sıcak suda (90oC) az çözünmekte soğuk suda ve etanolde çözünmemektedir.

Patent Blue V: Mavi renkte toz veya granül halinde bulunmaktadır. Suda çözünür nitelikte olan bu madde, etanolde az çözünmektedir.

Ponso 4R:Kırmızımsı toz veya granüller halinde bulunmaktadır. Suda çözünür nitelikte olan bu madde, etanolde çok az çözünmektedir.

Red 2G:Kırmızı renkte toz veya granüller halinde bulunmaktadır. Suda çözünür nitelikte olan bu madde etanolde çok az çözünmektedir.

Sunset Yellow FCF: Turuncu-kırmızı renkte toz veya granüller halinde bulunmaktadır. Suda çözünür nitelikteki bu madde etanolde çok az çözünmektedir.

Tartrazin: Açık turuncu renkte toz veya granüller halinde bulunmaktadır. Suda çözünür nitelikte olan bu madde etanolde çok az çözünmektedir.

03.02.02. Yağda Çözünen Yapay Renklendiriciler

Yağda veya organik çözücülerde çözünen yapay renklendiriciler, suda çözünen renklendiricilerde olduğu gibi tuz formu oluşturabilen gruplar içermedikleri için suda çözünmezler. Bu grup renklendiricilerin toksik özellikleri nedeniyle gıdaların renklendirilmesi amacı ile kullanımlarına izin verilmemektedir.

03.03.03. Lake Renklendiriciler

Suda çözünen yapay renklendirici maddelerin genellikle alüminyum oksit üzerine alüminyum klorür ilavesi ile alüminyum tuzu olarak çöktürülmeleri yolu ile elde edilen suda çözünmeyen pigmentlerdir.

Lake renklendiricilerin renk tonları, dağılabilirlikleri, renklendirme güçleri, partikül büyüklükleri gibi özelliklere söz konusu renklendiricilerin hazırlanma koşullarına bağlı olarak değişebilmektedir. Lake renklendiriciler stabiliteleri açısından en iyi uygulama özelliklerini pH 3,5-9,5 arasında göstermektedirler. Kuvvetli asidik veya bazik koşullarda renklendirici- alüminyum bağının yıkıma uğraması nedeniyle bu koşullarda kullanımları uygun olmamaktadır.

Lake renklendiriciler;

  • Suyun bulunmasının istenmediği, yağ esaslı karışımların renklendirilmesinde (kek, bisküvi, dolgu maddeleri, salata sosları, esnek gıdalar)
  • Şekerlemelerde; şeker kristallerinin, donmuş şekerlerin ve film kaplı tatlıların renklendirilmesinde,
  • Şekerleme sanayiinde ve farmakolojik endüstride sıkıştırılmış tabletlerin renklendirilmesinde
  • Işığa bağlı olarak renk solmasının meydana geldiği veya ısı stabilitesinin arttırılmasının istendiği durumlarda
  • Kuru görünümün önemli olduğu toz içecekler, tatlılar, çorbalar ve baharat karışımaları gibi ürünlerin renklendirilmesinde
  • Plastik paketleme materyallerinin, mürekkep ve metal kaplar için iç lakelerin renklendirilmesinde kullanılmaktadır.

 

04. Renklendiricilerin Gıdalarda Kullanım Alanları

 

Alkolsüz İçecekler: Alkolsüz içeceklerde kullanılan renklendiricilerin ışık stabilitelerinin iyi olması ve asidik ortama, koruyucu maddelere ve lezzet verici maddelere karşı da iyi bir stabilite göstermeleri gerekmektedir. Askorbik asit, içeceklere vitamin aktivitesi ve antioksidan özelliğinden dolayı katılmakla birlikte, kimyasal tepkimeler sonucu özellikle yapay renklendiricilerde, renkte açılmaya neden olabilmektedir. Bu nedenle askorbik asidin kullanıldığı durumlarda doğal renklendiricilerin katılması önerilmektedir. İçeceklerde, askorbik asidin renklendiriciler üzerindeki etkisini engellemek için etilen diamin tetra asetik asit(EDTA) kullanımı belirli bir düzeye kadar etkili olmakla birlikte bu etkinin tamamen giderilmesi açısından yeterli olmamaktadır. Karmoisin, amarant,allura Red AC, Sunset Yellow FCF ve tartrazin alkolsüz içeceklerde sıkca kullanılan yapay renklendiriciler olup,ponso 4R,brown HT, brilliant Blue FCF,Green S, kinolin sarısı ve indigo karmin gibi diğer renklendiricilerde kullanılmaktadır,meyva aromalı pek çok içecekte de yapay renklendiriciler kullanılırken,kola ve biralar karamel ile renklendirilmektedir.

 

Fırıncılık ürünleri: Renklendiriciler; hamur ürünlerinde, bisküvilerde, kek kremalarında ve kaplamalarda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Hamurların yüksek nem içeriği nedeniyle renklendirici katılmasında çok fazla problem ortaya çıkmamaktadır. Ancak istenilen renk tonunun elde edilmesi çoğu kez problem olabilmektedir. Bu durum özellikle koyu renkli çikolata eldesi için geçerli olup yapay renklendiricilerin tek başına katılımları fazla miktarda renklendirici kullanımına yol açmakta, bu nedenle de bu gibi ürünlerde yapay renklendiricilerin doğal renklendircilerle kombinasyonu önerilmektedir. Karamel, çavdar ekmeğinin renklendirilmesinde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Kekler, bisküviler, gofretler ve hububat ürünlerinde olduğu gibi, renklendiricilerin pişirme sırasındaki yüksek sıcaklıklara (250oC), karbondioksite ve bazı durumlarda alkali kabartma tozlarına karşı renk stabilitelerinin yüksek olması gerekmektedir. Bu özelliklere uygun olarak ponso 4R, Allura Red AC, Sunset Yellow FCF, Tartrazin ve Brown HT fırınlanmış ürünlerde en sık kullanılan yapay renklendiricilerdir.

 

Süt ürünleri: Süt bazlı ürünlerde kullanılan renklendiricilerin pastörizasyon sıcaklıklarına ve ışığa karşı stabilitelerinin yüksek olması gerekmektedir. Karmoisin, Ponso 4R, Amarant,Allura Red AC, Sunset Yellow FCF, Tartrazin,Eritrosin ve İndigo Karmin süt ürünlerinde sık olarak kullanılan yapay renklendiricilerdir. Dondurmalarda renklendiriciler sıvı formunda pastörizasyondan hemen sonra katılmaktadırlar. Hemen hemen tüm dondurma çeşitlerinde yapay renklendiriciler kullanılmaktadır. Dondurmalarda doğal renklendiricilerden Anattonun kullanıldığıda bildirilmektedir. Dondurma külahları da çoğunlukla yapay renklendiricilerle renklendirilmekte ve genellikle Tartrazin ve Sunset Yellow FCF yi içeren renk karışımları kullanılmaktadır. Peynirlerde ise yapay renklendiriciler yeterince stabil olmadıklarından Anatto ve β-Karoten gibi doğal renklendiriciler tercih edilmektedir. Bazı peynir kaplamalarında, buz kremlerde, süt içeren bazı soslarda ve meyveli yoğurtlarda lake renklendiricilerin kullanımı önerilmektedir.

 

Şekerleme ürünleri: Oldukça geniş bir renk aralığına sahip olan şekerleme ürünlerinin renklendirilmesinde kullanılan renklendiricilerin şekerin kaynama sıcaklıklarına (150oC), lezzet verici maddelere,şeker ve glikoz gruplarındaki SO2 konsantrasyonuna karşı stabil olmaları gerekmektedir. Karmoisin, Ponso 4R, Amarant,Allura Red AC, Sunset Yellow FCF ve tartrazin en çok kullanılan yapay renklendiricilerdir. Üretim sırasında ulaşılan yüksek sıcaklıklar renkte solma ve donuklaşmaya neden olduğundan, renklendiricilerin mümkün olduğunca işlemin son aşamalarında katılmaları gerekemektedir. Bu nedenle renklendiricinin şeker şuruplarındaki çözünürlüğüde yüksek olmalıdır. Katılan renklendirici maddenin oranı istenilen renk tonuna bağlı olup aşırı renklendirici kullanımı çekici olmayan donuk renklere neden olmaktadır. Çikletlerde,bonbon tipi şekerli tablet ve drajelerde yapay renklendiricilerin ağızda renk bırakmaları nedeni ile, bu tip ürünlerde lake renklendiricilerin kullanımı önerilmektedir.

 

Kuru-karışım ürünleri:Kuru toz içecekler, tatlılar,krema tozu,çorbalar ve soslarda yüksek çözünürlüğe sahip ,ışığa dayanıklı renklendiricilerin kullanılmaları gerekmektedir. Bu tip gıdalarda kullanılan renklendirici madde orta dereceli ısısal işlemlere karşıda stabil olmalıdır. Karmoisin,Ponso 4R, Amarant, Allura Red AC, Sunset Yellow FCF ve Tartrazin en sık kullanılan yapay renklendiricilerdir. Bu tip ürünlerde maksimum rengi elde etmek için renklendirici maddenin iyi bir şekilde çözündürülmesi gerekmektedir.

 

Et ve Balık ürünleri:Bu tip ürünlerde kullanılacak renklendiriciler elde edilecek ürünün işlem koşullarına uygun olarak kullanılmalıdır. Örneğin sosis eldesinde sosis hamuruna katılacak renklendiriciler koruyucu olarak katılan Bisülfit veya meta-Bisülfit formundaki kükürt dioksite karşı stabil olmalıdır. Karmoisin,Ponso 4R, Red 2G, Allura Red AC, Tartrazin ve Eritrosin bu amaçla kullanılabilecek en uygun renklendiricileridir. Et ve balık hamurları ise sterilizasyon sıcaklıklarına uygun stabiliteye sahip renklendiricilere ve parlak renklere gereksinim duyarlar. Red 2G,Sunset Yellow FCF, Brown HT,Green S ve Eritrosin bu amaç için en uygun renklendiriciler olarak gösterilmektedir.

 

Konserve meyva ve sebzeler: Konserve edilerek üretilen gıdalarda kullanılacak renk maddelerinin yüksek sterilizasyon veya pişirme sıcaklıklarını ve asidik ortam koşullarına karşı dayanıklı olması gerekmektedir. Konserve gıdalardaki herhangi bir asidik bileşen metal kap üzerinde korozyon oluşturarak renk stabilizesini bozan koşulların oluşmasına neden olabilmektedir. Karmoisin, Ponso 4R, Amarant, Allura Red AC, Sunset Yellow FCF, Red 2G ve indigo karmin konserve meyvelerde en çok kullanılan yapay renklendiricilerdir. Antosiyaninler, β-Karoten,Koşineal,Klorofil gibi doğal renklendiricilerde konserve meyve sebze ürünlerinde kullanılmaktadır.

Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader


Belge Ziyaretçi Sayısı: 77472
Kitaplar
Tezler
Tez Arama
Sözlük
Yenilenen ORLAB katalogu için info@orlab.com.tr adresinden istekte bulunabilirsiniz.
Ayrıntılar
NMR kimyasalları hakkında herşey www.nmrkimyasallari.com
Ayrıntılar
Merck Laboratuvar El Kitabı II. baskısı çıktı.
Ayrıntılar
 
Son Eklenen Belge Tarihi: 07.08.2021 • Toplam Ziyaretçi Sayısı : 25216409
Her hakkı saklıdır © Kimyaevi
 
Orlab Merck