Ana Sayfa | Site Ağacı | Site Hakkında | Site İçi Arama | Bize Ulaşın  
Analitik Kimya
Anorganik Kimya
Fizikokimya
Polimer Kimyası
Organik Kimya
Genel Kimya
Enstrümental Kimya
Su ve Çevre Kimyası
Gıda Kimyası
Ambalaj Kimyası
Deney Öncesi Hazırlık
Gıda Analizleri
Yem Analizleri
Su Analizleri
Temizlik Mad. Analizleri
Aromatik Bileşikler ve Tepkimeleri

İnönü Üniversitesi Kimya Bölümü Öğrencisi Utku ARSLAN’a katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

01. Giriş

02. Aromatik Bileşiklerin Tepkimeleri

02.01. Friedel-Crafts Alkillemesi

02.02. Friedel-Crafts Açillemesi

02.03. Nitrolama

02.04. Sülfolama

02.05. Alkilleme

03. Benzen Türevlerinden Yararlanarak Bazı Aromatik Bileşiklerin Eldesi

03.01. Anilinden Yararlanarak 1-halobenzenlerin Eldesi

03.02. Anilinden Yararlanarak 1,3,5-tribromanilinin Eldesi

03.03. Klorbenzenden Yararlanarak Fenolün Eldesi

03.04.Benzenden Yararlanarak TNT Eldesi

03.05.TNT Yararlanarak TNB Eldesi

04. Heterosiklik Bileşikler


01. Giriş

 

Benzen çok özel bir yapıdır.Çizim itibariyle “1,3,5-sikloheksatrien’e” benzer.Ancak Nikel katalizörlüğünde H2 ile tepkimeye girdiğinde farklılıklar göze çarpar. Benzenin tüm karbon atomları arasındaki bağ uzunlukları aynı olup 1,39Ao’dur.Bunu dışında 1,3,5-sikloheksatrien gibi olsaydı, 28,6x3=85,8kcal/mol ısı enerjisine sahip olacaktı.Ancak benzenin ısı enerjisi bundan 36kcal daha azdır.Yani benzen daha kararlıdır.

 

Yukarıdaki resim benzenin Kekule yapısıdır.

02. Aromatik Bileşiklerin Tepkimeleri

02.01. Friedel-Crafts Alkillemesi

 

02.02. Friedel-Crafts Açillemesi

 

 

02.03. Nitrolama

 

02.04. Sülfolama

 

 

02.05. Alkilleme

 

 

03. Benzen Türevlerinden Yararlanarak Bazı Aromatik Bileşiklerin Eldesi

03.01. Anilinden Yararlanarak 1-halobenzenlerin Eldesi

*İyotbenzen:

 

 

*Flüorbenzen:

 

 

03.02. Anilinden Yararlanarak 1,3,5-tribromanilinin Eldesi

 

 

03.03. Klorbenzenden Yararlanarak Fenolün Eldesi

 

 

03.04.Benzenden Yararlanarak TNT Eldesi

 

 

03.05.TNT Yararlanarak TNB Eldesi

 

 

Bunlar dışında;

-Pikrik asidin ve pikril klorürün eldesi TNT eldesine benzer,

-Aspirin eldesi salisilik asidin asetanhidrit ile karışımından elde edilir,

-DDT benzenin çeşitli basamaklarda alkillenmesi ve halojenlenmesi ile elde edilir,

-Ftalanhidrit,ftalik asidin ısıtılmasıyla elde edilir,

-Benzen ve naftalinin tepkimeleri benzerdir.

 

04. Heterosiklik Bileşikler

 

 

Diels-Alder Tepkimesi ile çeşitli heterosiklik bileşikler elde edilebilir.

 

 

Tepkimeleri benzenin tepkimelerine benzer.Ancak bazı ek tepkimeleri vardır.Örneğin pirol NaOH karşısında asit gibi davranır.Tepkime sonunda su açığa çıkar ve azot üzerine sodyum bağlanır.Piridin ise HCl karşısında baz gibi davranır.Tepkime sonunda piridinyum klorür oluşur.

Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader


Belge Ziyaretçi Sayısı: 102679
Kitaplar
Tezler
Tez Arama
Sözlük
Yenilenen ORLAB katalogu için info@orlab.com.tr adresinden istekte bulunabilirsiniz.
Ayrıntılar
NMR kimyasalları hakkında herşey www.nmrkimyasallari.com
Ayrıntılar
Merck Laboratuvar El Kitabı II. baskısı çıktı.
Ayrıntılar
 
Son Eklenen Belge Tarihi: 07.08.2021 • Toplam Ziyaretçi Sayısı : 25216602
Her hakkı saklıdır © Kimyaevi
 
Orlab Merck