Ana Sayfa | Site Ağacı | Site Hakkında | Site İçi Arama | Bize Ulaşın  
Analitik Kimya
Anorganik Kimya
Fizikokimya
Polimer Kimyası
Organik Kimya
Genel Kimya
Enstrümental Kimya
Su ve Çevre Kimyası
Gıda Kimyası
Ambalaj Kimyası
Deney Öncesi Hazırlık
Gıda Analizleri
Yem Analizleri
Su Analizleri
Temizlik Mad. Analizleri
Kısaltmalar ve Anlamları

AAS

Atomik Absorpsiyon Spektrometre

ACS

Amerikan Kimya Topluluğu

ADR

Karayollarındaki tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin anlaşma adının, Fransızca baş harflerinden oluşturulmuş kısaltma.

AF NOR

Fransa Standartlar Topluluğu

AMG

Alman Tıp Kanunları

AOX

Adsorplanabilen Organik Halojenler

ASTM

Amerikan Standart Test Metodları

BAT

Biyolojik Maddelerin Tolerans Değerleri

BET

Brunauer, Emmet ve Teller’e göre Yüzey Tanımlanması

BG

Pil Sınıflandırılması

BOD

Biokimyasal Oksijen İhtiyacı

BRN

Beilstein Kayıt Numarası

BS

İngiliz Standartları

BP

İngiliz İlaçlar Kitabı

BPC

İngiliz Eczacılık Kodeksi

CAS

Kimyasal maddelerin Uluslar arası Kayıt Numarası

C.I.No.

Renk indeks Numarası

COD

Kimyasal Oksijen İhtiyacı

DAB

Alman İlaç Kodeksi

DAC

Alman Eczacılık Kodeksi

DEV

Su, atık su ve katı çamur için  Alman Standart Analiz Metodları

DFG

Alman Araştırma Topluluğu

DGR

Tehlikeli mallar Düzenlemesi

DIN

Alman Standart Enstitüsü

DSC

Diferansiyel Taramalı Kalorimetre

EC

Enzim Komisyonu

ECD

Elektron Yakalama Dedektörü

EOCI

Ekstrakte edilebilen organik klorürler

Erg B

Alman İlaçlar Kitabı Ekleri

FAM

Alman Mineral Yağ ve Fuel Standartlar Komisyonu

FBras

Brezilya İlaç Kodeksi

FCC

Gıda Kimyasalları Kodeksi/USA

FIA

Floresans İndikatör Analizi

FIA

Akış Enjeksiyon Analizi

FID

Alev iyonlaşma Dedektörü

FIP

Uluslararası Eczacılık Federasyonu

FO

Fiber Optik

FU

İtalya İlaç Kodeksi

g

Gram

GC

Gaz Kromotografisi

GLP

Faydalı Laboratuvar Uygulamaları

GMP

Üretim Tekniğinin Gerektiği Miktar

GPC

Jel Nüfuz Kromotografisi

GR

Garantili Kimyasallar

HDPE

Yüksek yoğunlukta polyetilen

HIC

Hidrofobik Etkileşim Kromotografi

hPa

Hektopascal (1hPa= 1 mbar)

HPLC

Yüksek Performanslı Sıvı Kromotografisi

HPTLC

Yüksek Performanslı İnce Tabaka Kromotografisi

HS

Uyum Sağlamış Sistem

IATA

Uluslararası Hava Taşımacılığı Şirketi

IC

İyon Kromotografisi

ICAO

Uluslararası Sivil Havacılık Organizayonu

ICP

İndüktif Eşleşmiş Plazma

IMDG-code

Tehlikeli Ürünler için Uluslararası Denizcilik Kodları

IR

İnfrared Spektoroskopisi

ISO

Uluslararası Standartlaştırma Organizasyonu

IUPAC

Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği

JP

Japon İlaçlar Kitabı

kg

Kilogram

l

Litre

LBK

Korozif gazlar için gaz tüpleri (lecture bottle)

LBN

Korozif olmayan gazlar için gaz tüpleri (lecture bottle)

LC

Sıvı Kromotografisi

LD

Öldürücü Doz

LLC

Sıvı-Sıvı Kromotografisi

LLPC

Sıvı-Sıvı Bölmeli Kromotografi

LSC

Sıvı Parıldama Sayıcı

LSC

Sıvı-Katı Kromotografisi

M

Molar Hacim

µm

mikrometre ( 10-6 m)

m3

metreküp

MAC

Maksimum izin verilen konsantrasyon

MAK

Maksimum çalışılabilecek konsantrasyon

mbar

milibar (1 mbar = 1hPa)

mg

miligram 

mL

mililitre

MOS

Metal-oksit Yarıiletken Maddeler

MS

Kütle Spektroskopisi

NF

Ulusal Formüller

NBS

Ulusal Standartlar Ofisi

nm

nanometre (10-9 m)

NMR

Nükleer Manyetik Rezonans Spektrometre

NNR

Yeni ve Resmi Olmayan Kanuni Yollar

NT

Çok Küçük Boyutlu Teknoloji

NTU

Nephelometrik (bulanıklılık) Türbidite Birimi

PA

Poliamid

Packing Cat.

Paketleme Kategorisi

PAH

Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar

PAX

Yolcu Uçağı

PCB

Poliklorlanmış bifeniller

PE

Polietilen

Ph Belg

Belçika İlaç Kodeksi

Ph Eur

Avrupa İlaç Kodeksi

Ph Franc

Fransa İlaç Kodeksi

Ph Helv

İsviçre İlaç Kodeksi

Ph Ned

Hollanda İlaç Kodeksi

Ph Nord

Norveç İlaç Kodeksi

pl

İzokritik nokta

PLC

Preparatif (ön işlem) Tabaka Kromotografisi

PND

Fosfor Nitrojen Dedektör

ppb

Milyarda bir kısım (1:109)

ppm

Milyonda bir kısım (1:106)

PTFE

Politetrafloretilen

PVDF

Polivinilen diflorür

R

Risk Kodu

RFA

X-Ray Floresans Analizi

PI

Refraktif indeks

RP

Ters-faz Kromotografisi

S

Güvenlik Kodu

SLSI

Çok Geniş Skala İntegrasyon

S.No.

Schultz’ Renk Tablo Numarası

SPU

Örnek Hazırlama Birimi

SRM

Standart Referans Maddesi

TCD

Termal İletken Dedektör

TISAB

Toplam İyonik Kuvvet Ayarlama Tamponu

TLC

İnce Tabaka Kromotografisi

TOC

Toplam Organik Karbon

U

Enzim Aktivite Birimi

ULSI

Ultra Geniş Skala İntegratör

USP

Amerika İlaç Kodeksi

UV

Ultraviyole Spektroskopisi

UV/VIS

Ultraviyole/Görünür Bölge Spektroskopisi

VbF

Alevlenebilir Sıvılar Yönetmeliği


WGK

Alman Su Kirliliği Risk Sınıflandırılması

WHO

Dünya Sağlık Örgütü

Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader


Belge Ziyaretçi Sayısı: 24344
Kitaplar
Tezler
Tez Arama
Sözlük
Yenilenen ORLAB katalogu için info@orlab.com.tr adresinden istekte bulunabilirsiniz.
Ayrıntılar
NMR kimyasalları hakkında herşey www.nmrkimyasallari.com
Ayrıntılar
LabSafe Laboratuvar ve İş Güvenliği Kataloğu
Ayrıntılar
Merck Laboratuvar El Kitabı II. baskısı çıktı.
Ayrıntılar
 
Son Eklenen Belge Tarihi: 07.08.2021 • Toplam Ziyaretçi Sayısı : 25031609
Her hakkı saklıdır © Kimyaevi
 
Orlab Merck