Ana Sayfa | Site Ağacı | Site Hakkında | Site İçi Arama | Bize Ulaşın  
Analitik Kimya
Anorganik Kimya
Fizikokimya
Polimer Kimyası
Organik Kimya
Genel Kimya
Enstrümental Kimya
Su ve Çevre Kimyası
Gıda Kimyası
Ambalaj Kimyası
Deney Öncesi Hazırlık
Gıda Analizleri
Yem Analizleri
Su Analizleri
Temizlik Mad. Analizleri
Giriş

İngilizce ve Fransızca Arsenic, Almanca Arsen olan arseniğin sembolü As, atom numarası 33, atom ağırlığı 74,91, yoğunluğu 5,72 , E.n. 817 0C , K.n. 616 0C den itibaren süblime olur, değerlikleri + 3 , + 5 , - 3 , elektronları 2, 8, 18, 5, izotopu yok, % 75 saf elementtir.

Arsenik bileşikleri ilk çağda bile zehir olarak bilinmekte ve kullanılmakta idi. Arsenik tabiatta sülfür ve oksit halinde bulunur. Arsenat (AsO4=) ve arsenit (AsO2-) arseniğin anyonik bileşikleridir. Ağır bir metal olmasına rağmen suda anyonik haldedir. Doğal suda ender olarak bulunan arsenik, minerallerin çözülmesinden, endüstriyel boşluklar, böcek öldürücü ilaç uygulamalarından kirlilik olarak suya karışabilmektedir. Ormancılıkta ve ziraatta arsenik tuzları akaçlara zarar veren haşerelerin öldürülmesinde kullanılır.

Arseniğin şekli vücut tarafından emilip emilmemesini etkilenmektedir. Element şeklindeki arsenik çok zor emilmektedir. Bazı trivalan ve pentavalan inorganik arsenik bileşikleri kolayca absorbe olur. Organik arsenikte genellikle iyi absorbe olur. Arsenik vücuda alınınca önce kana karışır, sonra başlıca karaciğer, adale böbrek, dalak ve deride bulunur. Az miktarda olmak üzere beyin, kalp, uterus, tiroid bezi, pankreas ve hatta saç ve tırnaklarda dahi bulunur. Pleasanta vasıtasıyla yavruya da geçe bilir. Arseniğin biyolojik yarı ömrü takriben 10 saat ile 1-2 gündür. İnsan vücudu arseniği mono metil ve dimetil bileşiklerine dönüştürebilir. Bununla birlikte biotransformasyon mekanizması tam olarak bilinmemektedir. Arsenik bileşikleri başlıca idrarla dışarı atılmaktadır. Trivalan arsenik sulfydryl gruplarıyla reaksiyona girerek birçok enzimlerin etkilerini önler, bu reaksiyon sonucu arsenik bileşiklerin toksik etkisi meydana gelir.

Her ne kadar hayvanlar için bazı arsenik bileşiklerinin büyümeyi kamçılayıcı bir etkisi olduğu bilinmekteyse de insanlar için bu durum bilinmemektedir. Arsenik bileşiklerinin toksik etkisi, bileşiğin kimyasal ve fiziksel şekline, vücuda giriş yerine, alınan miktarına ve alınma süresine, gıda içindeki reaksiyonu etkileyen elementlerin mevcudiyetine, yaş ve cinsine bağlıdır. İnorganik arsenik organik arsenikten; tirivalan inorganik arsenik de pentavalan arsenik şeklinden daha çok toksiktir. Eğer suda 0,05 mg/lt arsenik bulunursa, arsenik elementinin kimyasal yapısı ve valansı'nın tespit edilmesi tavsiye olunmaktadır. Akut arsenik zehirlenmesinde sonuçta komaya kadar giden merkezi sinir sistemleri semptomları görülür. Eğer doz 70-180 mg olursa ölüm oluşur. Bu durumda gastrointestinal sistem, sinir sistemi, teneffüs yolları ve deri şiddetli şekilde etkilenir. Kronik zehirlenmede ise tüm adalelerde zayıflık, iştahsızlık, bulantı, göz, burun ve larenks mukozalarında iltihaba kadar varan durumlar meydana gelir. Hayati organlarda nörolojik ve kötü huylu tümörler görülebilir. Uzun süre 3-6 mg/gün arsenik _alınması sonunda zehirlenme görülebilir.

Herne kadar 0.05 mg/lt konsantrasyonun sağlık üzerinde bir yan etkimi olmamakla birlikte bu suları içen şahısların saçlarında arsenik tespit edilmiştir. Çin'de 0,5 mg/lt arsenik içeren kuyu suları içen bazı köylerde deri kanserleri görülmüştür. Bu konuda WHO tarafından bir araştırmada tüm hayatlarınca 0,2 mg/lt arsenik içeren suların içilmesi deri kanserlerinde % 5 kadar bir artış yapabileceği sonucunu vermiştir. Arsenik ile uğraşan çalışanlarda hiperpigmentasyon, kerotosis ve akciğer kanseri dahi görülmektedir.

İçme suyu ve su ürünleri açısından önemli olan arsenik arıtımı için birçok yöntemler kullanılmaktadır. Oldukça basit olan kireçle yumuşatma yöntemi bile % 95 oranında arsenik arıtımı sağlamaktadır. Arsenik arıtımında çökelmede kullanılan kimyasal maddelere göre ortamın pH değeri önem kazanmaktadır. Ayrıca arseniğin suda bulunuş şekli de arıtım verimini etkilemektedir. Suda Arsenit (AsO2- veya arsenat (AsO4-) iyonları şeklinde bulunan arsenik, sudaki çözünmüş oksijenin etkisiyle daha çok arsenat iyonuna dönüşür. Arsenat iyonlarının arıtımında çöktürücü metal iyonları ile daha dayanıklı ve bozunmayan kompleksler oluşturması nedeniyle bu dönüşüm istenen bir olaydır.

 

Arıtım Yöntemi

Giriş mg/lt Arsenik derişimi

Çıkış mg/lt

Arsenik derişimi

% Arıtım

Kömür yatağından süzme

0,2

0,06

70

Kireçle yumuşatma

0,5

 

95

Alum ile çökeltme

0,35

0,003-0,005

85-92

Fe III SO4  "

25,0

5,0

80

Fe III Cl-   "

3.0

0,05

98

Fe III (OH)  "

15-20

0,58-0,90

94-96

Fe III yatağından süzme

0,8

0,05

94

Sülfür ile çökeltme

132,0

26,4

80

Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader


Belge Ziyaretçi Sayısı: 3830
Kitaplar
Tezler
Tez Arama
Sözlük
Yenilenen ORLAB katalogu için info@orlab.com.tr adresinden istekte bulunabilirsiniz.
Ayrıntılar
NMR kimyasalları hakkında herşey www.nmrkimyasallari.com
Ayrıntılar
LabSafe Laboratuvar ve İş Güvenliği Kataloğu
Ayrıntılar
Merck Laboratuvar El Kitabı II. baskısı çıktı.
Ayrıntılar
 
Son Eklenen Belge Tarihi: 07.08.2021 • Toplam Ziyaretçi Sayısı : 25052805
Her hakkı saklıdır © Kimyaevi
 
Orlab Merck