Ana Sayfa | Site Ağacı | Site Hakkında | Site İçi Arama | Bize Ulaşın  
Analitik Kimya
Anorganik Kimya
Fizikokimya
Polimer Kimyası
Organik Kimya
Genel Kimya
Enstrümental Kimya
Su ve Çevre Kimyası
Gıda Kimyası
Ambalaj Kimyası
Deney Öncesi Hazırlık
Gıda Analizleri
Yem Analizleri
Su Analizleri
Temizlik Mad. Analizleri
07. Apre İşletmelerinde Proses Kontrol ve Testler

Apre işletmelerinde kumaşa yeni özellikler kazandırmak için uyguladığımız bazı işlemlerin kontrolü, istediğimiz efektlerin kaliteli bir biçimde sağlanabilmesi için çok önemlidir. Bu kısımda da apre dairesinde uygulanan bazı testlere değineceğiz.

 

07.01. Apre Çözeltilerinin Sıcaklık, pH ve Emülsiyon Dayanıklılıklarının Kontrolü

Amaç : Apre çözeltilerinin doğru hazırlanıp hazırlanmadığını kontrol etmektir. Bu kontrol işlemin eksiksiz yapılması için çok önemlidir.

 

İşlem : Her parti için hazırlanan apre çözeltisinin sıcaklığı ve pH ’ı ölçülür. Apre çözeltisinden bir behere numune alınarak faz ayrılması olup olmadığı gözlenir. Apre prosesi boyunca muhtelif aralıklarla bu işlem tekrarlanarak parti sonuna kadar apre banyosu şartlarının aynı kalması sağlanır [3].

 


07.02. Apre ve Diğer Fular Makinelerinin Sıkma Efektlerinin Kontrolü

 

Amaç : Emdirme metoduna göre yapılan uygulamalarda fular sıkma basınçlarının amaca uygun şekilde ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol etmektir.

 

İşlem : Her emdirme işleminden önce işlem görecek kumaşa ve uygulanan çözeltiye bağlı olarak makinenin sıkma efekti tespit edilir. Bu amaçla önce fularda emdirme işlemine uğrayacak kumaştan belli miktarda numune tartılır. Sonra bu numune fulardan geçirilerek sıkılır ve ıslak olarak hemen tartılır.

 

                                         Yaş kumaş ağırlığı  -  Kuru kumaş ağırlığı

% Sıkma efekti =    -----------------------------------------------------------------------------   x  100

                                                        Kuru kumaş ağırlığı

 

formülüne göre hesaplanır. Bu değerin söz konusu işlem için belirlenen sıkma efektine uygun olması gerekir [3].

 

 

 

 


07.03. Apre Fiksajlarında Fikse Müddeti ve Sıcaklığının Kontrolü

 

Amaç : Kumaş üzerinde kalıcı olması istenen efektler eldesi için uygulanan apre maddelerinin fikse işlemlerinin doğru olarak yapılıp yapılmadığını kontrol etmektir.

 

İşlem : Fikse işleminin başlangıcından sonuna kadar muhtelif aralıklarla sıcaklık ve fikse müddeti ölçülür. Böylece hem uygulanan apre maddesine ve fikse metoduna bağlı olarak uygun fikse şartlarının temini, hem de bu şartların parti boyunca değişmemesi kontrol altında tutulmuş olur [3].

 


07.04. Kurutma Makinelerinde Kurutma Sıcaklığı Ve Müddetinin Kontrolü, Kurutma Çıkışlarında Nem Ve En Kontrolü

 

Amaç : Kurutma makinelerinin amaca uygun kurutma yapıp yapmadıklarını, sağladıkları en germesini kontrol etmektir.

 

İşlem : Her kurutma işlemi başlangıcında makinenin kurutma sıcaklığı ve kurutma müddeti, makineden çıkan kumaşın nem miktarı ve eni ölçülür. Kurutma işlemi boyunca muhtelif aralıklarla bu ölçümler tekrarlanarak parti sonuna kadar kurutma şartlarının aynı kalması sağlanır [3].

 


07.05. Mamul Bezde Görünüş Ve Tutum Kontrolü 

 

Amaç : Terbiye işlemleriyle mamule amaca uygun bir görünüş ve tutum verilip verilmediğini kontrol etmektir.

 

İşlem : Her parti malın apreden çıkan ilk metrajları gözden geçirilerek arzu edilen tutum ve görünüşte olup olmadığı belirlenir. Eğer arzu edilen sonuç elde edilmemişse apre işleminde tadilat yapılır. Arzu edilen sonuç alınmışsa parti sonuna kadar muhtelif aralıklarla bu kontrol tekrarlanarak parti boyunca malın aynı görünüm ve tutumda olması sağlanır [3].

 

Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader


Belge Ziyaretçi Sayısı: 5322
Kitaplar
Tezler
Tez Arama
Sözlük
Yenilenen ORLAB katalogu için info@orlab.com.tr adresinden istekte bulunabilirsiniz.
Ayrıntılar
NMR kimyasalları hakkında herşey www.nmrkimyasallari.com
Ayrıntılar
Merck Laboratuvar El Kitabı II. baskısı çıktı.
Ayrıntılar
 
Son Eklenen Belge Tarihi: 07.08.2021 • Toplam Ziyaretçi Sayısı : 25216590
Her hakkı saklıdır © Kimyaevi
 
Orlab Merck