Ana Sayfa | Site Ağacı | Site Hakkında | Site İçi Arama | Bize Ulaşın  
Analitik Kimya
Anorganik Kimya
Fizikokimya
Polimer Kimyası
Organik Kimya
Genel Kimya
Enstrümental Kimya
Su ve Çevre Kimyası
Gıda Kimyası
Ambalaj Kimyası
Deney Öncesi Hazırlık
Gıda Analizleri
Yem Analizleri
Su Analizleri
Temizlik Mad. Analizleri
05. Boyama İşletmelerinde Proses Kontrol ve Testler

İşletmede boyama işleminin sağlıklı bir şeklide yürümesi için bazı testler yapılması gerekmektedir. Bu testler, gerek müşteri isteklerinin tam olarak karşılanması için gerekse de kaliteli üretim için çok önemlidir. Şimdi bu kısımda da bu testlerden bazılarına değineceğiz.

 

05.01. Boya Mutfağında Hazırlanan Boya Çözeltilerinin Verilen Reçeteye Uygunluğunun Kontrolü

 

Amaç : Boya mutfağında hazırlanan boya çözeltilerinin doğru hazırlanıp hazırlanmadığını kontrol etmektir.

 

İşlem : Boyama işlemi başlamadan önce, boyanacak her parti mal için hazırlanan boya çözeltisinden bir miktar numune alınır. Reçete ile daha önce yapılmış örnek bir boyama varsa bu numuneler tek başlarına, eğer örnek boyama yoksa laboratuarda aynı reçete ile yeniden hazırlanan çözelti ile yan yana boyanır, fikse edilip yıkanır, kurutulur. Renk mukayesesi yapılarak boya mutfağından alınan boya çözeltisinin verilen reçeteye uygun olup olmadığı tespit edilir [3].

 


05.02. Boyama Sıcaklığı, pH ve Müddetinin Kontrolü

 

Amaç : Boyama prosesinin, kullanılan boyarmadde ve boyama metoduna uygun olarak yapılmasını kontrol altında tutmak amacıyla yapılır.

 

İşlem : Hangi metotla boyama yapılırsa yapılsın başlangıçta ve boyama prosesi boyunca boya banyosunun sıcaklığı ve pH ’ı boyama talimatına uygun olarak özenle ölçülür. Boya, kimyasal ve yardımcı kimyasal madde porsiyonlarının zamanında verilmesi ve boyamanın belirtilen boyama müddetine uygun olarak tamamlanması sağlanır [3].

 


05.03. Boya Fiksajlarında Fikse Müddeti ve Sıcaklığının Kontrolü

 

Amaç : Boyama yoluyla uygulanan boyaların fikse işleminin, kullanılan boyarmaddeye ve fikse metoduna uygun olarak yapılmasını kontrol etmektir.

 

İşlem : Fikse işleminin başlangıcından, sonuna kadar belli aralıklarla sıcaklık ve fikse müddeti ölçülür. Böylece hem uygulanan boyarmadde ve fikse metoduna göre uygun şartların temini, hem de bu şartların parti boyunca değişmemesi kontrol altında tutulmuş olur [3].

 


05.04. Kasardan Gelen Malzemede pH Kontrolü  

 

Kasardan gelen malzeme üzerinde asit yada baz artıklarının olması, boyama çözeltisinde pH sapmalarına neden olabilir.

 

Bu amaçla; hafif nemlendirilmiş turnusol kağıdı veya pH indikatör kağıdı kıvrılmış tekstil malzemesi arasına konur ve üzerine bir ağırlık konularak 5 dakika bekletilir. Kağıt alınır ve rengine bakılır.

 

Bir diğer yöntemde tekstil mamulü ekstrakte edilir. Tekstil mamulünün su ekstraktının pH değeri, çeşitli yaş işlemler ve kasar işlemi sonundaki yıkamanın etkinliği için bir göstergedir.

 

Bu amaçla; tekstil mamulü pH 1:20 banyo oranında damıtık su ile 10 dakika kaynatılır ve oda sıcaklığına (20 + 3°C) soğutulur. Daha sonra ekstraksiyonun pH değeri ölçülür. Kaynama ve soğutma sırasında beher kapalı tutulmalıdır.

 

Pratik olarak, bez üzerine fenolftalein/alkol karışımı damlatılarak renk değişimi gözlenir.

-                Hiç renk olmaması nötr

-                Ortası beyaz kenarların erguvan olması; hafif alkali

-                Erguvan olması; alkali olduğunu gösterir [2].

 


05.05. Yıkama Makinelerinden Çıkan Bezde Yıkama Testleri

 

Amaç : Yıkama makinelerindeki yıkamaların yeterli yapılıp yapılmadığını kontrol etmek amacıyla yapılır.

 

İşlem : Bir gün boyunca yıkama makinelerinde yıkaması yapılan her desen ve her varyasyondan bir miktar numune alınır. Her birinden 10x10 cm boyutlarında birer parça kesilerek launderometre kavanozlarına veya 400 cc ‘lik beherlere konur. İçerisine daha önce daha önce hazırlanmış litrede 5 g sabun, 3 g soda (veya litrede 3-5 g yıkama maddesi) ihtiva eden çözeltiden 300 er cc konarak 80°C ‘de 5 dakika yıkanır. Yıkanan parçalar soğuk su ile iyice durulanır, kurutulur ve ütülenir.

 

Muamele görmemiş numune ile karşılaştırılır. Renkler daha canlılık ve parlaklık kazanmışsa kavanoz veya beherdeki yıkama suları normalden koyu ise yıkama makinesindeki yıkamalar iyi yapılmamış demektir [3].

Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader


Belge Ziyaretçi Sayısı: 10634
Kitaplar
Tezler
Tez Arama
Sözlük
Yenilenen ORLAB katalogu için info@orlab.com.tr adresinden istekte bulunabilirsiniz.
Ayrıntılar
NMR kimyasalları hakkında herşey www.nmrkimyasallari.com
Ayrıntılar
Merck Laboratuvar El Kitabı II. baskısı çıktı.
Ayrıntılar
 
Son Eklenen Belge Tarihi: 07.08.2021 • Toplam Ziyaretçi Sayısı : 25216380
Her hakkı saklıdır © Kimyaevi
 
Orlab Merck