Ana Sayfa | Site Ağacı | Site Hakkında | Site İçi Arama | Bize Ulaşın  
Analitik Kimya
Anorganik Kimya
Fizikokimya
Polimer Kimyası
Organik Kimya
Genel Kimya
Enstrümental Kimya
Su ve Çevre Kimyası
Gıda Kimyası
Ambalaj Kimyası
Deney Öncesi Hazırlık
Gıda Analizleri
Yem Analizleri
Su Analizleri
Temizlik Mad. Analizleri
Bipyridine Metodu

 Bu metot analiz sırasında, ferro ve ferri demir arasında ayırım yapan bir metotdur. Ancak, iyonize olan ve olmamış ferri iyon arasında bir ayırım yapmaz.

Prensip

Ferro hidroksit Fe(OH)2 gibi demir 2 bikarbonat Fe(HCO3)2 suda kolayca çözünür. Bu nedenlerle birçok tabii sularda bulunan demir 2 çözeltide kalır ve indirgeyici madde ilave edilmeksizin pH in 3 - 10 aralığında doğrudan doğruya bipyridine ile reaksiyon vererek sudaki miktarı tayin edilebilir.

Kullanılan Kimyasallar

Stok Demir Klorür Çözeltisi : 0,4000 gr analitik derecede demir tel seyreltik HCl içerisinde temizlenir, yıkanır ve kurutulur. Seyreltik HCl in minimum miktarında çözülerek 1000 ml ye tamamlanır. Bu çözeltinin 1,00 ml = 0,400 mg Fe kapsar.

Standart Demir Klorür Çözeltisi : 10,00 ml stok demir klorür (1,00 ml = 0,400 mg Fe) çözeltisi içerisine 1 - 2 damla HCl damlatılmış damıtık su ile 1000 ml ye tamamlanır. Bu çözeltinin 1,00 ml si 0,04 mg demir kapsar.

% 0,2 lik Bıpyrıdın Çözeltisi : 1,0 gr - dipyridyl damıtık suda çözülerek 500 ml ye seyreltilir.

Hidroksilamin Hidroklorür Reaktifi: 100 gr NH2OH.HCl damıtık suda çözülür. 40 ml konsantre HCl ilave edilir. Buna 1 gr BaSO4.2H2O ilave edilerek damıtık su ile 1 litreye tamamlanır.

%35 Lik sodyum asetat çözeltisi : 350 gr NaC2H3O2 damıtık suda çözülerek 1 lt ye seyreltilir.

Deneyin Yapılışı

1. Kapsamında 0,1 mg Fe++ den daha az ferro demir bulunan maksimum hacmi 25 ml olan numune pipet ile alınarak 50 ml lik bir beher içerisine konur ve kapsamında demir bulunmayan damıtık su ile son hacim 29,0 ml ye getirilir.

2. Damıtık su ve reaktifler ilave edilerek, son hacim 25 ml olan karşılaştırma çözeltisi (blank) ve uygun sayıda standart çözelti serisi hazırlanır.

3. 1,0 ml pipyridine çözeltisi ilave edilir.

4. Sadece blank ve standartlar için şu işlem uygulanır.

a. 2,0 ml hidroksil amin hidroklorür reaktifi ilave edilerek karıştırılır. Çözelti yarım saat bekletilir.

b. 2,0 ml % 35 sodyum asetat çözeltisi ilave edilerek karıştırılır.

5. Hazırlanan karşılaştırma çözeltisine karşı standartlar ve test numunesinin absorbansı (veya % geçirgenliği ) ölçülür.

6. Apsiste standart çözeltilerin kapsadığı ferro demir miktarı (mgr) ordinatta absorbanslar gösterilerek standart eğri çizilir.

Hesaplamalar

1. Çizilen standart eğriden test numunesindeki ferro demir miktarı bulunur.

2.                                          

                            

3.  mg/lt Fe+3  = Toplam demir mg - mg/lt demir + 2

 

Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader


Belge Ziyaretçi Sayısı: 3957
Kitaplar
Tezler
Tez Arama
Sözlük
NMR kimyasalları hakkında herşey www.nmrkimyasallari.com
Ayrıntılar
Covid19 Sürecinde kullanılan Maskeler
Ayrıntılar
Merck Laboratuvar El Kitabı II. baskısı çıktı.
Ayrıntılar
LabSafe Laboratuvar ve İş Güvenliği Kataloğu
Ayrıntılar
 
Son Eklenen Belge Tarihi: 02.04.2020 • Toplam Ziyaretçi Sayısı : 23973723
Her hakkı saklıdır © Kimyaevi
 
Orlab Merck