Ana Sayfa | Site Ağacı | Site Hakkında | Site İçi Arama | Bize Ulaşın  
Analitik Kimya
Anorganik Kimya
Fizikokimya
Polimer Kimyası
Organik Kimya
Genel Kimya
Enstrümental Kimya
Su ve Çevre Kimyası
Gıda Kimyası
Ambalaj Kimyası
Deney Öncesi Hazırlık
Gıda Analizleri
Yem Analizleri
Su Analizleri
Temizlik Mad. Analizleri
Giriş

Sembolü Cu, Atom numarası 29, Lâtince’si Cuprum, İngilizce’si Copper, Fransızca’sı Cuivre, Almanca’sı Kupfer olan bakırın atom tartısı 63,57, yoğunluğu 8,92 , erime noktası 1083 0C, Kaynama noktası 2360 0C, değerlikleri + l, + 2 , Elektronları 2, 8, 18, 1 ve izotopları 63 (% 68) , 66 (% 32) dir.

Bakır insanların bildiği en eski metal olup tabiatta CuFeS2 ve tali olarak teşekkül etmiş maden yataklarında da malachit CuCO3 ,Cu(OH)2 halinde bulunur. Bakır filizlerinin kavrulması ve sıcak hava geçirilmesiyle elde edilen ham bakırda takriben % 90 bakır vardır. Bunun elektrolizi ile % 99,9 Cu içeren saf elektrolit bakırı elde edilir.

Bakır birçok alaşımların yapımında kullanılır. Bunlardan pirinçte % 10-50 çinko bulunur, gerisi bakırdır, Tunç da ise % 5-20 Sn vardır, gerisi bakırdır. Bakırın + l değerliliği kupro, +2 değerliliği ise kupri dir. Analitik olarak Cu++ iyonları H2S ile, suda çözünmeyen ve siyah renkli olan, CuS şeklinde veya potasyum ferro siyanür ile kahve renkli bir bileşik olan Cu2(Fe(CN)6) halinde çöktürülür. Bakır tuzlarının amonyak ile verdikleri koyu mavi renk reaksiyonu da çok hassastır.

Bakır ve bileşikleri çevrede, dolayısıyla yüzey sularında bulunurlar. Sudaki bakır, suyun pH ı ve karbonat konsantrasyonu ve diğer anyonlarla ilgilidir. Musluk suyunda bulunan bakır miktarı ham su kaynağında ve tasfiye görmüş suda bulunan bakır miktarından daha fazla olabilir. Çünkü bakır tuzları dağıtım sistemindeki çamurun kontrolu ve manganezin yükseltgenmesini katalizlemesi yönünden, depolardaki bakteri büyümelerinin kontrol unda kullanılır. Pirinç, bronz borular ve bağlantılarının korozyonu sonucunda, suda ölçülebilecek miktarlarda Cu bulunabilir ki, bu kurşun tesisatlar üzerinde mavi-yeşil kalıntıların görülmesiyle anlaşılır.

Jeolojik mevki ye, endüstriye ve gübre kullanılışına, yiyeceğe göre topraktan değişik miktarda bakır alınır. İnorganik esaslı gübrelerde Cu miktarı 0,01-0,05 mg/gr dır. Sebzeler, un süt ve et ürünlerinde normal olarak Cu miktarı 0,01 mg/gr dan azdır. Suda bulunan bakır zararlı değildir. Ancak alüminyum, çinko gibi boruların korozyonunu artırır. Suda litrede 1 mg dan fazla bakır çamaşırlar da leke yapar. Bu değer limit değer olarak tavsiye edilmektedir. Bu değerin 5 mg/lt den fazla olması halinde bakır suya belirgin şekilde acı bir lezzet (burukluk) verir. Distile suda ise bu miktar 2,6 mg dır.

İnsan metabolizmasında bakır esas elementlerden birisidir. Yetişkinlerde günde 2,0 mg bakıra ihtiyaç olduğu tahmin edilmektedir.İnsan kanında litrede 0,8 mg Cu++ iyonu vardır. Eritrosit teşekkülünde doku demirinin serbest bırakımında, kemik, merkezi sinir sistemi ve bağ doku gelişmesinde önemli rol oynar. Bakır, eritrositlerde hemecuprein (hemoglobine bağlı Cu) denen proteine bağlı olarak bulunur. Kan proteinlerinden ceroloplasminin yapısında yer alır. Tirozinaz, urat oksidaz, depomin beta hidrosilaz, sitokrom oksidaz gibi enzimlerin aktivite gösterebilmeleri için bakıra gereksinimleri vardır. Bakır gıdalarda bol bulunduğundan sütle beslenen çocuklar hariç yaşlılarda Cu noksanlığı nadir görülmektedir. Tek yönlü olarak sadece sütle beslenen süt çocuklarında bakır noksanlığı gözlenmiştir. Bu noksanlık kendisini mikrositer bir kansızlık şeklinde belli etmektedir. Çocuklarda, bu noksanlık demir tedavisiyle giderilebilir. Büyük doz bakır alındığında şiddetli mukoza iltihaplanması, damar hastalıkları,karaciğer ve böbrek hastalıkları ve depresyonla seyreden merkezi sinir sistemi iritasyonları görülebilir. Gastrointasyonal iritasyon (ishal) larda görülebilmesine rağmen insanlarda ve deney hayvanlarında bakırın kusturucu etkisinden dolayı tahribat yapmaya fırsat bulamaz, Bakır tuzları doğrudan deriye tatbik edildiğinde populovesicular egzama, göze sürülürse göz iltihapları meydana gelebilir.

Sularda bakır analiz metotlarından Cupretrol ve dietilditiyokarbomat metotları kirli olmayan sularda izlenebilecek miktarlardaki bakırın tayini için kullanılır. Batrocuproine metodu engelleyici iyonlardan yüksek derecede uzak olması nedeniyle pis sular ve bilinmeyen numuneler için önerilir. Neocuproine ekstraksiyon metodu endüstriyel artıklardaki bakırın tayini için kullanıldığı gibi birçok sularda da uygulanabilir.

Numune  alma   ve  depolama   :   Bakır  iyonları  numune   kabının yüzeyinde  adsorblanabilir. Numune  alındıktan  sonra   kısa  surede  analiz  edilmelidir. Eğer numunenin depolanması  zorunlu ise, her 100 ml  numune  su  için   0,5   ml  1  +  1  HCl ilave  edilerek  yüzeyden kayıplar  önlenir. Bu  şekilde  asitlendirilmiş  numune  analiz  edildiği   zaman, ilave   edilen  asit  miktarı  kadar, hacim düzeltmesi  yapılmalıdır. Yöntemde  kullanılan asit  ilavesi  yapılmamalıdır.

Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader


Belge Ziyaretçi Sayısı: 3627
Kitaplar
Tezler
Tez Arama
Sözlük
Yenilenen ORLAB katalogu için info@orlab.com.tr adresinden istekte bulunabilirsiniz.
Ayrıntılar
NMR kimyasalları hakkında herşey www.nmrkimyasallari.com
Ayrıntılar
LabSafe Laboratuvar ve İş Güvenliği Kataloğu
Ayrıntılar
Merck Laboratuvar El Kitabı II. baskısı çıktı.
Ayrıntılar
 
Son Eklenen Belge Tarihi: 07.08.2021 • Toplam Ziyaretçi Sayısı : 25025749
Her hakkı saklıdır © Kimyaevi
 
Orlab Merck