Ana Sayfa | Site Ağacı | Site Hakkında | Site İçi Arama | Bize Ulaşın  
Analitik Kimya
Anorganik Kimya
Fizikokimya
Polimer Kimyası
Organik Kimya
Genel Kimya
Enstrümental Kimya
Su ve Çevre Kimyası
Gıda Kimyası
Ambalaj Kimyası
Deney Öncesi Hazırlık
Gıda Analizleri
Yem Analizleri
Su Analizleri
Temizlik Mad. Analizleri
Kimyasalların Depolanması

1. ÜRÜNLERİ KARIŞIK DEPOLAMA KURALLARI

 

1.1 Depolama Sınıflarının Tanımı

 

Depolama Sınıf 1: Patlayıcı maddeler

Alman Patlayıcı Kanunu ve taşımacılıktaki Sınıf 1 RID/ADR kriterleri kullanılmaktadır.

 

Depolama Sınıfı 2 A: Sıkıştırılmış, sıvılaştırılmış ve çözündürülmüş gazlar

50 °C’de buhar basıncı 300 kPa (3 bar) üzerinde olan veya 20 °C’de ve Standard basınç 101.3 kPa’da tamamen gaz olan ürünler.

 

RID/ADR Sınıf 2’de listelenen ürünleri içermekte ve diğer özel sınıflara ait olan gazları (ör. Hidrojen florür Sınıf 8)’da içermektedir. RID/ADR Sınıf 2 No:5’te {5} listelenen ürünleri içermemektedir.

 

Depolama Sınıfı 2 B : Basınç altındaki küçük kaplar (aerosol kapları)

EC/94/1 Direktifine göre, aeresoller ve kapları, metal, cam veya plastikten yapılmış olup bir kere kullanılan, sıkıştırılmış, sıvılaştırılmış veya çözündürülmüş gazları sıvı, macun veya toz halinde maddelerle birlikte içeren, püskürtücü ekipmana sahip olan ve katı veya sıvı haldeki partikülleri gaz içinde askıda köpük, sıvı halinde püskürtme amaçlı olarak tanımlanmaktadır. Bu ürünler RID/ADR Sınıf 2 No. 5’te yer almaktadır.

 

Depolama Sınıfı 3 A: Alevlenir Sıvılar

50 °C’de buhar basıncı en fazla 300 kPa (3 bar) olan sıvıları içermekte olup özellikleri:

• Parlama Noktası (P.N.) 55 °C’ye kadar olanlar, örneğin Almanya’nın alevlenir sıvılar tüzüğündeki Sınıf A I, AII ve B maddeleri içermektedir.

• P.N. 21 °C ve 55 °C arasında olan ve TRbF003’e göre su ile karışabilen maddeler,

• Tehlikeli mallar tüzüğüne göre R10,11 ve 12 olarak etiketlenmişler.

• P.N. olmayan ancak tutuşma aralığı olan dolayısıyla patlamaya karşı korunması gereken maddeler.

 

Depolama Sınıfı 3 B : Alevlenir Sıvılar

50 °C’de buhar basıncı en fazla 300 kPa (3 bar) olan, su ile karışmayan ve P.N. 55°C ila 100°C arasında olan sıvılar.

 

Depolama Sınıfı 4.1 A ve 4.1 B : Alevlenir katılar

RID/ADR’ye göre kısa bir süre tutuşturma kaynağı ile temasa geçip tutuşan ve tutuşma kaynağı uzaklaştırıldıktan sonra yanmaya yüksek hızla devam eden aynı zamanda kendiliğinden dekompoze olan maddeler bu depolama sınıfına aittir.

 

Depolama Sınıfı 4.2 : Kendiliğinden yanabilen maddeler

Normal sıcaklıkta havada, enerji desteği olmadan ısınan ve tutuşan, R17 olarak etiketlenen veya taşımacılık tüzüğünde (ADR/RID) sınıf 4.2’de yer alan maddeler.

 

Bu sınıf havada kendiliğinden tutuşan ve büyük kütlelerde kendiliğinden yavaşça ısınarak ısı biriktirip tutuşan ürünleri kapsar.

 

Depolama Sınıfı 4.3: Su ile temas halinde alevlenir gaz oluşturan maddeler

Su ile veya havanın nemi ile temas halinde tehlikeli seviyede kolay alevlenir gaz oluşturan ürünler.

Bu depolama sınıfı tehlikeli mallar tüzüğüne göre R 15 olarak etiketlenen veya taşımacılığa göre 4.3 sınıfında olan ürünleri kapsar.

 

Depolama Sınıfı 5.1 A, 5.1 B ve 5.1 C : Oksitleyici maddeler

Oksitleyici ürünler, oksitleyici potansiyeli ile yanıcı maddelerin yanmasına sebep olan veya yanıcı maddeler ile teması halinde onların tutuşmasına neden olan ürünlerdir.

 

Depolama Sınıfı 5.2 : Organik peroksitler

Peroksit bağı olan maddeler ve organik peroksit içeriği en az % 5 olan müstahzarlar.

 

Depolama Sınıfı 6.1 A : Yanıcı toksik maddeler

Aşağıda verilen çok toksik ve toksik maddeler bu sınıfa aittir:

• Su ile karışan alevlenir sıvı P.N. > 55 °C

• Su ile karışmayan alevlenir sıvılar P.N. > 100°C

• Alevlenir toksik madde içeren sulu çözeltiler

• Yanma numaraları 2,3,4,5 olan katılar

 

Depolama Sınıfı 6.1 B: Yanıcı olmayan toksik maddeler

Aşağıdaki çok toksik ve toksik maddeler bu sınıfa aittir :

• Yanıcı olmayan sıvılar, yanıcı toksik madde içeren sulu müstahzarlar hariç

• Yanma numarası 1 olan katılar

 

Depolama Sınıf 6.2: Bulaşıcı maddeler

İnsan veya hayvanlarda hastalığa yol açtığı bilinen yaşayabilir mikroorganizma içeren bulaşıcı maddeler. Yaşayabilir canlı mikroorganizmalar bakteri, virüs, parazit, rickettsias fungi ve recombined, hybrid veya mutated mikroorganizmaları içerir.

 

Depolama Sınıfı 7: Radyoaktif maddeler

Bu depolama sınıfı, radyasyondan korunma tüzüğü § 4’e göre elleçlenmesi izne veya bildirime tabi olan maddeleri içermektedir.

 

Depolama Sınıfı 8 A: Yanıcı aşındırıcı maddeler

Aşağıdaki aşındırıcı ürünler bu sınıfa aittir:

• Su ile karışan yanıcı sıvılar P.N. > 55°C

• Su ile karışmayan maddeler P.N. > 100°C

• Yanma numarası 2,3,4 ve 5 olan katılar

 

Depolama Sınıfı 8 B: Yanıcı olmayan aşındırıcı maddeler

Aşağıdaki aşındırıcı ürünler bu sınıfa aittir:

• Yanıcı olmayan sıvılar

• Yanıcı olmayan katılar (yanma numarası 1)

 

Depolama Sınıfı 9 : (Kullanılmıyor)

 

Depolama Sınıfı 10 : Sınıf 3 A ve 3 B’de sınıflandırılmayan yanıcı sıvılar

50 °C’de buhar basıncı en fazla 300 kPa (3 bar) olan sıvılar;

• Su ile karışan sıvılar ve P.N. > 55°C

• Su ile karışmayan maddeler ve P.N. > 100°C

 

Depolama Sınıfı 11 : Yanıcı katılar

 

Depolama Sınıfı 12 : Yanıcı olmayan sıvılar

Yanıcı olmayan veya tutuşmaya çok az eğilimli olan ve ambalajları yanma tehlikesi olmayan ürünler.

 

Depolama Sınıfı 13 : Yanıcı olmayan katılar

Yanıcı olmayan veya tutuşmaya çok az eğilimli olan ve ambalajları yanma

Tehlike İşaretleri (Piktogram)
Kimyasalların üzerindeki Piktogramlar yardımı ile kimyasalların depolanması daha kolay yapılabilir.


Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader


Belge Ziyaretçi Sayısı: 15274
Kitaplar
Tezler
Tez Arama
Sözlük
Yenilenen ORLAB katalogu için info@orlab.com.tr adresinden istekte bulunabilirsiniz.
Ayrıntılar
NMR kimyasalları hakkında herşey www.nmrkimyasallari.com
Ayrıntılar
LabSafe Laboratuvar ve İş Güvenliği Kataloğu
Ayrıntılar
Merck Laboratuvar El Kitabı II. baskısı çıktı.
Ayrıntılar
 
Son Eklenen Belge Tarihi: 07.08.2021 • Toplam Ziyaretçi Sayısı : 25031734
Her hakkı saklıdır © Kimyaevi
 
Orlab Merck