Ana Sayfa | Site Ağacı | Site Hakkında | Site İçi Arama  
Analitik Kimya
Anorganik Kimya
Fizikokimya
Polimer Kimyası
Organik Kimya
Genel Kimya
Enstrümental Kimya
Su ve Çevre Kimyası
Gıda Kimyası
Ambalaj Kimyası
Deney Öncesi Hazırlık
Gıda Analizleri
Yem Analizleri
Su Analizleri
Temizlik Mad. Analizleri
Uygulamalar

Sularda Serbest ve NH4+Tayini

Kullanılan Kimyasallar

4 g fenol bir miktar etanol içerisinde çözdürülerek son hacim 500 mL’ye ethanol ile tamamlanır

0.375 g Disodyumpentasiyanonirosilferrat(II)-dihidrat(C5FeN6Na2O.2H2O)bir miktar saf su içerisinde çözdürülerek son hacim 500 mL’ye saf suile tamamlanır. Çözelti siyah plastik şişede en fazla 1 hafta muhafazaedilebilir.

15 g trisodyum sitrat ve 0.8 g NaOH bir miktar saf su içerisinde çözdürüldükten sonra saf su ile son hacim 1 L’ye tamamlanır

Yükseltgenme çözeltisi: 4 ml sodyum hipoklorit (NaOCl, 5%) bir miktar çözelti C içerisine eklendikten sonra son hacim 100 mL’ye çözelti C ile tamamlanır

Amonyum standart çözeltisi 2.6745 gram  NH4Cl, bir gece 100 oC,etüvde bekletildikten sonra son hacmi 1 L olacak şekilde saf sudaçözdürülür. (Bu çözeltinin derişimi 5OmM) Bu stok çözeltide 25, 50,100, 150 and 250 µM ‘lık standart amonyum çözeltileri hazırlanır.

Deneyin Yapılışı

1 mL örnek üzerine A çözeltisinde 1 mL eklenir. Daha sonra sırası ile 1 mL B çözeltisi ve 2 mL D çözeltisieklenir. Bu çözelti eklemelerinin mikro pipet ile yapılması önerilir.Daha sonra rengin oluşması için 4-6 saat beklenir.

Aynıişlemler standart eğrisi oluşturabilmek için örnek yerine hazırlanandeğişik derişimdeki standartlardan 1’er mL alınarak tekrarlanır.

Busüre sonunda oluşan renk gözle eldeki standartlar ile karşılaştırılarakveya spektrofotometrede 640 nm’de standart eğrisi oluşturulduktan sonraörnek okunarak bilinmeyen numunedeki amonyum miktarı tespit edilir.

Spektrofotometrede okuma yapılırken blank, örnek hariç diğer reaktiflerden aynı miktarlarda eklenerek hazırlanır.Kolorimetrik yönteme dayanan Analitik Test Kitleri ile bir çok elementin ve bileğin analizleri yapılabilir.
Belge Ziyaretçi Sayısı: 3503
Son Eklenen Belge Tarihi: 07.08.2021 • Toplam Ziyaretçi Sayısı : 25025886
Her hakkı saklıdır © Kimyaevi
 
Merck Orlab