Ana Sayfa | Site Ağacı | Site Hakkında | Site İçi Arama  
Analitik Kimya
Anorganik Kimya
Fizikokimya
Polimer Kimyası
Organik Kimya
Genel Kimya
Enstrümental Kimya
Su ve Çevre Kimyası
Gıda Kimyası
Ambalaj Kimyası
Deney Öncesi Hazırlık
Gıda Analizleri
Yem Analizleri
Su Analizleri
Temizlik Mad. Analizleri
Hidrojen

Sembol: H

Atom
numarası
: 1

Atom ağırlığı
: 1.00794 g/mol

Oda koşullarında (25°C 298 K): Bilinen renksiz en hafif gaz

A-metal

s-blok elementi

Hidrojen ilk olarak 1776 yılında Henry Cavendish tarafından keşfedilmiştir. Hidrojen ismi ise Antoine Lavoisier tarafından verilmiştir.

Yıllazlardan yayılan ışıkların analizi sonucunda yıldızların yapısında, güneş sisteminin %90’nında hidrojen olduğu düşünülmektedir.

IA grubu elementleri, Ca, Sr,Ba gibi aktif metallerin su ile reaksiyonu sonucunda hidrojen gazı elde edilir.

Ca(k) + 2H2O àCa2+ (aq) + 2OH-(aq) + H2 (g)

Bazı metal hidrürleri ile su rasındaki reaksiyon sonucunda hidrojen gazı elde edilir.

CaH2 + 2H2O àCa(OH)2 + 2H2

Mg, Al, Cr, Fe, Mn, Zn, Cd, Co, Ni, Sn ve Pb gibi metalleri nitrik asit haricindeki diğer asitlerle reaksiyonu sonucunda hidrojen gazı elde edilir.

Mg(k) + H+(aq) àMg2+ (aq) + H2 (g)

Endüstriyel olarak metan gazının su buharı ile veya kömürün su gazı (kızgın kok kömürü üzerinden su buharı geçirilmesi ile elde edilen gaz karışımı) ile reaksiyonu sonucunda elde edilir.

CH4 + H2O (1100°C) à CO + 3H2

C(kömür) + H2O (1000°C) à CO + H2

Diğer bir yöntem ise Demir tozunun seyreltik sülfürik asit ile reaksiyonu ile gerçekleşir.

Fe + H2SO4à FeSO4 + H2

En saf olarak elektroliz ile elde edilir. Az miktarda sülfürik asit veya sodyum hidroksit içeren suyun elektrolizinde katotta hidrojen gazı anotta oksijen gazı toplanır.


 
  Fiziksel Özellikleri
  Kimyasal Özellikler
  Kullanım Alanları
  Reaksiyonları
  Bileşikleri
HF
HCl
HBr
HI
H2O
H2S
H2S2
H2Se
H2Te
NH3Toplam Ziyaretci: 18265
Son Eklenen Belge Tarihi: 07.08.2021 • Toplam Ziyaretçi Sayısı : 25185638
Her hakkı saklıdır © Kimyaevi
 
Merck Orlab